Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 4)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Cung Liệu Của Chúa

Tựa đề: Sự Cung Liệu Của Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 78 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Cung Liệu Của Chúa để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thi Thiên 78 1. Ðồng bào tôi ơi, xin nghe những lời tôi khuyên bảo; Xin lắng tai nghe những lời tôi nói rất chân tình.  2. Tôi sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn; Tôi sẽ tỏ ra điều bí ẩn tự ngàn xưa;  3. Những điều chúng tôi đã nghe và đã biết ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Bệnh Tật

Sứ điệp: Tiên Tri và Bệnh Tật Kinh Thánh: II Các Vua 5:1-19 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (9/1/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Của Lễ Báp-têm

Bài Giảng: Ý Nghĩa Lễ Báp-têm Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:19 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Báp-têm để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Ân Nhân

Sứ điệp: Tiên Tri và Đức Chúa Trời Kinh Thánh: II Các Vua 4:8-37 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (8/26/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phúc Âm Của Tình Yêu

Sứ điệp: Phúc Âm Của Tình Yêu Kinh Thánh: Thi Thiên 84 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Phúc Âm Của Tình Yêu và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Phan Vĩnh Cự: Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy

Sứ điệp: Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11 Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống Đời Đời

Bài Giảng: Sự Sống Đời Đời Kinh Thánh: Giăng 6:66-71 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sự Sống Đời Đời để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Một Viên Đá Nhỏ Được Chúa Sử Dụng

Sứ điệp: Một Viên Đá Nhỏ Được Chúa Sử Dụng Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:23-33  Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đời Sống Theo Chúa

Tựa đề: Đời Sống Theo Chúa Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-28 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đời Sống Theo Chúa để nghe bài giảng.    [divide style="2"]   Phi-rơ Tuyên Xưng Chúa 13. Khi Ðức Chúa Jesus vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đồ Ngài rằng, “Người ta nói Con Người là ai?” 14. Họ đáp, “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói Thầy là Ê-li-g ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Thời Gian – Món Quà Giới Hạn

Sứ điệp: Thời Gian - Món Quà Giới Hạn Kinh Thánh: Truyền Đạo 3:1-15; Ê-phê-sô 5:15-18 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top