Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 5)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Thần Ba-anh

Sứ điệp: Tiên Tri và Thần Ba-anh Kinh Thánh: I Các Vua 18:1-46 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (7/14/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hai Con Đường

  Tựa đề: Hai Con Đường  Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 34; Phục Truyền 30 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hai Con Đường để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Góa Phụ

Sứ điệp: Tiên Tri và Góa Phụ Kinh Thánh: I Các Vua 17:1-17 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (7/7/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Cám Dỗ

Bài Giảng: Sự Cám Dỗ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:13 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sự Cám Dỗ   để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Hoàng Chính: Hy Vọng Trong Chúa Jesus

Tựa đề: Hy Vọng Trong Chúa Jesus Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hoàng Chính Bài giảng bắt đầu lúc 1:27:20  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Người Nam Trong Hội Thánh

Sứ điệp: Những Người Nam Trong Hội Thánh Kinh Thánh: III Giăng 1 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (29/6/2019) Bài giảng bắt đầu lúc 1:38:21 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tâm Thần Nào

  Tựa đề: Tâm Thần Nào Kinh Thánh: Lu-ca  9:51-62 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Tâm Thần Nào để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tín Đồ Thật – Phần 3

Sứ điệp: Tín Đồ Thật - Phần 3 Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Tôi Sẽ Thấy Đức Chúa Trời

Ngoài xác thịt tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời (Gióp 19:26) Xin chú ý đến điều mà do lòng tin thành kính, Gióp đã thấy trước: “Tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời.” Ông không nói: Tôi sẽ thấy các thánh, dầu chắc chắn rằng đó là một phước hạnh không lời nào mô tả cho hết; nhưng ông đã nói: “Tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời.” Không phải là tôi sẽ thấy những cánh cửa bằng ngọc châu, tôi sẽ thấy các vách thành bằng bửu thạch, tôi sẽ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Định Hướng Đi Tâm Linh

  Tựa đề: Định Hướng Đi Tâm Linh Kinh Thánh: Lu-ca  7:18-32 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Định Hướng Đi Tâm Linh để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top