Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 4)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Phục Sinh

  Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Phục Sinh Kinh Thánh: Lu-ca 24:1-12 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Phục Sinh để nghe bài giảng.  [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin vui lòng chia sẻ tài liệu.   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Từ Chết Đến Phục Sinh

Từ Chết Đến Phục Sinh Theo niên lịch Cơ Đốc giáo, khoảng 40 ngày trước Lễ Phục Sinh là Lễ Tro (Ash). Lễ Tro là ngày đầu tiên của Mùa Thống Hối (Lenten Season). Mùa Thống Hối sẽ chấm dứt vào ngày thứ Bảy trước Lễ Phục Sinh. Trong thời gian 40 ngày này (ngoại trừ các Chúa Nhật, vì Chúa Nhật là những lễ Phục Sinh nhỏ) các tôi tớ con cái Chúa thường kiêng ăn cầu nguyện, tự xét lấy mình, ăn năn, xưng tội và cầu ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Biết Đâu Còn Để Bụng

Bài giảng: Biết Đâu Còn Để Bụng Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 50:15-21 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật 3/4/2022 [divide style="2"] Giô-sép Tha Thứ cho Các Anh 15 Khi các anh của Giô-sép thấy cha họ đã qua đời, họ nói với nhau, “Biết đâu Giô-sép vẫn còn để bụng hận chúng ta và sẽ trả thù chúng ta về mọi việc ác chúng ta đã làm cho nó?” 16 Vậy họ đến với Giô-sép và nói, “Trước khi qua đời, cha em đã căn d ...

Read more

Bỏ Ngài Chạy Trốn

Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi (Ma-thi-ơ 26:56) Ngài chẳng bao giờ bỏ rơi họ, nhưng trong sợ hãi hèn nhát, lo cho mạng sống của mình, họ đã bỏ Ngài ngay lúc Ngài bắt đầu chịu thương khó. Ðây là một minh họa dạy về tình trạng yếu đuối dễ vấp phạm của tất cả các tín hữu; nếu họ bị bỏ một mình; họ chỉ là một con chiên không hơn không kém, chỉ biết bỏ chạy khi sói đến. Họ đều đã được cảnh cáo về ngu ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

  Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó Kinh Thánh: Lu-ca 22:7-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]    [divide style="2"] Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua 7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.” 9. Họ hỏi ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Ăn Năn và Kết Quả

Tựa đề: Ăn Năn và Kết Quả Kinh Thánh: Lu-ca 13: 1-9 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 20/3/2022 [divide style="2"] Khuyên Phải Ăn Năn 1 Trong lúc ấy mấy người ở đó thuật lại với Ngài về việc những người Ga-li-lê bị Phi-lát giết rồi lấy máu họ trộn với những lễ vật họ đem dâng. 2 Ngài đáp lời và nói với họ, “Các ngươi nghĩ những người Ga-li-lê đó b ...

Read more

Mục sư Lê Phước Nguyên: Những Lời Loan Báo Về Sự Hy Sinh Của Chúa Jesus

Sứ điệp: Những Lời Loan Báo Về Sự Hy Sinh Của Chúa Jesus Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 1:3-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 20/3/2022 [divide style="2"] II Ti-mô-thê 1:3-14 Lời Cảm Tạ 3. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đấng mà ta, cũng như các tổ phụ, đã phục vụ với một lương tâm trong sáng; đêm và ngày ta luôn nhớ con trong khi cầu nguyện, 4. nhớ đến nước mắt của con, mong được gặp con, để ta có thể tràn đầy niềm vui; 5. nhớ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nỗi Thống Khổ Của Chúa

Sứ điệp: Nỗi Thống Khổ Của Chúa Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]    [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu: Muối Của Đất Và Ánh Sáng Của Thế Gian

Tìm Hiểu: Muối Của Đất Và Ánh Sáng Của Thế Gian Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16; Lu-ca 14:34-35 Dịch thuật: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"]  Ma-thi-ơ 5:13-16  13. Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. 14. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top