Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 81)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được No Đủ

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được No Đủ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được No Đủ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, v ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Hưởng Đất

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Hưởng Đất Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Hưởng Đất để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được An Ủi để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, v ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Vương Quốc Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai n ...

Read more

Harvest Crusade – Southern California 2014

Harvest Crusade – Southern California 2014 Harvest Crusade là một chương trình truyền giảng Tin Lành do Harvest Christian Fellowship tổ chức hằng năm tại miền nam California; và sau đó, tại một số thành phố khác tại Hoa Kỳ và Úc châu. Năm nay, chương trình Harvest Crusade tại miền nam California diễn ra từ ngày 15-17/8/2014 tại Angel Stadium, Anaheim, California. Đây cũng là dịp Harvest Christian Fellowship ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Phần Giới Thiệu

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi - Phần Giới Thiệu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi - Phần Giới Thiệu để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong t ...

Read more

Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào

Sứ Điệp: Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào Kinh Thánh: Ru-tơ 4:1-22 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào để nghe bài giảng. [divide style="2"] Bô-a Thành Hôn với Ru-tơ 1. Bô-a đi đến cổng thành và ngồi xuống. Kìa, người bà con có quyền chuộc sản nghiệp mà Bô-a đã nói đi ngang qua. Bô-a nói với ông ấy, “Mời anh tẻ bước lại đây và ngồi xuống bàn chút việc.” Người ấy ...

Read more

Tình Yêu Đáp Ứng Đức Tin

Sứ Điệp: Tình Yêu Đáp Ứng Đức Tin Kinh Thánh: Ru-tơ 3:1-18 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Tình Yêu Đáp Ứng Đức Tin để nghe bài giảng. [divide style="2"] Ru-tơ và Bô-a tại Sân Ðập Lúa 1. Na-ô-mi mẹ chồng nàng nói với nàng, “Hỡi con gái của mẹ, mẹ há chẳng có bổn phận phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc sao? 2. Vả lại, Bô-a, người có các tớ gái mà con đã theo là ...

Read more

Bài Giảng Xưa: Nồi Thịt Xứ Ê-díp-tô

  Bài Giảng Xưa Nồi Thịt Xứ Ê-díp-tô Kinh Thánh :   Xuất Ê-díp-tô Ký16: 1-3 Câu Gốc:        I Cô-rinh-tô 10:31 Người xưa có câu: “Hoa hương bất nhược thơ hương viễn. Thế vị vô như đạo vị trường.” Nghĩa là: Hoa thơm không bằng sách thơm, vì hoa chỉ thơm chốc lát, còn sách thơm lâu dài. Mùi đời không bằng không bằng mùi đạo, vì mùi đời theo thế gian mà tan mất, còn mùi đạo thì mãi mãi trường tồn. Nước Ê-díp-t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top