Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 6)

Mục sư Hứa Trung Tín: Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Sứ điệp: Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm Kinh Thánh: Giăng 15:7; Diễn giả: Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó

Bài Giảng: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó Kinh Thánh: Giăng 19:17-27 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Chúa Chịu Ðóng Ðịnh (Mat 27:33-44; Mác 15:22-32; Lu 23:33-43) 17. Ngài vác thập tự giá của mình đến nơi gọi là Ðồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.  18. Tại đó họ đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Có hai người khác cũng bị đóng đinh vào cây thập tự như Ngài; một người bên nầy và m ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bình An Trong Tâm Hồn

Sứ điệp: Bình An Trong Tâm Hồn Kinh Thánh: Giăng 14:1-7; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Hóa Hình

  Tựa đề: Sự Hóa Hình  Kinh Thánh: Lu-ca 9:24-42 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Hóa Hình để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Tốt, Người Xấu và Người Tốt Hơn

Sứ điệp: Người Tốt, Người Xấu và Người Tốt Hơn Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:7; Phi-lê-môn 1 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Trở Về

  Tựa đề: Trở Về Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Trở Vềđể nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện

Sứ điệp: Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:2-4 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích       ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Thờ Phượng

  Tựa đề: Thờ Phượng Kinh Thánh: II Sử Ký 7:12-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Thờ Phượng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị

Sứ điệp: Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị Kinh Thánh: Gia-cơ 2:1-13 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Người Nầy Tiếp Kẻ Tội Lỗi

Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi (Lu-ca 15:2) Xin chú ý đến sự hạ cố của sự kiện nầy. Người nầy - một nhân vật ngự trên tột đỉnh, cao hơn mọi người khác, một nhân vật thánh khiết, vô tội, không ô uế, và cách biệt với tội nhân – chính Người nầy lại tiếp kẻ có tội. Người nầy - Ðấng vốn là Ðức Chúa Trời đời đời chứ không phải ai khác, Ðấng mà khi xuất hiện các thiên sứ phải che mặt lại – chính Người nầy lại tiế ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top