Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 316)

Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh

Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh Lời Dự Ngôn Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta!  Ngươi vốn rất nhỏ trong Giu-đa, nhưng từ ngươi, một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ ra đời.  Nguồn gốc của Ngài thật xưa, từ trước vô cùng. Ngài sẽ đứng vững và chăn bầy của mình bằng quyền lực, bằng uy danh của CHÚA, là Ðức Chúa Trời của Người. Vì Ngài sẽ trở thành vĩ đại đến tận cùng trái đất, và họ sẽ sống bình an. Sẽ có một Con Trẻ được s ...

Read more

Danh Hiệu Con Đức Chúa Trời Trong Kinh Thánh

Danh Hiệu Con Đức Chúa Trời Trong Kinh Thánh “Con Đức Chúa Trời” là một khái niệm thần học quan trọng trong Thánh Kinh.  Trong Thánh Kinh, tùy theo nội dung và văn mạch, danh hiệu này được hiểu theo vài ý nghĩa khác nhau.  Trong Tân Ước, danh hiệu “Con Đức Chúa Trời” chủ yếu được dùng cho Đức Chúa Jesus. Ý Nghĩa Phổ Quát 1. Nhân loại Ý nghĩa đầu tiên của thành ngữ “con Đức Chúa Trời” chỉ về cả nhân loại.  Đ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 3:1-20

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 3:1-20  Câu Hỏi Thảo Luận Khoảng cách bao lâu giữa thời điểm nầy và Lu-ca 1:80? Bạn nghĩ Giăng Báp-tít đã làm gì trong thời gian đó? Tại sao? Vì sao Lu-ca chịu khó kể tên những nhân vật chính trị và tôn giáo trong câu 3:1-2? Giăng Báp-tít là người như thế nào? Nội dung căn bản của sứ điệp của ông là gì? Bạn học được điều gì về Giăng Báp-tít, sứ điệp và cung cách của ông trong Ma-th ...

Read more

Ánh Sáng và Sự Cứu Rỗi

Ðức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Ðức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai? (Thi-thiên 27:1) Ðức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Câu nói thể hiện tính sở hữu của tác giả: ánh sáng của tôi và là sự cứu rỗi của tôi; tâm hồn tác giả được bảo đảm về điều đó nên đã mạnh dạn công bố như vậy. Ngay khi được tái sanh, ánh sáng thiên thượng đã chiếu rọi và ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:41-52

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 2:41-52  Câu Hỏi Gợi Ý Chuyến đi nào cùng với những người thân trong gia đình để lại nhiều kỷ niệm nhất? Bạn có nhớ có bao giờ bạn bị lạc không? Câu Hỏi Thảo Luận Xin cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của bữa tiệc truyền thống hằng năm mà Giô-sép và Ma-ry tham dự tại Giê-ru-sa-lem? (Xuất 23:15, Phục 16:1-6)? Lý do nào khiến Giô-sép, Ma-ry và thiếu niên Giê-xu đã phân rẽ nhau ? Tro ...

Read more

Tìm Hiểu: Danh Hiệu Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên Em-ma-nu-ên là một trong những danh hiệu của Đức Chúa Jesus.  Chữ Em-ma-nu-ên trong nguyên văn Hebrew là עִמָּנוּאֵל, là một danh từ kép gồm hai chữ אֵל (El – Đức Chúa Trời) và עִמָּנוּ (Immānū – với chúng ta).  Trong tiếng Anh, chữ này được viết là Immanuel hay Emmanuel. Danh hiệu Em-ma-nu-ên có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Nguồn Gốc Mặc dầu danh hiệu Em-ma-nu-ên chỉ xuất hiện ba l ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:21-40

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 2:21-40  Câu Hỏi Thảo Luận Tại sao Chúa Giê-xu có mặt tại đền thờ trong lúc nầy? Điều luật Môi-se nào được thực hành ở đây (Lê-vi 12:1-8, Xuất 13:2, 12, 13; Dân Số 18:15, 16)? Nghi lễ nầy nói gì về Giô-sép và Ma-ry?  Có phải họ là người nghèo? mộ đạo? kiêu hãnh? tận hiến? hay lo âu về sự cứu rỗi của họ? Làm thế nào Si-mê-ôn có thể biết Hài Nhi Giê-xu chính là Đấng Cứu Thế được trôn ...

Read more

Vì Sao Tôi Buồn

Vì sao tôi phải buồn thảm? (Thi-thiên 42:9) Các tín hữu thân mến! Bạn có thể trả lời câu hỏi trên đây không? Bạn có thể tìm ra lý do tại sao bạn hay buồn thay vì vui không? Tại sao bạn chỉ bi quan nghĩ về những điều đen tối? Ai bảo với bạn rằng đêm tối sẽ chẳng bao giờ qua và bình minh sẽ không đến? Ai bảo với bạn rằng vùng biển của hoàn cảnh sẽ như thủy triều rút xuống, không còn gì khác ngoại trừ một bãi ...

Read more

Hòn Đá Kỷ Niệm

Hòn Đá Kỷ Niệm Sau bốn mươi năm lang thang trong hoang mạc, người Do Thái chuẩn bị vượt sông Giô-đanh để vào Đất Hứa. Theo mạng lệnh của Chúa, các thầy tế lễ mang Hòm Giao Ước đi trước dân Do Thái.  Khi chân các thầy tế lễ chạm xuống nước, Đức Chúa Trời làm cho nước trên thượng nguồn dồn lại, nước dưới hạ lưu rút đi, lòng sông Giô-đanh trở thành cạn khô. Các thầy tế lễ đến giữa sông, dừng tại đó, chờ dân Do ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-20

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 2:8-20  Câu Hỏi Thảo Luận Ai được thiên thần thăm viếng? Trong hoàn cảnh nào? Sứ điệp của thiên thần là gì? So sánh kinh nghiệm gặp thiên thần của những người chăn chiên với kinh nghiệm tương tự của Xa-cha-ri (1:8) và Ma-ri (1:26)? Bài thần ca nầy nói gì về tầm quan trọng của việc Chúa Giê-xu ra đời (2:14)? Những người chăn chiên đã làm gì khi họ đến gặp Chúa và sau khi họ ra về (2 ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top