Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 5)

Chương Trình Lễ Thương Khó (2021) – Hội Thánh Thanh Lễ Westsminter

Chương Trình Lễ Thương Khó (2021) Hội Thánh Thanh Lễ Westsminter Thứ Sáu - 2/4/2021 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chương Trình Lễ Thương Khó (2021) – Hội Thánh Báp-tít Dallas, Texas

Chương Trình Lễ Thương Khó (2021) Hội Thánh Báp-tít Dallas, Texas Thứ Sáu - 2/4/2021 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Từ Chết Đến Phục Sinh

Từ Chết Đến Phục Sinh Theo niên lịch Cơ Đốc giáo, khoảng 40 ngày trước Lễ Phục Sinh là Lễ Tro (Ash). Lễ Tro là ngày đầu tiên của Mùa Thống Hối (Lenten Season). Mùa Thống Hối sẽ chấm dứt vào ngày thứ Bảy trước Lễ Phục Sinh. Trong thời gian 40 ngày này (ngoại trừ các Chúa Nhật, vì Chúa Nhật là những lễ Phục Sinh nhỏ) các tôi tớ con cái Chúa thường kiêng ăn cầu nguyện, tự xét lấy mình, ăn năn, xưng tội và cầu ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ý Nghĩa Cái Chết Của Chúa Giê-xu

Tựa đề: Ý Nghĩa Cái Chết Của Chúa Giê-xu (2016) Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Hữu Cương: Hô-sa-na

Bài Giảng: Hô-sa-na Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương    [divide style="2"]   [divide style="2"]   Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn   28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi 30. và dặn rằng, “ ...

Read more

John Hagee: Quyền Năng Của Dòng Huyết – The Power of the Blood

Sứ điệp: Coronavirus - Quyền Năng Của Dòng Huyết Message: The Power of the Blood Pastor: John Hagee [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Thomas Stebbins: Thế Gian Hay Thập Tự

Sứ điệp: Thế Gian Hay Thập Tự Diễn giả: Mục sư Thomas Stebbins Ngày 21/03/2008 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Phần Ngươi Hãy Theo Ta

Tựa đề: Phần Ngươi Hãy Theo Ta Kinh Thánh: Giăng 20:19-31 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California  Chúa Nhật 21/3/2021 [divide style="2"] Ngài nói với ông lần thứ ba: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu mến Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn bởi vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu mến Ta chăng?” Ông nói với Ngài: “Thưa Chúa! Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài biết rằ ...

Read more

Billy Graham: When God Gets Your Attention

Bài giảng: Khi Chúa Nhận Được Sự Chúa Ý Của Bạn Nguyên văn: When God Gets Your Attention Diễn giả: Billy Graham  Địa điểm: Portland, Oregon (1992) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Bài Giảng: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27:11-55 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]    [divide style="2"] Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê Sau đó, Đức Chúa Jesus cùng họ đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê, rồi Ngài bảo các môn đồ: “Hãy ngồi tại đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia.” Ngài đem theo Phi-e-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê. ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top