Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 3)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thời Điểm

Sứ điệp: Thời Điểm Kinh Thánh: Truyền Đạo 3:1-11 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 19/7/2020 [divide style="2"] Truyền Đạo 3:1-11 1. Mọi việc đều có thời kỳ, mọi sự dưới bầu trời đều có lúc của nó: 2. Có lúc sinh, có lúc tử; có lúc trồng, có lúc nhổ vật đã trồng; 3. có lúc hủy diệt, có lúc chữa lành; có lúc đập bỏ, có lúc xây dựng; 4. có lúc khóc, ...

Read more

John Hagee: Coronavirus – Dress Rehearsal for the New World Order

Sứ điệp: Coronavirus - Màn Diễn Tập Cho Trật Tự Thế Giới Mới Message: Coronavirus - Dress Rehearsal for the New World Order Pastor: Greg Laurie [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

John MacArthur: The Gospel, The Church, and This Present Crisis

Tựa đề: Phúc Âm, Hội Thánh và Cơn Khủng Hoảng Hiện Tại Message: The Gospel, The Church, and This Present Crisis Grace Cummunity Chuch - March 20, 2020 [divide style="2"]   ...

Read more

Chúa Nhật 19/7/2020: Hội Thánh Sacramento, California

Chúa Nhật 19/7/2020 - 10:00 am (PST)  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 19/7/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Tin và Sống Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11:8-19 Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt Chúa Nhật 19/7/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Hê-bơ-rơ 11:8-19 8. Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. 9. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngày Mai Sẽ Ra Sao

Sứ điệp: Ngày Mai Sẽ Ra Sao Kinh Thánh: Thi Thiên 84 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ngày Mai Sẽ Ra Sao và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Greg Laurie: Is Coronavirus a Sign of the End Times

Sứ điệp: Có Phải Coronavirus Là Dấu Hiệu Của Tận Thế Message: Is Coronavirus a Sign of the End Times Pastor: Greg Laurie [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tại Sao Là Kinh Thánh

  Tựa đề: Tại Sao Là Kinh Thánh Kinh Thánh: Thánh Thi 1:1-6 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 14/7/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Người Ngay Lành và Kẻ Gian Ác 1 Phước cho người không đi theo kế kẻ gian ác, không đứng chung đường với phường tội lỗi, không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng, 2 Như ...

Read more

Billy Graham: Đức Thánh Linh và Bạn – The Holy Spirit and You

Sứ điệp: Đức Thánh Linh và Bạn Nguyên văn: The Holy Spirit and You Diễn giả: Billy Graham Địa điểm: Sacramento, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Lầm Lạc

Sứ điệp: Nguy Cơ Lầm Lạc Kinh Thánh: Khải Huyền 2:1-7 - Bản Dịch 2011 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Khải Huyền 2:1-7 Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Ê-phê-sô 1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô: Ðấng cầm trong tay phải bảy ngôi sao, Ðấng đi giữa bảy cây đèn bằng vàng, phán thế này: 2 ‘Ta biết các công việc của ngươi, sự khó nhọc của ngươi, và sự chịu đựng của ngươi. Ta biết ngươi khôn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top