Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 5)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ

  Tựa đề: Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ Kinh Thánh: Công Vụ 6:1-15 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Đừng Tàn Phá Chính Mình

Sứ điệp: Đừng Tàn Phá Chính Mình Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:12-20 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Của Bão Tố

  Tựa đề: Ý Nghĩa Của Bão Tố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:22-33 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ý Nghĩa Của Bão Tố để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Người Được Chọn

Sứ điệp: Những Người Được Chọn Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:1-2 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (10/6/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đắc Thắng Thế Gian

Tựa đề: Đắc Thắng Thế Gian Kinh Thánh: Châm Ngôn 9; Gia-cơ 1; Thi Thiên 90 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đắc Thắng Thế Gian và nút play để nghe bài giảng ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Phân Xử Tranh Chấp

Sứ điệp: Thời Gian - Phân Xử Tranh Chấp Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:1-10 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đấng Chăn Chiên

A-bên làm nghề chăn chiên (Sáng Thế Ký 4:2) Là một người chăn chiên, A-bên đã thánh hóa công việc của mình để Ðức Chúa Trời được rạng danh; ông đã dâng trên bàn thờ một sinh tế bằng huyết, và Đức Chúa Trời đã vui nhận A-bên và lễ vật của ông. Biểu tượng của thời ban đầu đó về Cứu Chúa của chúng ta rất rõ ràng minh bạch. Như tia sáng đầu tiên nhuộm hồng hướng đông vào lúc bình minh, nó không làm sáng tỏ hết ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Khải Tượng

Tựa đề: Khải Tượng Kinh Thánh: Châm Ngôn 29:18 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Khải Tượng và nút play để nghe bài giảng.  ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Phép Lạ

Sứ điệp: Tiên Tri và Phép Lạ Kinh Thánh: II Các Vua 4:1-7 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (9/22/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đáp Ơn Chúa

Bài Giảng: Đáp Ơn Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 103 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Đáp Ơn Chúa và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top