Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 82)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phép Lạ Thứ Ba

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (2000)

Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Sứ Điệp Đầu Năm [divide style="2"] Theo Chúa 57. Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” 58. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59. Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn c ...

Read more

Có Gì Quý Hơn Vàng?

Có Gì Quý Hơn Vàng? Năm cũ qua, năm mới đến. Xuân về mang lại cảnh vật tươi sáng chứa chan hy vọng cho nhân gian. Gặp nhau  trong năm mới, ai cũng chúc lành, chúc quý cho nhau.  Một lời cầu chúc thường được nhiều người dùng đó là “phát tài.” -          Năm mới chúng tôi chúc cho ông bà phát tài bằng năm, bằng mười năm ngoái! -          Vâng!  Chúng tôi cũng xin chúc cho cô bác đều được như vậy. Phát  tài có ...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Lời Khuyên Răn

...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Các Phước Lành

...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Tự Do

...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bát Phúc Lâm Môn

...

Read more

Trương Phan Hi: Thực Sự Yêu Chúa?

Lời Ban Biên Tập: Mục sư Tiến sĩ Trương Phan Hi đã về với Chúa vào cuối tháng 11 năm 2013.  Đầu thập niên 1960, trong chương trình đào tạo các giáo sư cho Thần Học Viện trong tương lai, sinh viên Trương Phan Hi được gởi sang Hoa Kỳ để du học. Biến cố năm 1975 xảy ra,  Mục sư Trương Phan Hi ở lại Hoa Kỳ. Ông là vị mục sư Việt Nam đầu tiên làm giáo sư đại học tại Hoa Kỳ.  Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với ...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Thư Ga-la-ti

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top