Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 2)

Nhìn Lại Chính Mình

Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con, và lo săn sóc các đoàn bò của con (Châm-ngôn 27:23) Tất cả các thương gia khôn ngoan đều thỉnh thoảng kiểm điểm lại hàng hóa tồn kho. Khi duyệt lại sổ sách, họ xem lại họ còn những gì, với mục đích xác định rõ công việc làm ăn có thạnh lợi hay không. Mỗi người khôn ngoan trong Nước Trời cần cầu nguyện rằng: “Lạy Ðức Chúa Trời! Xin tra xét con và thử lòng con.” Người đ ...

Read more

Thánh Ca Do Thái: Avinu Malkeinu – Lạy Cha Và Vua Của Chúng Con

Nguyên tác: Avinu Malkeinu Kinh Thánh: Ê-sai 63:16; 33:22 Trình bày: Barbra Streisand [divide style="2"] Vài Nét Về Ca Khúc:  Avinu Malkeinu (אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ‎) là tên của một bài hát, và cũng là lời mở đầu của một bài cầu nguyện trong tiếng Do Thái (Hebrew). Bài cầu nguyện này gồm 54 câu - mỗi câu được bắt đầu bằng hai chữ Avinu Malkeinu - thường được người Do Thái cầu ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 223

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 138II Sử Ký 13II Sử Ký 14II Sử Ký 15II Tê-sa-lô-ni-ca 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Giải Phóng Tâm Linh

Tựa đề: Giải Phóng Tâm Linh Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-37 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Giải Phóng Tâm Linh để nghe bài giảng.    [divide style="2"]   Người Sa-ma-ri Nhân Lành 25. Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26. Ngài hỏi lại ông, “Trong Luật Pháp có chép những gì? Ngươi đọc và th ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 222

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 10II Sử Ký 11II Sử Ký 12Thi Thiên 53Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Rô-ma

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Rô-ma [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2-3 Chương 2 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 3 Phần 3 Chương 4 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Chương 6 Phần 1 Chương 6 Phần 2 Chương 7 Phần 1 Chương 7 Phần 2 Chương 8 Phần 1 Chương 8 Phần 2 Chương 8 Phần 3 Chương 8 Phần 4 Chương 9 Phần 1 Chương 9 Phần 2 Chương 9 Phần 3 Chương 10 Phần 2 Ch ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 221

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 100II Sử Ký 7II Sử Ký 8II Sử Ký 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Billy Graham: Gặt Điều Gì Bạn Gieo

Sứ điệp: Gặt Điều Gì Bạn Gieo Nguyên văn: Reaping What You Sow Diễn giả: Billy Graham [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Tường Lưu: Ma-thi-ơ

  Ma-thi-ơ “Ðức Chúa Jesus rời nơi ấy, ra đi. Ngài thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi ở trạm thu thuế. Ngài gọi ông: “Hãy theo Ta!” Ông đứng dậy và đi theo Ngài (Ma-thi-ơ 9:9) Ông đang ngồi trong văn phòng làm việc Cộng, trừ, nhân, … Ông tính thuế, … thâu vô Bước phong trần đưa Chúa ghé ngang qua Một tiếng gọi!  Ông bỏ ngang công việc. Một tiếng gọi ân tình, nghe cảm động Nghe lòng mình như ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 220

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 4II Sử Ký 5II Sử Ký 6Thi Thiên 132Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top