Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 8)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin nhấn vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh để nghe bài giảng. ...

Read more

Đấng Lạ Lùng

Ai nấy nghe bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ (Lu-ca 2:18) Chúng ta sẽ không bao giờ phải lấy làm lạ về những việc kỳ diệu của Ðức Chúa Trời của chúng ta. Thật là khó phân biệt giữa thái độ kinh ngạc thánh khiết với sự thờ phượng đích thực; bởi vì khi linh hồn đã chìm ngập trong uy nghi của vinh quang Ðức Chúa Trời, dầu tấm lòng không thể tự diễn đạt thành bài ca hay thậm chí thốt thành lời trong khi cúi đầ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đạo Cứu Rỗi

  Tựa đề: Đạo Cứu Rỗi  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:1-23 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đạo Cứu Rỗi để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Emmanuel

Sứ điệp: Emmanuel Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:21-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Emmanuel và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] 21. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.” 22. Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, 23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ tha ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Không Quên Ân Huệ Chúa

Sứ điệp: Không Quên Ân Huệ Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Tin Cứu Rỗi

    Tựa đề: Đức Tin Cứu Rỗi  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:1-4; Ê-sai 22; Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đức Tin Cứu Rỗi để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Bài Giảng: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Diễn Giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Lễ Dâng Hoa Màu Ðầu Mùa 9. CHÚA phán với Mô-sê rằng, 10. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta ban cho các ngươi ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Công Bố Năm Hân Hỉ

Tựa đề: Công Bố Năm Hân Hỉ Kinh Thánh: Lê Vi Ký 25:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Công Bố Năm Hân Hỉ để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Năm Sa-bát 1. CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai, 2. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. 3. Ngươi sẽ canh tác r ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tạ Ơn Thiên Chúa

Sứ điệp: Tạ Ơn Thiên Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gia Đình Được Chúa Yêu

  Tựa đề: Gia Đình Được Chúa Yêu  Kinh Thánh: Giăng 11:1-57 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đềGia Đình Được Chúa Yêu  để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top