Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 7)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nỗi Thống Khổ Của Chúa

Sứ điệp: Nỗi Thống Khổ Của Chúa Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]    [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu: Muối Của Đất Và Ánh Sáng Của Thế Gian

Tìm Hiểu: Muối Của Đất Và Ánh Sáng Của Thế Gian Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16; Lu-ca 14:34-35 Dịch thuật: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"]  Ma-thi-ơ 5:13-16  13. Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. 14. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mối Lợi Lớn

Sứ điệp: Mối Lợi Lớn Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 6:6-10 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 20/3/2022 [divide style="2"] 6. Tuy nhiên, sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. 7. Bởi vì chúng ta đã chẳng đem điều gì vào trong thế giới này, và chúng ta cũng không thể mang điều gì ra đi; 8. vì vậy, có đủ ăn và đủ mặc thì chúng ta thỏa lòng với những điều này. 9. Còn những ai ham giàu, thì rơi vào cám dỗ và ...

Read more

Dr. Charles Stanley: Mỏ Neo Trong Thời Giông Bão

Sứ điệp: Mỏ Neo Trong Thời Giông Bão Message: Our Anchor In Times of Storm Mục sư Charles Stanley [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó

Bài Giảng: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó Kinh Thánh: Giăng 19:17-27 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]    [divide style="2"] Đức Chúa Jesus bị đóng đinh  Đức Chúa Jesus vác thập tự của mình đi ra, đến một nơi gọi là Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Cùng với Ngài có hai người khác, một người bên nầy và một người bên kia, còn Đức Chúa Jesus ở chính ...

Read more

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Nhìn Người Hữu Danh Vô Thực

Sứ điệp: Nhìn Người Hữu Danh Vô Thực Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Làm Gương Cho Tín Đồ

Sứ điệp: Làm Gương Cho Tín Đồ Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 4:6-16 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 13/3/2022 [divide style="2"] 6. Nếu con giãi bày những điều nầy cho các anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã theo. 7. Tuy nhiên hãy khước từ những chuyện hoang đường và phàm tục. Hãy luyện tập cho mình sự tin kính. 8. Bởi v ...

Read more

Bên Chân Thập Tự

Chương Trình Kỷ Niệm Sự Hy sinh Của Đức Chúa Jesus Tối 14/4/2017 - Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Tựa đề: Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Kinh Thánh: Lu-ca 4:14-30 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa Nhật 18/2/2001 [divide style="2"]    [divide style="2"] Kinh Thánh: Lu-ca 4:14-30 Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ 14. Đức Chúa Jesus trở lại Ga-li-lê trong quyền năng của Đức Thánh Linh, và danh tiếng của Ngài loan truyền khắp các vùng chung quanh. 15. Ngài giảng dạy trong các nhà hội, mọi người đều ca ...

Read more

Billy Graham: Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa?

Sứ điệp: Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa? Nguyên văn: Are You Ready? Diễn giả: Mục sư Billy Graham Dịch sang tiếng Việt: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top