Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 17)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cầu Nguyện Cho Vũ Hán và Dịch Corona Virus

Vấn đề: Cầu Nguyện Cho Vũ Hán và Nạn Dịch Corona Virus Kinh Thánh:  Thi Thiên 91 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Orange, California [divide style="2"] Thi Thiên 91 1. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. 2. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. 3. Ngài sẽ giải cứu ngươi ...

Read more

Bông Trái Đầu Mùa

Chúng ta cũng là những người có trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh (Rô-ma 8:23) Quyền sở hữu hiện tại đã được công bố. Ngay chính lúc nầy, chúng ta đang có những trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh. Chúng ta có sự ăn năn là viên ngọc đầu tiên, có đức tin là viên trân châu vô giá, có hi vọng là ngọc bích của thiên đàng và có tình yêu là viên hồng ngọc quang vinh. Chúng ta đã được dựng nên mới trong Ðấng Christ nhờ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân – Chức Vụ

Tựa đề: Chức Vụ Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-26 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Chức Vụ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Người Què Ðược Chữa Lành 1. Một ngày kia Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2. Khi ấy một người què từ trong lòng mẹ đã được khiêng đến đó. Số là hằng ngày ông được người ta khiêng để bên cổng đền thờ, gọi là Cổng Ðẹp, để xin những ngư ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Chúc Tết

Sứ điệp: Lời Chúc Tết Kinh Thánh:  Dân Số Ký 6:22-27 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Mới Trong Chúa

Tựa đề: Người Mới Trong Chúa Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Người Mới Trong Chúa để nghe bài giảng. [divide style="2"] Chức Vụ Giải Hòa 11. Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không muốn lại nói về mình với anh c ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Một Bắt Đầu Mới – Phần II

Sứ điệp: Một Bắt Đầu Mới - Phần II Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Kiểm Điểm

Sứ điệp: Kiểm Điểm Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5 Chúa Nhật: 29/12/1996 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Kiểm Điểm và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Xuân Hồng: Mười Hai Chữ Vàng

Sứ điệp: Mười Hai Chữ Vàng Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Hồng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích           ...

Read more

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới

Tựa đề: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới Kinh Thánh: Thi Thiên 90 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 1. Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. 2. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên; từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời.   3. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, và phán rằng: “Hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi.” 4. Vì một nghìn năm ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Một Bắt Đầu Mới – Phần I

Sứ điệp: Một Bắt Đầu Mới Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích         ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top