Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 64)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Một Gia Đình Lành Mạnh

Bài Giảng: Một Gia Đình Lành Mạnh Kinh Thánh: Thi Thiên 127:1-5 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Một Gia Đình Lành Mạnh để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 4:7-11

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Đừng Quên

Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan (Ô-sê 13:5) Lạy Chúa! Thật vậy, Ngài đã biết con trong tình trạng sa ngã của con; dầu vậy, Ngài vẫn chọn con cho riêng Ngài. Lúc con thật ghê tởm và tự ghét cay ghét đắng chính mình, Ngài đã nhận con làm con của Ngài, cho con được toại nguyện những nhu cầu con khao khát. Thật đáng chúc tụng danh Ngài đời đời về ơn thương xót vô biên, phong phú, dư dật. Rồ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vị Thế Của Gia Đình

Bài Giảng: Vị Thế Của Gia Đình Kinh Thánh: Giô-suê 24:1-28 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Vị Thế Của Gia Đình để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Lạy Cha – Phần 6

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Kinh Lạy Cha 07/02/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 6 06/25/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 5 06/18/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 4 06/11/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 3 06/04/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 2 05/28/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 1 Tài liệu: www.tinlanh.org Chương Trình Phát Thanh Tin Lành PO Box 2468 Fullerton CA 92837 (71 ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 4:4-6

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Người Gieo Giống

Người Gieo Giống “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” Thi Thiên 126:6 Người truyền đạo của Chúa khoát trên vai trách nhiệm phổ biến cứu ân của Chúa cho đồng loại.  Đây là trách nhiệm của tình thương.  Vì tình thương, Đức Chúa Trời đã ban cho Con Ngài xuống thế gian để thực hiện kế hoạch cứu chuộc nhân loại, thì cũng vì tình thương, người truyền đạo đi r ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tình Yêu Nhập Thể

Bài Giảng:Tình Yêu Nhập Thể Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:4-7 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Tình Yêu Nhập Thể để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Lạy Cha – Phần 7

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Kinh Lạy Cha 07/07/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 7 07/02/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 6 06/25/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 5 06/18/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 4 06/11/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 3 06/04/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 2 05/28/2015 Kinh Lạy Cha - Phần 1 Tài liệu: www.tinlanh.org Chương Trình Phát Thanh Tin Lành P ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top