Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 11)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 138

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-ra 1Ê-xơ-ra 2Ê-xơ-ra 3Ê-xơ-ra 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Xa-cha-ri 7:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đức Thánh Linh

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời (Giăng 14:16) Ðức Chúa Cha đã tự tỏ mình ra cho các tín hữu đời xưa trước khi Ðức Chúa Con đến thế gian, và đã được Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp nhìn nhận là Ðức Chúa Trời Toàn Năng. Và rồi Đức Chúa Jesus đã đến. Ðức Chúa Con tràn đầy phước hạnh đã nhập thể đã khiến dân Ngài vui mừng chiêm ngưỡng Ngài. Sau khi Cứu ...

Read more

Kinh Thánh: Khái Quát Sách Truyền Đạo

Khái quát: Sách Truyền Đạo Video credit: Bible Project [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 137

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 35II Sử Ký 36Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 6:30

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Lễ Thăng Thiên

Kinh Thánh Theo Chủ Đề Lễ Thăng Thiên Ngài nói với họ: “Đây là những lời của Ta mà Ta đã nói cùng các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi: Đó là tất cả những điều đã chép về Ta trong Luật Pháp Môi-se, các Tiên Tri, và các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.” Sau đó Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Rồi Ngài nói với họ: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu thống khổ, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại; và ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lễ Ngũ Tuần

Tựa đề: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]   [divide style="2"]    Công Vụ 2:1-13 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả đã tụ họp lại một nơi. 2. Thình lình có một tiếng động từ trời đến, giống như tiếng gió thổi dữ đội, đầy cả căn nhà nơi họ đang ngồi. 3. Có những lưỡi giống như lửa xuất hiện, chúng phân tán ra, và đậu trên mỗi một ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 136

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 32II Sử Ký 33II Sử Ký 34Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 31:27-28

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top