Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 3)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 291

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ca Thương 2Thi Thiên 77Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Phi-líp 4:6-7

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Ti-mô-thê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Ti-mô-thê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2 Phần 1 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 4 Phần 1 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Chương 6 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách I Ti-mô-thê  - Nghe đọc sách I Ti-mô-thê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (ww ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 290

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 52Thi Thiên 74Ca Thương 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Thi Thiên 150 – Hallelujah

Tựa đề: Thi Thiên 150 Nguyên tác: Psalm 150 - Hallelujah Nhạc: Louis Lewandowski (1821 – 1894) Hòa âm: Lorrain Kingsley Lời Việt: Vĩnh Phúc (04/1985) Trình bày: The DePaul Community Chorus Fall 2008 Concert in Chicago Nhạc trưởng: Stephen Blackwelder [divide style="2"] Thi Thiên 150 Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh danh Chúa Giê-hô-va. Vang rền trong nơi thánh. Dâng câu ca trên trời cao, cao ngất Ngàn muôn tiếng ca. ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 289

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 50Giê-rê-mi 51Thi Thiên 137Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Na-hum 1:17

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-6

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 4:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có thích ngắm nhìn khuôn mặt của một người nào đó hay không? Điều gì nơi khuôn mặt đó thu hút bạn?  Theo bạn, làm thế nào người khác có thể bị thu hút bởi chính bạn như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô không ngã lòng trong chức vụ hầu việc Chúa (4:1)? Xin cho biết ba điều mà ông không thể làm trong chức vụ của mình (4:2a)? Vì ...

Read more

Phim Kinh Thánh: Sách Ê-xơ-tê

[divide style="2"] Sách Ê-xơ-tê Câu chuyện xảy ra vào thời A-suê-ru. Vua A-suê-ru này là người đã cai trị trên một trăm hai mươi bảy tỉnh từ Ấn Độ đến Ê-thi-ô-pi. Lúc đó, vua đang ngự trên ngôi của hoàng gia trong cung điện tại Su-sơ. Vào năm thứ ba của triều đại mình, vua mở yến tiệc chiêu đãi tất cả các lãnh đạo và quần thần của mình trong quân đội Ba Tư và Mê-đi, các nhà quý tộc, và lãnh đạo các tỉn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 288

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 123Giê-rê-mi 48Giê-rê-mi 49Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top