Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 3)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đời Sống Theo Chúa

Tựa đề: Đời Sống Theo Chúa Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-28 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đời Sống Theo Chúa để nghe bài giảng.    [divide style="2"]   Phi-rơ Tuyên Xưng Chúa 13. Khi Ðức Chúa Jesus vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đồ Ngài rằng, “Người ta nói Con Người là ai?” 14. Họ đáp, “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói Thầy là Ê-li-g ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Thời Gian – Món Quà Giới Hạn

Sứ điệp: Thời Gian - Món Quà Giới Hạn Kinh Thánh: Truyền Đạo 3:1-15; Ê-phê-sô 5:15-18 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bài Học Về Sự Cầu Nguyện

Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:39) Có nhiều điều để học trong bài cầu nguyện của Cứu Chúa chúng ta khi Ngài đối diện thử thách. Ðó là một lời cầu nguyện cô đơn. Ngài đã tách khỏi ngay cả với ba môn đệ được Ngài yêu mến nhất. Các tín hữu thân mến! Hãy dành nhiều thì giờ để cầu nguyện một mình, đặc biệt trong lúc bạn gặp thử thách. Cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hãy Theo Ta

Sứ điệp: Hãy Theo Ta  Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Hãy Theo Ta và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn A-se: Một Ngày Đáng Nhớ

Sứ điệp: Một Ngày Đáng Nhớ Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:3-5 Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se (7/14/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời

Bài Giảng: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Lu-ca 7:18-35; Công Vụ 10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   [divide style="2"] 18. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19. và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?” 20. Khi hai người ấy đến gặp Ngài, họ nói, “G ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Tiên Tri và Đức Chúa Trời Kinh Thánh: I Các Vua 19 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (7/21/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Quyền Năng Của Chúa

“Quyền năng Ngài dành cho chúng ta - những người tin nhận - trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao. Ngài đã thực hiện quyền năng đó trong Ðấng Christ khi Ngài làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết và lập Ðấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:19-20) Ðấng Christ đã sống lại, cũng như chúng ta được cứu, đều không thể nhờ điều gì khác hơn là quyền năng của Ðứ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Với Chính Mình

Tựa đề: Sống Với Chính Mình Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sống Với Chính Mình để nghe bài giảng. [divide style="2"] Chức Vụ Giải Hòa 11. Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không muốn lại nói về mình với anh chị ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Thần Ba-anh

Sứ điệp: Tiên Tri và Thần Ba-anh Kinh Thánh: I Các Vua 18:1-46 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (7/14/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top