Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 61)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Công Vụ Của Hội Thánh

Bài Giảng: Công Vụ Của Hội Thánh Kinh Thánh: Công Vụ 1:1-26 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Công Vụ Của Hội Thánh  để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 6:1-4

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chung Hữu Báo

...

Read more

Mục sư Tôn Thất Bình: Thế Gian và Thập Tự

Tựa đề: Thế Gian và Thập Tự Diễn giả: Mục sư Tôn Thất Bình Xin vui lòng bấm vào tựa đề Thế Gian và Thập Tự, và nút play để nghe bài giảng. Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:25-33

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Hãy Phân Rẽ

Hãy phân rẽ ra (II Cô-rinh-tô 6:17) Người tin Chúa không thuộc về đời nầy dầu sống trong thế giới này. Người ấy được phân biệt với người đời qua đối tượng vĩ đại của cuộc đời mình. Ðối với người ấy thì sống phải là Christ: dù ăn, uống, hay làm bất cứ việc gì, người ấy phải hoàn toàn hành động vì sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Bạn có thể để dành của cải, nhưng hãy cất giấu của cải trên thiên đàng là nơi khô ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:22-24

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tha Thứ

Bài Giảng: Tha Thứ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:12 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Tha Thứ  để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:18-21

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Thư Ê-phê-sô 1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1 1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2 1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng 2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1 2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2 2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách 2:19-22 Ba Phương ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top