Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 3)

Đồi Gô-gô-tha Chốn Xưa

Nguyên tác: Đồi Gô-gô-tha Chốn Xưa Sáng tác: Đinh Hiền Nhân Trình bày: Vân Khanh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 278

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 10Ma-thi-ơ 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 277

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 7Ma-thi-ơ 8Ma-thi-ơ 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Phân Xử Tranh Chấp

Sứ điệp: Thời Gian - Phân Xử Tranh Chấp Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:1-10 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 276

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 5Ma-thi-ơ 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:10-17

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:10-17 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thích công trình kiến trúc nào nhất?  Điều gì khiến bạn thích công trình này? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Trong các câu Kinh Thánh (3:10-17), Phao-lô đã dùng hình ảnh nào để mô tả Hội Thánh của Chúa? Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện công tác đặt nền như thế nào (3:10b)? Nhờ đâu, ông có thể làm điều này (3:10a)? Ai sẽ lo công tác xây dựng phần bên trên ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 275

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 1Ma-thi-ơ 2Ma-thi-ơ 3Ma-thi-ơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Lê-vi Ký

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Lê-vi Ký [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 4-5 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 8-9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 12-13 Chương 13 Chương 13-14 Chương 14 Chương 15 Chương 15-16 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 274

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-la-chi 1Ma-la-chi 2Ma-la-chi 3Ma-la-chi 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đấng Chăn Chiên

A-bên làm nghề chăn chiên (Sáng Thế Ký 4:2) Là một người chăn chiên, A-bên đã thánh hóa công việc của mình để Ðức Chúa Trời được rạng danh; ông đã dâng trên bàn thờ một sinh tế bằng huyết, và Đức Chúa Trời đã vui nhận A-bên và lễ vật của ông. Biểu tượng của thời ban đầu đó về Cứu Chúa của chúng ta rất rõ ràng minh bạch. Như tia sáng đầu tiên nhuộm hồng hướng đông vào lúc bình minh, nó không làm sáng tỏ hết ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top