Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 3)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 178

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 7II Các Vua 8Mác 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 177

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 6Mác 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kiến Thức: Đức Thánh Linh Trong Bốn Sách Phúc Âm

4. Công Việc Của Đức Thánh Linh Trong Tân Ước Trong Tân Ước danh hiệu “Thánh Linh” (Pneuma Hagiou) được dùng rất thường xuyên, dầu vậy các danh hiệu “Thần của Đức Chúa Trời” (Pneuma Theou), “Thần của Chúa” (Pneuma Kyriou), và “Thần của Đấng Christ” (Pneuma Christou) vẫn được sử dụng.      4.1 Đức Thánh Linh trong bốn sách Phúc Âm Ký thuật trong bốn sách Phúc Âm cho biết Đức Thánh Linh đã ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:33-40

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 14:33-40 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn tham dự một chương trình mà các tiết mục được trình bày thật lộn xộn hay không?  Nội dung các tiết mục như thế nào?  Có phù hợp với chủ đề của chương trình hay không?  Bạn có muốn trở lại tham dự một chương trình tương tự như vậy hay không?  Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng Đức Chúa Trời là ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Là Ánh Sáng Của Con – The Lord Is My Light

Tựa đề: Chúa Là Ánh Sáng Của Con Nguyên tác: The Lord Is My Light Kinh Thánh: Thi Thiên 27, Ê-sai 9:1-6 Sáng tác: Walt Harrah Lời Việt: Linh Thi (7/9/2014) [divide style="2"] [one_half] The Lord Is My Light The Lord is my light and my salvation The Lord is the strength of my life The Lord is my light and my salvation The Lord is the strength of my life So I will not be afraid No I will not be afraid Because ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 176

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 5Mác 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Lê-vi Ký

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Lê-vi Ký [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 4-5 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 8-9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 12-13 Chương 13 Chương 13-14 Chương 14 Chương 15 Chương 15-16 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương ...

Read more

Thánh Ca: The Blessing – Phước Hạnh

Nguyên tác: The Blessing Kinh Thánh: Dân Số Ký 6:24-26 Sáng tác: Kari Jobe, Cody Carnes, Steven Furtick, Chris Brown  Trình bày: Joshua Aaron [divide style="2"] The Blessing Yevarechecha Adonai, VeYishmerecha The LORD bless you and keep you יְבָרֶכְךָ יהוה, וְיִשְׁמְרֶךָ⁠ Nguyện Chúa ban phước và gìn giữ Ya'er Adonai Panav Eleycha ViChuneka Make His face shine upon you and be gracious to you יָאֵר יהוה ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 175

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 4Mác 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Công Việc Của Đức Thánh Linh

“Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi”  (Giăng 16:15) Có nhiều lúc tất cả những lời hứa, những giáo lý trong Kinh Thánh không linh nghiệm gì cho chúng ta nếu những điều đó không được một bàn tay ân điển đem đến cho chúng ta. Chúng ta khát nước, nhưng quá kiệt sức nên không thể bò đến dòng suối. Lúc người chiến sĩ bị thương ngoài mặt trận, việc biết rằng tại bệnh viện có những người có ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top