Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 85)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bát Phúc Lâm Môn

...

Read more

Trương Phan Hi: Thực Sự Yêu Chúa?

Lời Ban Biên Tập: Mục sư Tiến sĩ Trương Phan Hi đã về với Chúa vào cuối tháng 11 năm 2013.  Đầu thập niên 1960, trong chương trình đào tạo các giáo sư cho Thần Học Viện trong tương lai, sinh viên Trương Phan Hi được gởi sang Hoa Kỳ để du học. Biến cố năm 1975 xảy ra,  Mục sư Trương Phan Hi ở lại Hoa Kỳ. Ông là vị mục sư Việt Nam đầu tiên làm giáo sư đại học tại Hoa Kỳ.  Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với ...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Thư Ga-la-ti

...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Khải Thị

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Phục Vụ

Kinh Thánh: Lu-ca 16:9-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Nếp Sống Phục Vụ [divide style="2"] Quản Lý Trung Tín 10. “Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. 11. Vậy nếu các ngươi không trung tín đối với của cải phi nghĩa, ai dám trao cho các ngươi quản lý của cải chân chính? 12. Nếu các ngươi không trung tín đối v ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Gia Đình

Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Nếp Sống Gia Đình [divide style="2"] 18. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. 19. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. 20. Cũng phải ghi các lời ấ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Nội Tâm

Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Nếp Sống Nội Tâm [divide style="2"] Khuyên Dâng Mình Cho Chúa 1. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng phải lẽ của anh chị em. 2. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến đổi theo s ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top