Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 9)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thân Thể Là Đền Thờ

Sứ điệp: Thân Thể Là Đền Thờ Kinh Thánh: Giăng 2:13-22 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tương Giao Với Chúa

Kế đó, Ðức Chúa Jesus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài (Mác 3:13) Tại đây chúng ta nhận thấy quyền tể trị của Chúa. Những tấm lòng thiếu kiên nhẫn có thể băn khoăn bực tức vì họ không được kêu gọi vào những vị trí cao trọng nhất trong mục vụ, nhưng bạn đọc có thể vui mừng vì Đức Chúa Jesus đã gọi những người Ngài muốn. Nếu Ngài đặt tôi làm người canh giữ cửa cho nhà Ng ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nỗi Lòng Của Chúa

Tựa đề: Nỗi Lòng Của Chúa Kinh Thánh: Giăng 17:11-26 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Nỗi Lòng Của Chúa để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 11. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. 12. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn gi ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Cầu Nguyện Như Hơi Thở

Sứ điệp: Cầu Nguyện Như Hơi Thở Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:3  Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Mạng Của Hội Thánh

Tựa đề: Sứ Mạng Của Hội Thánh Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sứ Mạng Của Hội Thánh để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 13. Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. 14. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Rượu Ngon

Sứ điệp: Rượu Ngon Kinh Thánh: Giăng 2:1-11 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Được Sống

  Tựa đề: Được Sống  Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-42 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Được Sống để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít

Sứ điệp: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít Kinh Thánh: Thi Thiên 63:1-8  Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Bàn Tay Của Chúa

Buổi chiều ... tay Ðức Giê-hô-va đặt trên tôi (Ê-xê-chi-ên 33:22) Có thể đây là trường hợp bị trừng phạt; nếu như vậy, hãy tìm hiểu lý do của sự thăm viếng này; hãy nhận lấy ngọn roi và lắng nghe lời của Ðấng đã dùng đến nó.  Tôi không phải là người duy nhất đã bị đòn vào ban đêm, cho nên cần vui vẻ chịu đựng đau đớn và cố gắng chú tâm rút tỉa những bài học hữu ích từ đó. Nhưng tay Chúa có thể giáng xu ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Tin Của Viên Đội Trưởng

  Tựa đề: Đức Tin Của Viên Đội Trưởng  Kinh Thánh: Lu-ca 7:1-10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đức Tin Của Viên Đội Trưởng  để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top