Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 65)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Phần Giới Thiệu

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi - Phần Giới Thiệu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề: Bài Giảng Trên Núi - Phần Giới Thiệu để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong t ...

Read more

Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào

Sứ Điệp: Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào Kinh Thánh: Ru-tơ 4:1-22 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào để nghe bài giảng. [divide style="2"] Bô-a Thành Hôn với Ru-tơ 1. Bô-a đi đến cổng thành và ngồi xuống. Kìa, người bà con có quyền chuộc sản nghiệp mà Bô-a đã nói đi ngang qua. Bô-a nói với ông ấy, “Mời anh tẻ bước lại đây và ngồi xuống bàn chút việc.” Người ấy ...

Read more

Tình Yêu Đáp Ứng Đức Tin

Sứ Điệp: Tình Yêu Đáp Ứng Đức Tin Kinh Thánh: Ru-tơ 3:1-18 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Tình Yêu Đáp Ứng Đức Tin để nghe bài giảng. [divide style="2"] Ru-tơ và Bô-a tại Sân Ðập Lúa 1. Na-ô-mi mẹ chồng nàng nói với nàng, “Hỡi con gái của mẹ, mẹ há chẳng có bổn phận phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc sao? 2. Vả lại, Bô-a, người có các tớ gái mà con đã theo là ...

Read more

Bài Giảng Xưa: Nồi Thịt Xứ Ê-díp-tô

  Bài Giảng Xưa Nồi Thịt Xứ Ê-díp-tô Kinh Thánh :   Xuất Ê-díp-tô Ký16: 1-3 Câu Gốc:        I Cô-rinh-tô 10:31 Người xưa có câu: “Hoa hương bất nhược thơ hương viễn. Thế vị vô như đạo vị trường.” Nghĩa là: Hoa thơm không bằng sách thơm, vì hoa chỉ thơm chốc lát, còn sách thơm lâu dài. Mùi đời không bằng không bằng mùi đạo, vì mùi đời theo thế gian mà tan mất, còn mùi đạo thì mãi mãi trường tồn. Nước Ê-díp-t ...

Read more

Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng

Sứ Điệp: Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng Kinh Thánh: Ru-tơ 2:1-23 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Ru-tơ Gặp Bô-a 1. Lúc ấy Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, một người khá giàu có, thuộc dòng họ Ê-li-mê-léc, tên là Bô-a. 2. Ru-tơ người Mô-áp thưa với Na-ô-mi, “Xin mẹ cho con ra đồng mót lúa. Con sẽ đi sau người n ...

Read more

Dưới Cánh Của Đấng Toàn Năng

Sứ Điệp: Dưới Cánh Của Đấng Toàn Năng Kinh Thánh: Ru-tơ 2:1-23 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Dưới Cánh Của Đấng Toàn Năng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Ru-tơ Gặp Bô-a 1. Lúc ấy Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, một người khá giàu có, thuộc dòng họ Ê-li-mê-léc, tên là Bô-a. 2. Ru-tơ người Mô-áp thưa với Na-ô-mi, “Xin mẹ cho con ra đồng mót lúa. Con sẽ đi sau người n ...

Read more

Những Nghịch Lý Trong Đời Sống

Sứ Điệp: Những Nghịch Lý Trong Đời Sống Kinh Thánh: Ru-tơ 1:6-22 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Những Nghịch Lý Trong Đời Sống để nghe bài giảng. [divide style="2"] Na-ô-mi và Các Nàng Dâu Mô-áp 6. Bấy giờ, Na-ô-mi và hai con dâu của bà đứng dậy, rời khỏi đồng bằng xứ Mô-áp để hồi hương, vì lúc ở Mô-áp bà có nghe rằng CHÚA đã đoái thăm dân Ngài và ban cho họ lương thực. 7. Vậy b ...

Read more

Sai Một Ly Đi Một Dặm

Sứ Điệp: Sai Một Ly Đi Một Dặm Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-5 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sai Một Ly Đi Một Dặm để nghe bài giảng. [divide style="2"] Gia Ðình Ê-li-mê-léc Di Cư đến Mô-áp 1. Trong thời các thủ lãnh trị vì, trong xứ có một nạn đói. Một người kia đã đưa vợ và hai con trai ông rời khỏi Bết-lê-hem, xứ Giu-đa, qua miền đồng bằng xứ Mô-áp để sinh sống. 2. Người chồng tên l ...

Read more

Thuận Phục

Sứ Điệp: Thuận Phục Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:2-16 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Phong Tục Phụ Nữ Trùm Ðầu 2. Tôi có lời khen anh chị em, vì anh chị em luôn nhớ đến tôi trong mọi sự, và duy trì những truyền thống tôi đã truyền lại cho anh chị em. 3. Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Ðấng Christ là đầu của mọi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấn ...

Read more

Khôn Ngoan Hay Dại Dột

Sứ Điệp: Khôn Ngoan Hay Dại Dột Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:16-23 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Tôi Con Chúa Là Ðền Thờ 16. Anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao? 17. Nếu ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy kẻ ấy, vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top