Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 6)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Chiến Tranh

Sứ điệp: Tiên Tri và Chiến Tranh Kinh Thánh: II Các Vua 6:8-7:20 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (9/15/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Yên Nghỉ

  Tựa đề: Yên Nghỉ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ  11:25-30 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Yên Nghỉ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Dạy Người Trong Sự Công Bình

Sứ điệp: Dạy Người Trong Sự Công Bình Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 3:14-17 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (9/8/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Cung Liệu Của Chúa

Tựa đề: Sự Cung Liệu Của Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 78 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Cung Liệu Của Chúa để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thi Thiên 78 1. Ðồng bào tôi ơi, xin nghe những lời tôi khuyên bảo; Xin lắng tai nghe những lời tôi nói rất chân tình.  2. Tôi sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn; Tôi sẽ tỏ ra điều bí ẩn tự ngàn xưa;  3. Những điều chúng tôi đã nghe và đã biết ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Bệnh Tật

Sứ điệp: Tiên Tri và Bệnh Tật Kinh Thánh: II Các Vua 5:1-19 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (9/1/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Của Lễ Báp-têm

Bài Giảng: Ý Nghĩa Lễ Báp-têm Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:19 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Báp-têm để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Ân Nhân

Sứ điệp: Tiên Tri và Đức Chúa Trời Kinh Thánh: II Các Vua 4:8-37 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (8/26/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Phan Vĩnh Cự: Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy

Sứ điệp: Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11 Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống Đời Đời

Bài Giảng: Sự Sống Đời Đời Kinh Thánh: Giăng 6:66-71 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sự Sống Đời Đời để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Một Viên Đá Nhỏ Được Chúa Sử Dụng

Sứ điệp: Một Viên Đá Nhỏ Được Chúa Sử Dụng Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:23-33  Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top