Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 5)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngươi Yêu Ta Chăng

  Tựa đề: Ngươi Yêu Ta Chăng Kinh Thánh: Giăng 20:19-23 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Ngươi Yêu Ta Chăng và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Gặp Chúa Phục Sinh

Sứ điệp: Gặp Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 21:1-14; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Trở Về Từ Em-ma-út

"Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem... thuật lại việc đã xảy ra … và họ đã nhận biết Ngài … như thế nào" (Lu-ca 24:33, 35) Lúc hai môn đệ đến thành Em-ma-út, được bồi dưỡng sức lực sau bữa ăn tối, nhân vật bí mật đã gây ngạc nhiên cho họ trên đường đi đã lấy bánh bẻ ra, khiến họ nhận biết Chúa, và rồi Ngài biến mất khỏi tầm mắt họ. Trước đó, họ đã ép Chúa Giê-xu ở lại với họ vì trời đã ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tinh Thần Đón Chúa Phục Sinh

Tinh Thần Đón Chúa Phục Sinh  Khác với các tôn giáo khác, Cơ Đốc giáo của chúng ta rất hãnh diện vì vị giáo chủ của mình – Đức Chúa Jesus - đã phục sinh.  Các giáo chủ khác đều chết, và cứ chết luôn, chứ không bao giờ sống lại; còn sự phục sinh của Chúa chúng ta là một sự thật lịch sử không thể phủ nhận được.  Nếu có ai có cách nào đó chứng minh rằng Đức Chúa Jesus không bao giờ sống lại thì Cơ Đốc giáo sẽ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Phục Sinh

Tựa đề: Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Phi-líp 3:4-10; I Cô-rinh-tô 15:34 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Chúa Phục Sinh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 4. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5. tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

  Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó Kinh Thánh: Lu-ca 22:7-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Thương Khó để nghe bài giảng.  [divide style="2"]   Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua (Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Gg 13:21-30) 7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Gốc Nho và Nhánh

Sứ điệp: Gốc Nho và Nhánh Kinh Thánh: Giăng 15:1-27; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Thương Khó Của Chúa

  Tựa đề: Sự Thương Khó Của Chúa Kinh Thánh: Lu-ca 22:39-55 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Thương Khó Của Chúa để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Chúa Cầu Nguyện trên Núi Ô-liu (Mat 26:36-46; Mác 14:32-42) 39. Ngài đi ra, và theo thường lệ, Ngài đi đến Núi Ô-liu, và các môn đồ cũng đi theo Ngài. 40. Khi đến nơi, Ngài nói với họ, “Hãy cầu nguyện để c ...

Read more

Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc: Đức Tin Và Việc Làm

Sứ điệp: Đức Tin Và Việc Làm Kinh Thánh: Giăng 14:1-7; Diễn giả: Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nỗi Thống Khổ Của Chúa

Sứ điệp: Nỗi Thống Khổ Của Chúa Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nỗi Thống Khổ Của Chúa và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top