Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 4)

Minh Nguyên: Trận Chiến Tâm Linh

Tựa đề: Trận Chiến Tâm Linh Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 3:1-13 Diễn giả: Minh Nguyên Hội Thánh Tin Lành Orange, California Chúa Nhật 9/5/2021 [divide style="2"] II Ti-mô-thê 3:1-13 Cũng nên biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Bởi vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn, bất khiết, không có tình thương, không chun ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Bài Học Về Mẹ Trong Kinh Thánh

Tựa đề: Bài Học Về Mẹ Trong Kinh Thánh Kinh Thánh: Ê-sai 1:2-4; 66:12-13 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 9/5/2021 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ

Sứ điệp: Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ Kinh Thánh: Châm Ngôn 31 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Charles Stanley: Phẩm Chất Thu Hút Của Sự Nhân Từ

Sứ điệp: Phẩm Chất Thu Hút Của Sự Nhân Từ Nguyên văn: The Attractive Quality of Kindness Diễn giả: Dr. Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bài Giảng Xưa: Rê-bê-ca Vu Quy

Bài Giảng Xưa Rê-bê-ca Vu Quy Áp-ra-ham sinh được một con trai, đặt tên là Y-sác. Khi Y-sác trưởng-thành, Áp-ra-ham sai người đầy tớ niên trưởng trong nhà, đi về quê hương, trong vòng bà con, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai mình. Người đầy tớ vâng lời Áp-ra-ham, lên đường qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin cho gặp người con gái mà Ngài đã định làm vợ ch ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Những Người Mẹ Trong Góc Khuất Của Cuộc Đời

Sứ điệp: Những Người Mẹ Trong Góc Khuất Của Cuộc Đời Kinh Thánh: I Các Vua 3:16-28 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sáng và Tối

Ðức Chúa Trời bèn phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối (Sáng 1:4) Có hai nguyên lý đang vận hành trong người tín hữu. Theo khuynh hướng tự nhiên chỉ có một nguyên lý bắt con người phải khuất phục, đó là sự tối tăm; tuy nhiên bây giờ ánh sáng đã đến, cho nên hai nguyên lý đó đối nghịch với nhau. Hãy chú ý đến lời chia sẻ của Sứ đồ Phao-lô trong chương thứ bảy của thơ Rô-ma: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi ...

Read more

Charles Stanley: Nhẫn Nại – – Yếu Tố Cần Thiết Để Kinh Nghiệm Điều Tốt Nhất Của Chúa

Sứ điệp: Nhẫn Nại - Yếu Tố Cần Thiết Để Kinh Nghiệm Điều Tốt Nhất Của Chúa Nguyên văn: Patience - Essential to Experiencing God's Best Diễn giả: Dr. Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Nữ Tài Đức

Bài Giảng: Người Nữ Tài Đức Kinh Thánh: Châm Ngôn 31:10-31 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Người Nữ Tài Đức và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

Rick Warren: Hãy Bắt Đầu Một Cuộc Sống Tốt Hơn

Tựa đề: Hãy Bắt Đầu Một Cuộc Sống Tốt Hơn Nguyên văn: Doing a 'Reset' for a Better Life Diễn giả: Mục sư Rick Warren Ngày 12/4/2021  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top