Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 2)

Rick Warren: Hãy Khởi Đầu Một Cuộc Sống Tốt Hơn

Tựa đề: Hãy Khởi Đầu Một Cuộc Sống Tốt Hơn Nguyên văn: Doing a 'Reset' for a Better Life Diễn giả: Mục sư Rick Warren Ngày 12/4/2021  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Luyện Lọc Qua Những Xung Khắc

Tựa đề: Luyện Lọc Qua Những Xung Khắc Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 50:15​-21 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California  Chúa Nhật 4/25/2021 [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Nhì

Tựa đề: Điều Răn Thứ Nhì Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Charles Stanley: Con Đường Hẹp Dẫn Đến Sự Bình An

Sứ điệp: Con Đường Hẹp Dẫn Đến Sự Bình An Nguyên văn: The Narrow Path To Personal Peace Diễn giả: Dr. Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Rick Warren: Sống Không Sợ Hãi

Tựa đề: Sống Không Sợ Hãi Nguyên văn: Fearless Living Diễn giả: Mục sư Rick Warren [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ngày Của Đức Giê-hô-va

Tựa đề: Ngày Của Đức Giê-hô-va Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California Chúa Nhật 18/4/2021 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Nhất

Tựa đề: Điều Răn Thứ Nhất Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Charles Stanley: Bình An Với Chính Mình

Sứ điệp: Bình An Với Chính Mình Nguyên văn: Peace with Yourself Diễn giả: Dr. Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tôi Tin Chúa Sống Lại

Tựa đề: Tôi Tin Chúa Sống Lại Kinh Thánh: Giăng 20:1-10; 19-29 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 11/4/2021 [divide style="2"] Ngôi Mộ Trống 1 Ngày thứ nhất trong tuần, Ma-ry Mạc-đa-len đến thăm mộ rất sớm, lúc trời vẫn còn mờ mờ tối; bà thấy tảng đá chận cửa mộ đã bị dời đi. 2 Do đó bà chạy đến gặp Si-môn Phi-rơ và môn đồ kia, người được Ðức Chúa Jesus ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Dây Nhân Tình, Xích Yêu Thương

Tựa đề: Dây Nhân Tình, Xích Yêu Thương Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California Chúa Nhật 11/4/2021 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top