Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 8)

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Chúa – Nhìn Mình – Nhìn Người

Sứ điệp: Nhìn Chúa - Nhìn Mình - Nhìn Người - Nhìn Người Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục Sư Đặng Ngọc Quốc: Cầu Nguyện Cho Mọi Người

Sứ điệp: Cầu Nguyện Cho Mọi Người Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:1-7 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Quốc Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 6/3/2022 [divide style="2"] Kêu gọi cầu nguyện 1. Vì vậy, trước hết, ta kêu gọi hãy nài xin, khẩn nguyện, cầu thay, và cảm tạ cho mọi người, 2. cho các vua, cho tất cả những người có thẩm quyền, để chúng ta được dẫn đến một cuộc sống yên bình với ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Khóc

      Tựa đề: Chúa Khóc  Kinh Thánh: Giăng 11:1-44 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa Nhật 7/5/2001 [divide style="2"]  [divide style="2"] Kinh Thánh: Giăng 11:1-44 Sự sống lại của La-xa-rơ 1. Có một người bệnh tên là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị của cô là Ma-thê. 2. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa và đã dùng tóc mình lau chân Ngài. Anh của cô là ...

Read more

Billy Graham: Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời Nguyên văn: Forgiveness Kinh Thánh: Rô-ma 1:26-32 Diễn giả: Mục sư Billy Graham Dịch sang tiếng Việt: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Kinh Thánh: Rô-ma 1:26-32 26. Vì vậy, Ðức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những dục vọng đồi bại của họ. Thật vậy, phụ nữ của họ đã đổi cách tự nhiên theo cách phản tự nhiên. 27. Tương tự như vậy, đàn ông cũng đã bỏ cách tự nhiên với phụ ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tin Cậy Chúa & Làm Điều Lành

Tựa đề: Tin Cậy Chúa & Làm Điều Lành Kinh Thánh: Thánh Thi 37: 1-11 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 26/2/2022 [divide style="2"] Thánh Thi 37: 1-11 1. Đừng phiền muộn vì những kẻ làm ác, cũng đừng ganh tị với những kẻ làm chuyện gian tà. 2. Bởi vì không bao lâu nữa họ sẽ bị triệt hạ như cỏ, và phải tàn héo như rau xanh. 3. Hãy tin cậy Đức Giê-hô- ...

Read more

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Anh Em Trong Chúa

Sứ điệp: Nhìn Chúa - Nhìn Mình - Nhìn Người - Nhìn Người Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Thi Thiên 51 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hãy Chèo Ra Sâu Mà Đánh Cá

Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá (Lu-ca 5:4) Chúng ta học được sự cần thiết về vai trò của con người trong câu chuyện nầy. Việc đánh được cá là một phép lạ nhưng chúng ta không thể bỏ qua ngư phủ, chiếc thuyền, hoặc dụng cụ để đánh cá, vì tất cả đều đã được dùng để bắt cá. Ðối với việc cứu rỗi linh hồn con người cũng vậy, Ðức Chúa Trời dùng các phương tiện; và bao lâu ân điển dồi dào còn tồn tại, ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Xã Hội

Sứ điệp: Nếp Sống Xã Hội Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21 Chúa Nhật - April 13, 2003 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]  [divide style="2"] Khuyên Dâng Mình Cho Chúa 1. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng phải lẽ của anh chị em. 2. Ðừng rập kh ...

Read more

Charles Stanley: Hãy Chú Tâm Vào Chúa Thay Vì Vào Những Rắc Rối Của Bạn

Sứ điệp: Hãy Chú Tâm Vào Chúa Thay Vì Vào Những Rắc Rối Của Bạn Diễn giả: Mục sư Charles Stanley Dịch: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2022) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top