Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 7)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Có Mục Đích

Tựa đề: Sống Có Mục Đích Kinh Thánh: Thi Thiên 139; Giê-rê-mi 1; Ga-la-ti 1 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sống Có Mục Đích để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thi Thiên 139 CHÚA Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại 1. CHÚA ôi, Ngài đã dò xét con và biết con. 2. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý tưởng của con. 3. Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tội, Người, và Chúa

Sứ điệp: Tội, Người, và Chúa Kinh Thánh: Khải Huyền 2:18-29 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 5/7/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Tựa đề: Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Suy Nghĩ Về Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Tựa đề: Suy Nghĩ Về Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1:26-31; 2:15-17 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 3/7/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Suy Nghĩ Về Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Sáng Thế Ký 1:26-31 26. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hai Kẻ Thù

Sứ điệp: Hai Kẻ Thù Kinh Thánh: Khải Huyền 2:12-17 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 28/6/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bông Trái Của Đức Thánh Linh

Bài Giảng: Bông Trái Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Công Vụ Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Bông Trái Đức Thánh Linh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

John McArthur: How Should Christians Respond to the Riots?

Tựa đề: Người Tin Chúa Phản Ứng Như Thế Nào Trước Những Vụ Bạo Động? Message: How Should Christians Respond to the Riots? Grace Cummunity Chuch - June 16, 2020 [divide style="2"]   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Thương Giúp Người Nghèo

  Tựa đề: Thương Giúp Người Nghèo Kinh Thánh: Châm Ngôn 19:17 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 27/6/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Thương Giúp Người Nghèo Châm Ngôn 19:17 Ai thương xót người nghèo là cho CHÚA vay mượn; Ngài sẽ trả lại đầy đủ việc phước thiện người ấy làm. Thư Viện Tin ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Nam Tài Đức

Sứ điệp: Người Nam Tài Đức Kinh Thánh: Châm Ngôn 31:10-31 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 21/6/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

John McArthur: Who’s to Blame for the Riots?

Tựa đề: Ai Có Lỗi Vì Những Vụ Bạo Động? Message: Who’s to Blame for the Riots? Grace Cummunity Chuch - June 9, 2020 [divide style="2"]   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top