Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 58)

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 2:8-11 – Phần 2

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung các bức thư được gởi cho bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Khải Huyền 2:1-7 Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 2 Thư Viện Tin Lành (2016) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 2:8-11 – Phần 1

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung các bức thư được gởi cho bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Khải Huyền 2:1-7 Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô 2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1 Thư Viện Tin Lành (2016) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Phúc Âm Là Gì? Chúa Jesus Là Ai?

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hạnh Phúc Thật

Sứ điệp: Hạnh Phúc Thật Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:8-9 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Hạnh Phúc Thật và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 2:1-7

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung các bức thư được gởi cho bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. Khải Huyền 2:1-7 Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô Thư Viện Tin Lành (2016) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Hữu Ái: Nhân Chứng

Tựa đề: Nhân Chứng Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-29 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Ái Xin bấm vào tựa đề Nhân Chứng  để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Hãy Nhìn Chăm Vào Chúa 1. Thế thì, vì chúng ta có rất nhiều người chứng kiến như một đám mây rất lớn bao quanh, chúng ta hãy vất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng mắc, và hãy kiên trì chạy xong cuộc đua đã đặt ra cho chúng ta. 2. Hãy nhìn chăm vào Ðức Chúa J ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thiên Sứ Báo Tin

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Quà Giáng Sinh

Tựa đề: Quà Giáng Sinh Kinh Thánh: Ô-sê 11; Rô-ma 8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Quà Giáng Sinh và bấm vào nút play để nghe bài giảng. ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top