Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 9)

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Xuống Đường Hay Không

Tựa đề: Xuống Đường Hay Không Kinh Thánh: Lu-ca 18:1-8 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 7/6/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Lu-ca 18:1-8 1. Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: 2. Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sống Thời Nhiễu Nhương

Tựa đề: Sống Thời Nhiễu Nhương Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 5/6/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Ma-thi-ơ 5:13-16 13 “Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối ấy mất mặn, lấy gì làm nó mặn lại? Nó chẳng thể được dùng vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài v ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đấu Tranh Vì Công Lý

  Tựa đề: Đấu Tranh Vì Công Lý Kinh Thánh: Mi-chê 6:8; A-mốt 5:24 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 02/6/2020 [divide style="2"] [divide style="2"] Đấu Tranh Vì Công Lý Mi-chê 6:8 Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt, và điều CHÚA đòi hỏi ngươi chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót, ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lễ Ngũ Tuần

Sứ điệp: Lễ Ngũ Tuần Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 31/5/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Khi Đức Thánh Linh Thăm Viếng

Tựa đề: Khi Đức Thánh Linh Thăm Viếng Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-11 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật - 31/5/2020 [divide style="2"] [divide style="2"] Ðức Thánh Linh Giáng Lâm 1 Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. 2 Thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. 3 Họ thấy có gì giống như nhữ ...

Read more

Chúa Nhật 31/5/2020: Hội Thánh Sacramento, California

Chúa Nhật 31/5/2020 - 10:00 am (PST)  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 31/5/2020: Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas

Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas Diễn giả: Mục sư Lê Hồng Phúc  Chúa Nhật 31/5/2020 - 10:00 am (CDT) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 31/5/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Tựa đề: Khi Đức Thánh Linh Đầy Dẫy  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc Hội Thánh Nguyễn Tri Phương  Chúa Nhật 31/5/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 31/5/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Đời Sống Đầy Bông Trái Thánh Linh Kinh Thánh: Giăng 15:1-8 Mục sư Trịnh Chiến Chúa Nhật 31/5/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org             ...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Lễ Ngũ Tuần

Bài Giảng: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-4; 14-21 Diển Giả: Mục sư Lê Hoàng Phu Xin vui lòng bấm vào tựa đề Lễ Ngũ Tuần và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top