Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 5)

Chúa Nhật 14/6/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Tựa đề: Nhận Lãnh Sự Ban Cho Của Chúa Thánh Linh   Diễn giả: Mục sư Phạm Trọng Huy Hội Thánh Nguyễn Tri Phương  Chúa Nhật 14/6/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bởi Đức Thánh Linh

Bài Giảng: Bởi Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Công Vụ Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Bởi Đức Thánh Linh và nút play để nghe bài giảng.   [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sự Thành Tín của Đức Chúa Trời

  Tựa đề: Sự Thành Tín của Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Sáng Thế 12:1-5; 21:1-7 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 12/6/2020 [divide style="2"] [divide style="2"] Sáng Thế 12:1-5 1. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đau Khổ

Sứ điệp: Đau Khổ Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 7/6/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp    ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đau Khổ

Sứ điệp: Đau Khổ Kinh Thánh: Khải Huyền 2:8-11 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 28/6/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Chúa Nhật 7/6/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Tựa đề: Lãnh Sự Ban Cho Của Chúa Thánh Linh   Diễn giả: Mục sư Phạm Trọng Huy Hội Thánh Nguyễn Tri Phương  Chúa Nhật 7/6/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 7/6/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Câu Hỏi Của Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Lu-ca 24:13-26 Mục sư NC Đỗ Ngọc Hòa Chúa Nhật 7/6/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org             ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cần Có Đức Thánh Linh

Bài Giảng: Cần Có Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Công Vụ 1:4-8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Cần Có Đức Thánh Linh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Xuống Đường Hay Không

Tựa đề: Xuống Đường Hay Không Kinh Thánh: Lu-ca 18:1-8 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 7/6/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Lu-ca 18:1-8 1. Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: 2. Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sống Thời Nhiễu Nhương

Tựa đề: Sống Thời Nhiễu Nhương Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 5/6/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Ma-thi-ơ 5:13-16 13 “Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối ấy mất mặn, lấy gì làm nó mặn lại? Nó chẳng thể được dùng vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài v ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top