Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 9)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gặp Chúa Phục Sinh

Bài Giảng: Gặp Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 21:15-25 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   [divide style="2"]   Chúa và Phi-rơ 15. Sau khi họ ăn xong, Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-rơ, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta hơn những người nầy chăng?” Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài phán với ông, “Hãy cho những chiên thơ Ta ăn.” 16. Ngài lại nói với ông lần thứ ...

Read more

Ravi Zacharias: Truth in a Time of Crisis

Sứ điệp: Chân Lý Trong Thời Hoạn Nạn Sermon: Truth in a Time of Crisis Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Làm Thế Nào Để Quản Lý Chân Lý Của Chúa Xác định những điều đã công bố nơi công cộng bằng những gì mình đã thực hiện trong nếp sống riêng tư. Đừng dùng những phương cách lừa dối. Đừng bẻ cong sứ điệp. [divide style="2"] Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-11 Vì vậy, lúc nhận lãnh chức vụ nầy chúng tô ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống

Sứ điệp: Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống Kinh Thánh: Giăng 17:3; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Trở Về Từ Em-ma-út

"Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem... thuật lại việc đã xảy ra … và họ đã nhận biết Ngài … như thế nào" (Lu-ca 24:33, 35) Lúc hai môn đệ đến thành Em-ma-út, được bồi dưỡng sức lực sau bữa ăn tối, nhân vật bí mật đã gây ngạc nhiên cho họ trên đường đi đã lấy bánh bẻ ra, khiến họ nhận biết Chúa, và rồi Ngài biến mất khỏi tầm mắt họ. Trước đó, họ đã ép Chúa Giê-xu ở lại với họ vì trời đã ...

Read more

Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Sacramento, California

Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín Chúa Nhật 12/04/2020 - 10:00 am (PST)  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Thanh Lễ Westminster

Sứ Điệp: Hy Vọng Vinh Hiển Nhất Của Nhân Loại Kinh Thánh:  Giăng 20:11-18; 24-29- BD 2011 Giảng luận: Mục sư Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020 - 8:15 am (PST) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas

Đề tài: Mừng Chúa Phục Sinh Mục sư Lê Hồng Phúc Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas Chúa Nhật 12/4/2020 - 10:00 am (CDT) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chương Trình Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Orange

Tựa đề: Lễ Phục Sinh Đầu Tiên Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange Chúa Nhật 12/4/2020 - 6:00 am (PST) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Joel Osteen: Hope Is Alive – Hy Vọng Sống

Tựa đề: Hy Vọng Sống Message: Hope Is Alive  Pastor: Joel Osteen Lakewood Church - Houston, Texas [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Nha Trang

Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Hội Thánh Nha Trang 8:15 sáng Chúa Nhật 12/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org             ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top