Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 2)

Mỏi Cánh Chim Câu

Ðến chiều bồ câu trở về cùng người  (Sáng 8:11) Tạ ơn Chúa về một ngày nữa đầy ơn thương xót, dù bây giờ tôi vẫn còn mỏi mệt vì những nhọc nhằn. Tôi xin dâng bài ca tạ ơn cho Ðấng Bảo Toàn sự sống loài người. Chim bồ câu không tìm được chỗ nghỉ ngơi ngoài chiếc tàu, cho nên nó phải bay trở về đó; và hôm nay, linh hồn tôi đã học biết một cách đầy đủ hơn bao giờ hết rằng: cho đến nay chúng ta chẳng bao giờ tì ...

Read more

Charles Stanley: Những Phẩm Chất Của Người Mẹ Kính Sợ Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Những Phẩm Chất Của Người Mẹ Kính Sợ Đức Chúa Trời Nguyên văn: The Characteristics Of A Godly Mother Diễn giả: Mục sư Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2022) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tấm Lòng Người Mẹ

Bài Giảng: Tấm Lòng Người Mẹ Kinh Thánh: Lu-ca 2:25-51 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]    [divide style="2"] Si-mê-ôn Ca Tụng Chúa 25. Lúc ấy ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là một người công chính và tin kính nhiệt thành, ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân I-sơ-ra-ên, và Ðức Thánh Linh ngự trên ông.  26. Ông đã được Ðức Thánh Linh mạc khải cho biế ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Hầu Việc Chúa Càng Hơn

  Hầu Việc Chúa Càng Hơn Những dấu hiệu báo trước về ngày Chúa trở lại trên không trung để tiếp rước Hội Thánh Ngài đang từ từ được ứng nghiệm.  Thiên tai, lụt lội, động đất, giặc giã, người ta ghen ghét nhau, giết hại lẫn nhau, đạo đức suy đồi, ngay cả trong giới lãnh đạo các tôn giáo cũng có những kẻ làm công cụ cho kẻ ác nữa (Khải huyền 13:11-18) Như tiên tri Đa-ni-ên đã nói trước, trong thời c ...

Read more

Mục sư Lê Phước Nguyên: Đấng Thiên Nhơn

Sứ điệp: Đấng Thiên Nhơn Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:1-14 Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Richard Owen Roberts: Hội Thánh Che Giấu Tội Lỗi Sẽ Không Phát Triển

Tựa đề: Hội Thánh Che Giấu Tội Lỗi Sẽ Không Phát Triển Nguyên văn: The Church That Covers Sins Will Not Prosper Diễn giả: Mục sư Richard Owen Roberts Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2022) www.thuvientinlanh.org   https://www.youtube.com/watch?v=qf-DNFKQkQc ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Mẹ Hiền

Bài Giảng: Mẹ Hiền Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 1:1-28 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]   [divide style="2"] I Sa-mu-ên 1:1-28 1. Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một người quê ở núi Ép-ra-im, tên là Ên-ca-na, con trai của Giê-rô-ham, cháu của Ê-li-hu, chắt của Tô-hu, chít của Xu-phơ, người Ép-ra-im; 2. Ên-ca-na có hai vợ, người này tên là An-ne, và người kia tên là Phê-ni-na. Phê-ni-na ...

Read more

Mục sư Lê Phước Nguyên: Đức Chúa Jesus Là Đấng Giải Bày Đức Chúa Trời

Sứ điệp:  Đức Chúa Jesus Là Đấng Giải Bày Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:2-3 Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Sự Sống Lại Của Thân Thể

Bài giảng: Sự Sống Lại Của Thân Thể Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:1-4, 35, 39-44 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật 24/4/2022 [divide style="2"] I Cô-rinh-tô 15 1. Thưa anh em, tôi muốn nói rõ cho anh em về Tin Lành mà tôi đã giảng cho anh em, là Tin Lành mà anh em đã tiếp nhận và anh em đang đứng vững trong đó, 2. nhờ Tin Lành đó anh em được cứu rỗi, nếu anh em giữ vững lời tôi đã giảng cho anh em; nế ...

Read more

Billy Graham: Người Chết Có Sống Lại Chăng?

Sứ điệp: Người Chết Có Sống Lại Chăng? Diễn giả: Mục sư Billy Graham Greenville, South Carolina (1966) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top