Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 77)

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Đã Đến

Tựa đề: Chúa Đã Đến Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:16 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân "Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Một vầng chân quang đã bừng lên cho những người đang ngồi trong bóng của tử thần." Ma-thi-ơ 4:16 [divide style="2"] Xin bấm vào tựa đề Chúa Đã Đến để nghe bài giảng.   ...

Read more

Tiếp Chúa

Thầy phán: Cái phòng ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ ta ở đâu? (Mác 14:14) Vào dịp lễ Vượt Qua, thành Giê-ru-sa-lem trở thành một quán trọ vĩ đại. Mỗi chủ nhà đều mời bạn hữu riêng của mình, nhưng không có ai mời Cứu Chúa đến nỗi Ngài không có chỗ trú ngụ. Ngài phải dùng quyền năng siêu nhiên của mình để tìm một phòng cao mà bày tiệc. Ngày nay cũng vậy: Đức Chúa Jesus không được con người đón tiếp, ngoạ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Hữu Ích Cho Nhau

Tựa đề: Sống Hữu Ích Cho Nhau Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sống Hữu Ích Cho Nhau để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Cộng Ðồng Tín Hữu Ðầu Tiên 42. Những người ấy chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và các buổi nhóm cầu nguyện. 43. Bấy giờ mọi người có cảm giác sợ hãi; các sứ đồ đã làm nhiều việc d ...

Read more

Mục sư Lê Vĩnh Thạch: Cành Nho Liền Gốc

Tựa đề: Cành Nho Liền Gốc Kinh Thánh: Giăng 15:1-17 Diển giả: Mục sư Lê Vĩnh Thạch [divide style="2"] Cây Nho Thật 1. “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2. Hễ nhánh nào trong Ta không kết quả, Ngài chặt bỏ; còn nhánh nào kết quả, Ngài tỉa sửa để được kết quả hơn. 3. Các ngươi đã được trong sạch nhờ lời Ta đã phán với các ngươi. 4. Hãy ở trong Ta thì Ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho không thể ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top