Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 68)

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 3:1-13

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Kinh Lạy Cha – Phần 4

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Kinh Lạy Cha 06/18/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 4 06/11/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 3 06/04/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 2 05/28/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 1 Tài liệu: www.tinlanh.org Chương Trình Phát Thanh Tin Lành PO Box 2468 Fullerton CA 92837 (714) 533-2278 ...

Read more

Gia Đình Giáo Dục

Gia Đình Giáo Dục “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”  Châm Ngôn 22:6 Người đọc sách Sa-mu-ên, nếu nhận định được kết cuộc trái nghịch giữa Sa-mu-ên và các con trai của Hê-li sẽ thấy ngay tầm quan trọng của vai trò giáo dục trong gia đình. Một bên là cậu bé Sa-mu-ên được bà mẹ hiền từ, sùng kính, chăm nom dạy dỗ.  Mặc dầu An-ne thụ thai và sinh Sa- ...

Read more

Vấn Đề Sức Khỏe

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    2015/06/08 Vấn Đề Sức Khỏe 2015/06/02 Albert Einstein 2015/05/26 Phục Sinh 2015/05/19 An Nghỉ 2015/05/12 Chúa Là Chủ 2015/05/05 Gia Tài Của Mẹ 2015/04/28 40 Năm Sau 2015/04/21 Ba Mươi Tháng Tư 2015/04/14 Đức Tin 2015/04/04 Sống Sung Mãn 2015/03/31 Tiệc Thánh 2015/03/24 Đá Biết Nói 2015/03/17 Con ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 2:19-22

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Kinh Lạy Cha – Phần 3

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Kinh Lạy Cha 06/11/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 3 06/04/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 2 05/28/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 1 Tài liệu: www.tinlanh.org Chương Trình Phát Thanh Tin Lành PO Box 2468 Fullerton CA 92837 (714) 533-2278 ...

Read more

Cơ Hội

Cơ Hội “Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được tước vị hoàng hậu sao?” Ê-xơ-tê 4:14 Cơ hội là một người bạn khó tánh.  Cơ hội không bao giờ chịu ngừng lại đợi ai, không bao giờ thèm quay mặt lại với ai cả.  Dầu người ta hoan hỉ đón nó hay lơ là không để ý nó, nó vẫn thản nhiên đi tới.  Nó không bận tâm tới những lời tán tụng hay oán trách của người đời.  Túi nó chứa đầy những ch ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 2:11-18

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách Thư Viện Tin Làn ...

Read more

Kinh Lạy Cha – Phần 2

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Kinh Lạy Cha 06/04/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 2 05/28/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 1 Tài liệu: www.tinlanh.org Chương Trình Phát Thanh Tin Lành PO Box 2468 Fullerton CA 92837 (714) 533-2278   ...

Read more

Mục sư Billy Graham: Born Again

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top