Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 2)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 301

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 4Ê-xê-chi-ên 5Ê-xê-chi-ên 6Ê-xê-chi-ên 7Ga-la-ti 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Phân Cách Ánh Sáng và Bóng Tối

Ðức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. (Sáng Thế Ký 1:4) Từ lúc ánh sáng được truyền ra theo mạng lệnh tuyệt hảo “Phải có sự sáng,” ánh sáng thật tốt lành. Chúng ta - những người hưởng thụ ánh sáng –nên trân quý ánh sáng càng hơn bởi vì nhờ ánh sáng và qua ánh sáng mà chúng ta nhận biết Ðức Chúa Trời rõ hơn. Ánh sáng vật lý đã được Sa-lô-môn mô tả là dễ thương, nhưng ánh sáng Phúc  ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 300

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 1Ê-xê-chi-ên 2Ê-xê-chi-ên 3Ga-la-ti 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 46:1

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 299

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:�?a-ni-ên 11�?a-ni-ên 12Gia-cơ 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 91:9-10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 298

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:�?a-ni-ên 9�?a-ni-ên 10Gia-cơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 30:5

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Ti-mô-thê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Ti-mô-thê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 4 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách II Ti-mô-thê  - Nghe đọc sách II Ti-mô-thê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top