Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 276)

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2013 Khải Huyền 10:1-11 Lời Kêu Gọi Nói Tiên Tri “Rồi tôi được bảo: Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa” (câu 11 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, vị thiên sứ mà Sứ đồ Giăng thấy là ai? Vì sao Sứ đồ Giăng không được phép ghi lại những điều ông thấy? “Ngọt” ở trong miệng và “đắng” ở trong bụng có nghĩa gì? Sứ điệp tiên tri mà Sứ ...

Read more

Vác Thập Tự Theo Chúa

  "Chúng bắt người vác cây thập tự theo sau Ðức Chúa Giê-xu" (Lu-ca 23:26) Nhìn Si-môn vác thập tự, chúng ta thấy được hình ảnh công việc của Hội Thánh qua các thế hệ: Hội Thánh là người vác thập tự theo sau Chúa Giê-xu. Như vậy, thưa bạn là tín đồ Ðấng Christ, xin chú ý là Chúa Giê-xu đã không chịu khổ để loại trừ sự đau khổ cho bạn. Ngài vác cây thập tự, không phải là để cho bạn khỏi vác, nhưng là để ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2013 Khải Huyền 9:1-21 Tiền Công của Tội Lỗi  “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðấng Cơ Ðốc Giê-xu, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Khi tiếng loa thứ năm và thứ sáu vang lên, có điều gì xảy ra? Số người bị diệt trong những tai họa này là bao nhiêu? Có bao nhiêu người tiếp tục thờ ma quỷ và hình tư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2013 Thi Thiên 66:1-7 Chúa của Cả Trái Ðất  “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng Ðức Chúa Trời” (câu 1 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ðối tượng được kêu gọi thờ phượng Ðức Chúa Trời là ai? Tại sao? Sự kiện xuất Ai Cập có liên quan gì đến các dân tộc khác? Lời kêu gọi trong phân đoạn Thi Thiên này có tác động nào đến bạn? Thi Thiên này bắt đầu bằng lời kêu gọi toàn thể nhân loại: “H ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2013 Sô-phô-ni 2:1-15 Ðược Che Chở Trong Ngày Thịnh Nộ         “Hỡi tất cả những người nhu mì trên đất, là người thi hành mệnh lệnh của Chúa. Hãy tìm kiếm Ðức Giê-hô-va, hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự nhu mì, có lẽ anh chị em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Ðức Giê-hô-va” (câu 3 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong ngày thịnh nộ, người Giu-đa và cư dân trên đất sẽ như ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2013 Sô-phô-ni 1:1-18 Ngày của Ðức Giê-hô-va  “Ngày trọng đại của Ðức Giê-hô-va đang đến gần, đến gần rồi, nó đến rất nhanh. Có tiếng kêu la cay đắng trong ngày của Ðức Giê-hô-va, bấy giờ dũng sĩ cũng phải kêu khóc” (câu 14 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Qua Tiên tri Sô-phô-ni, Ðức Chúa Trời công bố điều gì? Vì sao Ðức Chúa Trời đoán phạt dân Ngài? Tình trạng của chúng ta ngày nay có đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2013 Khải Huyền 8:1-13 Kinh Khủng Sau Yên Lặng “Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy trên trời yên lặng chừng nửa giờ” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sự yên lặng trong câu 1 có ý nghĩa gì? Trước khi vị thiên sứ thứ nhất thổi loa, có việc gì xảy ra? Bạn có tin rằng Ðức Chúa Trời sẽ báo trả những người làm khổ các thánh đồ của Ngài không? Tại sao? Bạn đã và đang làm gì cho những người đang ở tro ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 6:17-26

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 6:17-26 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn phải giới thiệu về công ty hoặc sản phẩm của bạn sản xuất, bạn sẽ giới thiệu những phẩm chất nào?  Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Giê-xu đã giảng sứ điệp này tại đâu? Người tham dự đến từ những địa phương nào (6 :17)? Từ những nơi rất xa, tại sao họ tìm đến gặp Chúa (6:18)? Chúa Giê-xu đã đáp ứng nhu cầu của đám đông như thế nào (6:18-19)? Ai là người mà Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2013 Khải Huyền 7:1-17 Người Ra Khỏi Cơn Ðại Nạn “Ðó là những người ra khỏi cơn đại nạn; họ đã giặt áo dài của mình và tẩy trắng áo mình trong máu Chiên Con” (câu 14 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu người được đóng ấn? Ðó là những người như thế nào? Bạn nghĩ gì về con số này? Ðám đông vô số mà Sứ đồ Giăng đề cập là ai? Họ có những điểm chung nào? Hai cụm từ “đóng ấn” và “ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2013 Khải Huyền 6:1-17 Ðấng Chiến Thắng “Tôi nhìn xem khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn. Và tôi nghe một con trong các sinh vật nói vang như sấm rằng, Hãy đến!” (câu 1 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Màu sắc của bốn con ngựa tượng trưng cho những điều gì? Khi mở ấn thứ năm và sáu, có những biến cố nào xảy ra? Bạn nghĩ gì về những biến cố này? Bạn có thái độ nào khi nhìn thấy ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top