Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 78)

Phim: John Wesley

...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Nguyện Cầu

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Phần Kết Luận

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Phần Kết Luận Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Phần Kết Luận để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Mời Ân Cần

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Bị Bách Hại

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Bị Bắt Bớ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Bị Bắt Bớ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, vì ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Làm Con Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Làm Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Làm Con Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ...

Read more

Quanh Ngôi Đức Chúa Trời

Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi khác; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng, và đầu đội mão bằng vàng. (Khải-huyền 4:4) Số người đại diện cho các thánh đồ trên trời sẽ ngồi chung quanh ngôi. Một phân đoạn trong Nhã Ca có nói về việc Sa-lô-môn ca tụng Đức Vua đang ngồi đồng bàn với mình; có người dịch là chiếc bàn tròn. Căn cứ vào đó, tôi nghĩ rằng một ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Thấy Đức Chúa Trời

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thấy Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thấy Đức Chúa Trời để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai ng ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Được Thương Xót để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top