Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 317)

Tự Mãn

Song khi sứ giả mà vua Ba-by-lôn sai đến người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Ðức Chúa Trời tạm lìa bỏ người để thử người, để cho biết mọi điều ở trong lòng người (IISử-ký 32:31) Vua Ê-xê-chia đã gia tăng lòng tự kỷ và tự hào về ân điển của Đức Chúa Trời dành cho mình; điều đó khiến cho sự công nghĩa riêng len lỏi vào; và vì sự tự tín xác thịt của vua, ân huệ của Ðức Chúa Trời, để có thể hoạt ...

Read more

Buổi Chiều và Buổi Mai

Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhứt (Sáng 1:5) Phải chăng sự việc đã xảy ra như thế trong ngày đầu tiên? Phải chăng vào ngày thứ nhất đó, ánh sáng và bóng tối đã chia hai thực tại thời gian? Nếu thế thì cũng không có gì lấy làm lạ nếu tôi đang ở trong hoàn cảnh tươi sáng như ban ngày của thịnh vượng, bỗng bị chuyển sang nửa đêm của nghịch cảnh. Linh hồn tôi không phải cứ gặp mãi ánh sáng rạng ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-7

  Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 2:1-7 Câu Hỏi Gợi Ý 1. Đường về quê cũ của bạn bây giờ có gì khác so với lúc bạn rời khỏi? Bạn vẫn còn cảm nhận nơi đó là nhà hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận 1. Những chi tiết lịch sử, chính trị và địa lý trong khúc Kinh Thánh này có ý nghĩa gì (2:1-4)? 2. Làm thế nào một phụ nữ mang thai lại vượt qua được chặng đường dài như vậy? Giô-sép và Ma-ry nghĩ gì khi kết ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:67-80

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 1:67-80 Câu Hỏi Thảo Luận Xin liệt kê những điều mà Xa-cha-ri đã ca ngợi Chúa? Hãy so sánh bài hát của Xa-cha-ri với bài ca ngợi của Ma-ry? Xa-cha-ri "được đầy dẫy Đức Thánh Linh" có ý nghĩa gì? Bạn có nghĩ kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh đó cũng chính là kinh nghiệm của nhiều người tin Chúa ngày hôm nay không?  Tại sao? Theo nội dung bài hát, mục đích của sự cứu chuộc là gì?   ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:57-66

Học Kinh Thánh Lu-ca 1:57-66  Câu Hỏi Thảo Luận 1. Việc ra đời của Giăng đã ứng nghiệm lời loan báo của thiên thần trong các câu 1:13-17 như thế nào ? 2. Láng giềng và bà con của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét đã phản ứng như thế nào trước những điều xảy ra trong câu chuyện này? Chuyện xảy ra đã ảnh hưởng như thế nào đến việc truyền bá Tin Lành của Chúa? 3. Nếu bạn là láng giềng của Xa-cha-ri, bạn nghĩ gì về đứa ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:46-56

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 1:46-56 Lời Ban Biên Tập: Mời bạn cùng học Kinh Thánh.  Bạn có thể dùng những câu hỏi dưới đây để suy gẫm Lời Chúa.  Nếu bạn, hoặc nhóm học Kinh Thánh của bạn, học được những bài học nào mà bạn muốn chia sẻ, bạn có thể gởi đến cho chúng tôi theo địa chỉ CungHocKinhThanh@thuvientinlanh.org.  Ban Biên Tập sẽ xem và phổ biến nếu thích hợp.  Câu Hỏi Gợi Ý Bạn yêu thích bài thánh ca nào ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:26-45

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 1:26-45 Lời Ban Biên Tập: Mời bạn cùng học Kinh Thánh.  Bạn có thể dùng những câu hỏi dưới đây để suy gẫm Lời Chúa.  Nếu bạn, hoặc nhóm học Kinh Thánh của bạn, học được những bài học nào mà bạn muốn chia sẻ, bạn có thể gởi đến cho chúng tôi theo địa chỉ CungHocKinhThanh@thuvientinlanh.org.  Ban Biên Tập sẽ xem và phổ biến nếu thích hợp. Câu Hỏi Thảo Luận Thiên sứ Gáp-ri-ên đã nói g ...

Read more

Phần Thưởng Cho Sự Lao Nhọc

Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ (Ma-thi-ơ 20:8) Ðức Chúa Trời là một ông chủ sòng phẳng. Ngài trả tiền công cho các đầy tớ Ngài trong lúc họ đang làm việc, cũng như sau khi đã làm xong, và một trong những cách trả lương của Ngài là một lương tâm thoải mái. Nếu bạn đã trung tín làm chứng về Chúa Jesus cho một người, thì đêm đó, khi đi ngủ, bạn cảm thấy sung sướng vì nghĩ rằng: Hôm nay ta ...

Read more

Bạn Có Biết: Con Ngươi Của Mắt Mình – You Are the Apple of My Eye

Bạn Có Biết: Con Ngươi Của Mắt Mình Một số thành ngữ chúng ta thường dùng có nguồn gốc từ Thánh Kinh.  Một trong những thành ngữ đó trong tiếng Anh là “the apple of my eye.”   Chữ “apple,” trong tiếng Anh cổ, có nghĩa là con ngươi (pupil).  Thành ngữ “the apple of my eye” do đó được dịch sang tiếng Việt là “con ngươi của mắt mình.” Trong Thánh Kinh, thành ngữ này được dùng để chỉ một điều gì, hoặc một người ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:1-25

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 1:1-25 Lời Ban Biên Tập: Mời bạn cùng học Kinh Thánh.  Bạn có thể dùng những câu hỏi dưới đây để suy gẫm Lời Chúa.  Nếu bạn, hoặc nhóm học Kinh Thánh của bạn, học được những bài học nào mà bạn muốn chia sẻ, bạn có thể gởi đến cho chúng tôi theo địa chỉ CungHocKinhThanh@thuvientinlanh.org.  Ban Biên Tập sẽ xem và phổ biến nếu thích hợp. Câu Hỏi Gợi Ý Lu-ca được xem như là một trong ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top