Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 75)

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Yêu Chuộng Linh Ân

Tựa đề: Yêu Chuộng Linh Ân Kinh Thánh: Gia-cơ 3:13-5:6 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Yêu Chuộng Linh Ân để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng 13. Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy thể hiện những điều đó qua cách cư xử tốt đẹp và những hành động phản ánh đức khiêm nhường đến từ sự khôn ngoan. 14. Nhưng nếu anh chị em có sự ghen ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:1-2

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Sống Trong Tôi

...

Read more

Chờ Đợi Dấu Lạ

Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi, và đi (Giăng 5:8) Như nhiều người khác, người mất năng  lực này đang chờ một phép lạ xảy ra, trông mong một dấu hiệu sẽ được bày tỏ. Anh ta đã mỏi mòn nhìn chăm xuống ao nhưng không có một thiên thần nào giáng xuống cả, hoặc nếu có thì cũng không phải là vì anh. Tuy nhiên, vì nghĩ rằng đây là cơ hội may mắn duy nhất nên anh vẫn chờ đợi mà không biết ...

Read more

Đức Tin

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    04/07/2015 Đức Tin 04/07/2015 Sống Sung Mãn 03/31/2015 Tiệc Thánh 03/24/2015 Đá Biết Nói 03/17/2015 Con Đường Thập Giá 03/10/2015 Mùa Chay 02/27/2015 Muối và Ánh Sáng 02/23/2015 Bát Phúc Lâm Môn 02/16/2015 Mới Hay Cũ 02/09/2015 Tết 02/02/2015 Hoa Đào Nở 27/01/2015 Ưu Tiên Trong Đời Sống 20/01/20 ...

Read more

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn: Giá Phải Trả Để Theo Chúa

Tựa đề: Giá Phải Trả Để Theo Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn Xin vui lòng bấm vào tựa đề Giá Phải Trả Để Theo Chúa, và nút play để nghe bài giảng. ...

Read more

Sống Sung Mãn

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    04/07/2015 Sống Sung Mãn 03/31/2015 Tiệc Thánh 03/24/2015 Đá Biết Nói 03/17/2015 Con Đường Thập Giá 03/10/2015 Mùa Chay 02/27/2015 Muối và Ánh Sáng 02/23/2015 Bát Phúc Lâm Môn 02/16/2015 Mới Hay Cũ 02/09/2015 Tết 02/02/2015 Hoa Đào Nở 27/01/2015 Ưu Tiên Trong Đời Sống 20/01/2015 Tái Sinh 13/01/2 ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top