Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 321)

Mary, Người Có Biết

...

Read more

When Love Was Born

...

Read more

A Baby Changes Everything

...

Read more

Do You Have Room?

...

Read more

Christmas Hallelujah

...

Read more

Thánh Ca Mới: Nỗi Lòng Mary – Breath of Heaven

Tựa đề:  Nỗi Lòng Mary Nguyên tác: Breath of Heaven Nhạc và Lời:  Chris Eaton, Amy Grant Lời Việt: Vĩnh Phúc  (July 27, 2008) [divide style="2"] [one_half] Breath of HeavenI have traveled many moonless nightsCold and weary with a babe insideAnd I wonder what I've doneHoly Father, You have comeAnd chosen me now to carry Your SonI am waiting in a silent prayerI am frightened by the load I bearIn a world as co ...

Read more

Kiến Thức: Danh Hiệu Con Người Trong Kinh Thánh

Danh Hiệu Con Người Trong Kinh Thánh Danh hiệu “Con Người” hay “con người” được dùng rất nhiều lần trong Kinh Thánh.  Tùy theo bối cảnh và văn mạch, danh hiệu này được hiểu với vài ý nghĩa khác nhau. Ý Nghĩa Trong Cựu Ước Danh hiệu “con người” (בן–אדם, ben-'adam)  được chép 107 lần trong Cựu Ước, phần lớn được ghi lại trong sách Ê-xê-chi-ên (93 lần).  Trong Thánh Kinh Cựu Ước, từ ngữ “con người” được hiểu v ...

Read more

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Đã Đến

Tựa đề: Chúa Đã Đến Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:16 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân "Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Một vầng chân quang đã bừng lên cho những người đang ngồi trong bóng của tử thần." Ma-thi-ơ 4:16 [divide style="2"] Xin bấm vào tựa đề Chúa Đã Đến để nghe bài giảng.   ...

Read more

Kiến Thức: Danh Hiệu Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên Em-ma-nu-ên là một trong những danh hiệu của Đức Chúa Jesus.  Chữ Em-ma-nu-ên trong nguyên văn Hebrew là עִמָּנוּאֵל, là một danh từ kép gồm hai chữ אֵל (El – Đức Chúa Trời) và עִמָּנוּ (Immānū – với chúng ta).  Trong tiếng Anh, chữ này được viết là Immanuel hay Emmanuel. Danh hiệu Em-ma-nu-ên có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Nguồn Gốc Mặc dầu danh hiệu Em-ma-nu-ên chỉ xuất hiện ba l ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top