Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 63)

Mục sư Lê Vĩnh Thạch: Cành Nho Liền Gốc

Tựa đề: Cành Nho Liền Gốc Kinh Thánh: Giăng 15:1-17 Diển giả: Mục sư Lê Vĩnh Thạch [divide style="2"] Cây Nho Thật 1. “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2. Hễ nhánh nào trong Ta không kết quả, Ngài chặt bỏ; còn nhánh nào kết quả, Ngài tỉa sửa để được kết quả hơn. 3. Các ngươi đã được trong sạch nhờ lời Ta đã phán với các ngươi. 4. Hãy ở trong Ta thì Ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho không thể ...

Read more

Phim: John Wesley

...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Nguyện Cầu

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Phần Kết Luận

Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Phần Kết Luận Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Phần Kết Luận để nghe bài giảng. [divide style="2"] Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Mời Ân Cần

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top