Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 3)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Phục Sinh

Tựa đề: Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Phi-líp 3:4-10; I Cô-rinh-tô 15:34 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   [divide style="2"]      [divide style="2"]   4. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5. tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, ng ...

Read more

Franklin Graham: Sứ Điệp Phục Sinh Từ Ukraine

Sứ Điệp Phục Sinh Từ Ukraine Mục sư Franklin Graham Chúa Nhật 17/4/2022 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đá Sẽ Tung Hô

Bài giảng: Đá Sẽ Tung Hô Kinh Thánh: Lu-ca 19: 28-40 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 10/4/2022 [divide style="2"] Đức Chúa Jesus vào thành Giê-ru-sa-lem 28. Sau khi phán những lời đó, Ngài đi phía trước để lên Giê-ru-sa-lem. 29. Khi đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, bên cạnh ngọn núi được gọi là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi 30. và dặn: “Hãy đi vào n ...

Read more

Ravi Zacharias: Ngài Thật Sự Sống Lại – He Is Risen Indeed

Tựa đề: Chúa Thật Sự Đã Sống Lại Sermon: He is Risen Indeed Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Đức Chúa Jesus sống lại là một yếu tố quan trọng của niềm tin Cơ-đốc. Sứ đồ Phao Lô đã viết rằng nếu Đức Chúa Jesus không sống lại từ cõi chết, đức tin của những người tin Chúa chỉ là vô ích.   Trong bài giảng này, Tiến sĩ Ravi Zacharias đã giải thích những bằng chứng về sự kiện Đức Chúa Jesus đã sốn ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Báp-têm Vào Dịp Lễ Phục Sinh

Sứ điệp: Báp-têm Vào Dịp Lễ Phục Sinh Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 17/4/2022 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Trở Về Từ Em-ma-út

"Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem... thuật lại việc đã xảy ra … và họ đã nhận biết Ngài … như thế nào" (Lu-ca 24:33, 35) Lúc hai môn đệ đến Em-ma-út, được bồi dưỡng sức lực sau bữa ăn tối, nhân vật bí mật đã gây ngạc nhiên cho họ trên đường đi, đã lấy bánh bẻ ra, khiến họ nhận biết là Chúa, và rồi Ngài biến mất khỏi tầm mắt họ. Trước đó, họ đã ép Chúa Giê-xu ở lại với họ vì trời đã s ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Phục Sinh

  Bài Giảng: Sứ Điệp Phục Sinh Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Phục Sinh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 1. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ mờ sáng, Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác đến thăm mộ. 2. Thình lình một cơn động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tinh Thần Đón Chúa Phục Sinh

Tinh Thần Đón Chúa Phục Sinh  Khác với các tôn giáo khác, Cơ Đốc giáo của chúng ta rất hãnh diện vì vị giáo chủ của mình – Đức Chúa Jesus - đã phục sinh.  Các giáo chủ khác đều chết, và cứ chết luôn, chứ không bao giờ sống lại; còn sự phục sinh của Chúa chúng ta là một sự thật lịch sử không thể phủ nhận được.  Nếu có ai có cách nào đó chứng minh rằng Đức Chúa Jesus không bao giờ sống lại thì Cơ Đốc giáo sẽ ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bữa Tiệc Cuối Cùng

Sứ điệp: Bữa Tiệc Cuối Cùng Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 10/4/2022 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hãy Vác Thập Tự Theo Chúa

Hãy vác thập tự mà theo Ta (Ma-thi-ơ 16:24) Bạn không tự đóng cây thập tự cho riêng mình - mặc dù lòng vô tín là người thợ mộc bậc thầy trong việc chế tạo thập tự giá; bạn cũng không được phép chọn thập tự giá cho riêng bạn - dù ý riêng luôn luôn muốn làm bá chủ; nhưng cây thập tự của bạn đã được tình yêu của Ðức Chúa Trời chọn và chỉ định, phần của bạn chỉ cần vui vẻ nhận lấy nó.   Bạn phải vác t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top