Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 2)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Trong Tay Chúa

Sứ điệp: Trong Tay Chúa Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Trong Tay Chúa và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ravi Zacharias: Vì Sao Tôi Tin Đức Chúa Jesus – Why I Believe Jesus

Tựa đề: Vì Sao Tôi Tin Đức Chúa Jesus Sermon: Why I Believe Jesus Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Bốn Loại Đất

  Tựa đề: Bốn Loại Đất Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:1-9 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 24/7/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống 1 Cũng ngày hôm đó Ðức Chúa Jesus ra khỏi nhà và ra ngồi bên bờ biển. 2 Dân chúng tụ họp quanh Ngài rất đông, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ...

Read more

Charles Stanley: Walking in The Holy Spirit

Sứ điệp: Bước Đi Trong Đức Thánh Linh Message: Walking in the Holy Spirit Pastor: Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thời Điểm

Sứ điệp: Thời Điểm Kinh Thánh: Truyền Đạo 3:1-11 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 19/7/2020 [divide style="2"] Truyền Đạo 3:1-11 1. Mọi việc đều có thời kỳ, mọi sự dưới bầu trời đều có lúc của nó: 2. Có lúc sinh, có lúc tử; có lúc trồng, có lúc nhổ vật đã trồng; 3. có lúc hủy diệt, có lúc chữa lành; có lúc đập bỏ, có lúc xây dựng; 4. có lúc khóc, ...

Read more

John Hagee: Coronavirus – Dress Rehearsal for the New World Order

Sứ điệp: Coronavirus - Màn Diễn Tập Cho Trật Tự Thế Giới Mới Message: Coronavirus - Dress Rehearsal for the New World Order Pastor: Greg Laurie [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

John MacArthur: The Gospel, The Church, and This Present Crisis

Tựa đề: Phúc Âm, Hội Thánh và Cơn Khủng Hoảng Hiện Tại Message: The Gospel, The Church, and This Present Crisis Grace Cummunity Chuch - March 20, 2020 [divide style="2"]   ...

Read more

Chúa Nhật 19/7/2020: Hội Thánh Sacramento, California

Chúa Nhật 19/7/2020 - 10:00 am (PST)  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 19/7/2020: Hội Thánh Gia Định

Sứ điệp: Tin và Sống Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11:8-19 Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt Chúa Nhật 19/7/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] Hê-bơ-rơ 11:8-19 8. Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. 9. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngày Mai Sẽ Ra Sao

Sứ điệp: Ngày Mai Sẽ Ra Sao Kinh Thánh: Thi Thiên 84 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ngày Mai Sẽ Ra Sao và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top