Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 5)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Năm Mới, Người Mới, Quần Áo Mới

Sứ điệp: Năm Mới, Người Mới, Quần Áo Mới Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích       ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Nhận Thức Trong Năm Mới

Tựa đề: Nhận Thức Trong Năm Mới Kinh Thánh: Ê-sai 6:1-13 Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Xin vui lòng bấm vào tựa đề Nhận Thức Trong Năm Mới để nghe bài giảng. [divide style="2"] 1. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. 2 Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chơn và hai cái dùng để bay. 3 Các sê- ...

Read more

Bông Trái Đầu Mùa

Chúng ta cũng là những người có trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh (Rô-ma 8:23) Quyền sở hữu hiện tại đã được công bố. Ngay chính lúc nầy, chúng ta đang có những trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh. Chúng ta có sự ăn năn là viên ngọc đầu tiên, có đức tin là viên trân châu vô giá, có hi vọng là ngọc bích của thiên đàng và có tình yêu là viên hồng ngọc quang vinh. Chúng ta đã được dựng nên mới trong Ðấng Christ nhờ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lời Nguyện Đầu Năm

Sứ điệp: Lời Nguyện Đầu Năm Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Lời Nguyện Đầu Năm và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Xuân Bất Tận

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2017      2017/01/24: Tết 2017/01/31: Mùa Xuân Bất Tận Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phước Lộc Thọ

Sứ điệp: Phước Lộc Thọ Kinh Thánh: Thi Thiên 112 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Phước Lộc Thọ và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ai Là Chủ Đời Tôi

Sứ điệp: Ai Là Chủ Đời Tôi Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:15-23 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đám Cưới Tại Ca-na

Tựa đề: Đám Cưới Tại Ca-na Kinh Thánh: Ê-sai 62:1-6; I Cô-rinh-tô 12:4-11; Giăng 2:1-12 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đám Cưới Tại Ca-na để nghe bài giảng. [divide style="2"] 1. Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó. 2. Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. 3. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói v ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Nguyện Đầu Năm

Sứ điệp: Lời Nguyện Đầu Năm Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:9-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới

Tựa đề: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới Kinh Thánh: Thi Thiên 90 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 1. Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. 2. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên; từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. 3. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, và phán rằng: “Hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi.” 4. Vì một nghìn năm dưới mắ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top