Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 8)

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Gương Mẫu Tuyệt Vời

Sứ điệp: Gương Mẫu Tuyệt Vời Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Nhật 21/6/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Tựa đề: Ba Hạng Người   Diễn giả: Mục sư Phạm Trọng Huy Hội Thánh Nguyễn Tri Phương  Chúa Nhật 21/6/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Chúa Nhật 21/6/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Vai Trò Người Chồng Người Cha Trong Gia Đình Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:25-30 Mục sư Trịnh Chiến Chúa Nhật 21/6/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org             ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Người Cha Trong Hội Thánh

Sứ điệp: Những Người Cha Trong Hội Thánh Kinh Thánh: III Giăng 1 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Chúa Nhật 14/6/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Khiêm Nhường Như ... Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:1-6 Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt Chúa Nhật 14/6/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org             ...

Read more

Chúa Nhật 14/6/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Tựa đề: Nhận Lãnh Sự Ban Cho Của Chúa Thánh Linh   Diễn giả: Mục sư Phạm Trọng Huy Hội Thánh Nguyễn Tri Phương  Chúa Nhật 14/6/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bởi Đức Thánh Linh

Bài Giảng: Bởi Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Công Vụ Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Bởi Đức Thánh Linh và nút play để nghe bài giảng.   [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sự Thành Tín của Đức Chúa Trời

  Tựa đề: Sự Thành Tín của Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Sáng Thế 12:1-5; 21:1-7 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 12/6/2020 [divide style="2"] [divide style="2"] Sáng Thế 12:1-5 1. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đau Khổ

Sứ điệp: Đau Khổ Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 7/6/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp    ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đau Khổ

Sứ điệp: Đau Khổ Kinh Thánh: Khải Huyền 2:8-11 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 28/6/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top