Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 7)

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đám Cưới Tại Ca-na

Tựa đề: Đám Cưới Tại Ca-na Kinh Thánh: Ê-sai 62:1-6; I Cô-rinh-tô 12:4-11; Giăng 2:1-12 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đám Cưới Tại Ca-na để nghe bài giảng. [divide style="2"] 1. Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó. 2. Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. 3. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói v ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Nguyện Đầu Năm

Sứ điệp: Lời Nguyện Đầu Năm Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:9-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới

Tựa đề: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới Kinh Thánh: Thi Thiên 90 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 1. Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. 2. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên; từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. 3. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, và phán rằng: “Hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi.” 4. Vì một nghìn năm dưới mắ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

  Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô 22:21-27; I Tê-sa-lô-nica 1:4-10; Ma-thi-ơ 22:34-40 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Đầu Năm để nghe bài giảng.  [divide style="2"] "Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô. Các ngươi chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Suy Tư Cuối Năm

Sứ điệp: Suy Tư Cuối Năm Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Cuối Năm

Tựa đề: Sứ Điệp Cuối Năm Kinh Thánh: Mác 10:17-31 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Cuối Năm để nghe bài giảng.    [divide style="2"] 17. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? 18. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có mộ ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh

Tựa đề: Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-38; Ma-thi-ơ 2:1-22 Chúa Nhật 21/12/2004 - Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi Xin vui lòng bấm vào tựa đề Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thiên Sứ Báo Tin cho Các Mục Ðồng 8. Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. 9. Thình lình một thiên ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đấng Cứu Thế

Tựa đề: Đấng Cứu Thế Kinh Thánh: Ê-sai 53 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đấng Cứu Thế và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Kinh Thánh: Ê-sai 53:1-12 1. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 2. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ...

Read more

Rick Warren: Christmas Is for All People

...

Read more

Hãy Tôn Ngợi và Vinh Danh Chúa

Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã báo trước cùng mình (Lu-ca 2:20) Ðề tài mà họ ca ngợi là gì? Họ ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe, về tin vui lớn là một Cứu Chúa vì họ đã ra đời. Chúng ta hãy noi gương những người chăn chiên: Chúng ta hãy hát lên một bài ca cảm tạ vì chúng ta đã được nghe về Đức Chúa Jesus và sự cứ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top