Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 9)

Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc: Đức Tin Và Việc Làm

Sứ điệp: Đức Tin Và Việc Làm Kinh Thánh: Giăng 14:1-7; Diễn giả: Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nỗi Thống Khổ Của Chúa

Sứ điệp: Nỗi Thống Khổ Của Chúa Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nỗi Thống Khổ Của Chúa và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Hứa Trung Tín: Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Sứ điệp: Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm Kinh Thánh: Giăng 15:7; Diễn giả: Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó

Bài Giảng: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó Kinh Thánh: Giăng 19:17-27 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Chúa Chịu Ðóng Ðịnh (Mat 27:33-44; Mác 15:22-32; Lu 23:33-43) 17. Ngài vác thập tự giá của mình đến nơi gọi là Ðồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.  18. Tại đó họ đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Có hai người khác cũng bị đóng đinh vào cây thập tự như Ngài; một người bên nầy và m ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bình An Trong Tâm Hồn

Sứ điệp: Bình An Trong Tâm Hồn Kinh Thánh: Giăng 14:1-7; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Hóa Hình

  Tựa đề: Sự Hóa Hình  Kinh Thánh: Lu-ca 9:24-42 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Hóa Hình để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Tốt, Người Xấu và Người Tốt Hơn

Sứ điệp: Người Tốt, Người Xấu và Người Tốt Hơn Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:7; Phi-lê-môn 1 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Trở Về

  Tựa đề: Trở Về Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Trở Vềđể nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện

Sứ điệp: Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:2-4 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích       ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Thờ Phượng

  Tựa đề: Thờ Phượng Kinh Thánh: II Sử Ký 7:12-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Thờ Phượng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top