Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 84)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phép Lạ Thứ Tư

...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 13:8 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Sứ điệp: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi [divide style="2"] Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8) [divide style="2"] Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi để nghe bài giảng. ...

Read more

Bài Giảng Xưa: Rê-bê-ca Vu Quy

Bài Giảng Xưa Rê-bê-ca Vu Quy Áp-ra-ham sinh được một con trai, đặt tên là Y-sác. Khi Y-sác trưởng-thành, Áp-ra-ham sai người đầy tớ niên trưởng trong nhà, đi về quê hương, trong vòng bà con, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai mình. Người đầy tớ vâng lời Áp-ra-ham, lên đường qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin cho gặp người con gái mà Ngài đã định làm vợ ch ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phép Lạ Thứ Ba

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (2000)

Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Sứ Điệp Đầu Năm [divide style="2"] Theo Chúa 57. Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” 58. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59. Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn c ...

Read more

Có Gì Quý Hơn Vàng?

Có Gì Quý Hơn Vàng? Năm cũ qua, năm mới đến. Xuân về mang lại cảnh vật tươi sáng chứa chan hy vọng cho nhân gian. Gặp nhau  trong năm mới, ai cũng chúc lành, chúc quý cho nhau.  Một lời cầu chúc thường được nhiều người dùng đó là “phát tài.” -          Năm mới chúng tôi chúc cho ông bà phát tài bằng năm, bằng mười năm ngoái! -          Vâng!  Chúng tôi cũng xin chúc cho cô bác đều được như vậy. Phát  tài có ...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Lời Khuyên Răn

...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Các Phước Lành

...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Tự Do

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top