Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 2)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Tiên Tri và Đức Chúa Trời Kinh Thánh: I Các Vua 19 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (7/21/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Quyền Năng Của Chúa

“Quyền năng Ngài dành cho chúng ta - những người tin nhận - trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao. Ngài đã thực hiện quyền năng đó trong Ðấng Christ khi Ngài làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết và lập Ðấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:19-20) Ðấng Christ đã sống lại, cũng như chúng ta được cứu, đều không thể nhờ điều gì khác hơn là quyền năng của Ðứ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Với Chính Mình

Tựa đề: Sống Với Chính Mình Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sống Với Chính Mình để nghe bài giảng. [divide style="2"] Chức Vụ Giải Hòa 11. Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không muốn lại nói về mình với anh chị ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Thần Ba-anh

Sứ điệp: Tiên Tri và Thần Ba-anh Kinh Thánh: I Các Vua 18:1-46 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (7/14/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hai Con Đường

  Tựa đề: Hai Con Đường  Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 34; Phục Truyền 30 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hai Con Đường để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Góa Phụ

Sứ điệp: Tiên Tri và Góa Phụ Kinh Thánh: I Các Vua 17:1-17 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (7/7/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Cám Dỗ

Bài Giảng: Sự Cám Dỗ Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:13 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sự Cám Dỗ   để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Hoàng Chính: Hy Vọng Trong Chúa Jesus

Tựa đề: Hy Vọng Trong Chúa Jesus Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hoàng Chính Bài giảng bắt đầu lúc 1:27:20  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Người Nam Trong Hội Thánh

Sứ điệp: Những Người Nam Trong Hội Thánh Kinh Thánh: III Giăng 1 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (29/6/2019) Bài giảng bắt đầu lúc 1:38:21 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tâm Thần Nào

  Tựa đề: Tâm Thần Nào Kinh Thánh: Lu-ca  9:51-62 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Tâm Thần Nào để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top