Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 8)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hiểu Biết Lời Đức Chúa Trời

  Tựa đề: Hiểu Biết Lời Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Giô-suê 1:8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề  Hiểu Biết Lời Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Bà Mục sư Nguyễn Thỉ: Món Quà Quý Nhất Trên Đời

Tựa đề: Món Quà Quý Nhất Trên Đời Diễn giả: Bà Mục sư Nguyễn Thỉ Video: Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích. ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngày Lễ Mẹ

  Tựa đề: Ngày Lễ Mẹ Kinh Thánh: Giăng 20:19-23 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Ngày Lễ Mẹ và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tiếng Chúa Gọi

Tựa đề: Tiếng Chúa Gọi Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Tiếng Chúa Gọi để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Môi-se Được Chúa Gọi 1. Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp. 2. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người tro ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Tìm Gì Trong Đời

Sứ điệp: Tìm Gì Trong Đời Kinh Thánh: Giăng 20:11-18 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngươi Yêu Ta Chăng

  Tựa đề: Ngươi Yêu Ta Chăng Kinh Thánh: Giăng 20:19-23 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Ngươi Yêu Ta Chăng và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Gặp Chúa Phục Sinh

Sứ điệp: Gặp Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 21:1-14; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Trở Về Từ Em-ma-út

"Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem... thuật lại việc đã xảy ra … và họ đã nhận biết Ngài … như thế nào" (Lu-ca 24:33, 35) Lúc hai môn đệ đến thành Em-ma-út, được bồi dưỡng sức lực sau bữa ăn tối, nhân vật bí mật đã gây ngạc nhiên cho họ trên đường đi đã lấy bánh bẻ ra, khiến họ nhận biết Chúa, và rồi Ngài biến mất khỏi tầm mắt họ. Trước đó, họ đã ép Chúa Giê-xu ở lại với họ vì trời đã ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tinh Thần Đón Chúa Phục Sinh

Tinh Thần Đón Chúa Phục Sinh  Khác với các tôn giáo khác, Cơ Đốc giáo của chúng ta rất hãnh diện vì vị giáo chủ của mình – Đức Chúa Jesus - đã phục sinh.  Các giáo chủ khác đều chết, và cứ chết luôn, chứ không bao giờ sống lại; còn sự phục sinh của Chúa chúng ta là một sự thật lịch sử không thể phủ nhận được.  Nếu có ai có cách nào đó chứng minh rằng Đức Chúa Jesus không bao giờ sống lại thì Cơ Đốc giáo sẽ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Phục Sinh

Tựa đề: Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Phi-líp 3:4-10; I Cô-rinh-tô 15:34 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Chúa Phục Sinh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 4. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5. tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top