Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 3)

Mục sư Lê Hoàng Phu: Lễ Ngũ Tuần

Bài Giảng: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-4; 14-21 Diển Giả: Mục sư Lê Hoàng Phu Xin vui lòng bấm vào tựa đề Lễ Ngũ Tuần và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

Billy Graham: Đức Thánh Linh và Bạn – The Holy Spirit and You

Sứ điệp: Đức Thánh Linh và Bạn Nguyên văn: The Holy Spirit and You Diễn giả: Billy Graham Địa điểm: Sacramento, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Khi Đức Thánh Linh Thăm Viếng

Tựa đề: Khi Đức Thánh Linh Thăm Viếng Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-11 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật - 31/5/2020 [divide style="2"] [divide style="2"] Ðức Thánh Linh Giáng Lâm 1 Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. 2 Thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. 3 Họ thấy có gì giống như nhữ ...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Khao Khát Đức Thánh Linh

Tựa đề: Khao Khát Đức Thánh Linh Diễn giả: Mục sư Lê Hoàng Phu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2011) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Sứ điệp: Chúa Thánh Linh Giáng Lâm Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Chúa Thăng Thiên

Bài giảng: Chúa Thăng Thiên Kinh Thánh: Lu-ca 24:50-53; Công Vụ 1:6-11 Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Hội Thánh Giám Lý Garden Grove, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

R.C. Sproul: Sự Thăng Thiên Của Đức Chúa Jesus Christ

Bài giảng: Sự Thăng Thiên Của Đức Chúa Jesus Christ Nguyên văn: The Ascension of Jesus Christ Diễn giả: R.C. Sproul [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lễ Ngũ Tuần

Tựa đề: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]   [divide style="2"]    Công Vụ 2:1-13 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả đã tụ họp lại một nơi. 2. Thình lình có một tiếng động từ trời đến, giống như tiếng gió thổi dữ đội, đầy cả căn nhà nơi họ đang ngồi. 3. Có những lưỡi giống như lửa xuất hiện, chúng phân tán ra, và đậu trên mỗi một ...

Read more

Mục sư Thái Phước Trường: Mục Đích Chúa Thăng Thiên

Sứ điệp: Mục Đích Chúa Thăng Thiên Kinh Thánh: Giăng 16:7a Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top