Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 16)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thờ Lạy Ngài

Sứ điệp: Thờ Lạy Ngài Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:1-2; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích       ...

Read more

Ghi Nhớ và Suy Gẫm Trong Lòng

Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng (Lu-ca 2:19) Người phụ nữ được phước này đang vận dụng ba khả năng trong đời sống của mình: trí nhớ - bà ghi nhớ mọi lời ấy; tình cảm - bà ghi nhớ trong lòng; và trí tuệ - bà suy nghĩ về chúng. Cả trí nhớ, tình cảm lẫn trí tuệ đều được vận dụng về những điều bà vừa được nghe. Thưa bạn thân mến! Hãy nhớ lại những gì bạn đã được nghe về Đức Chúa Jesus và ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Hãy Đến Xem

Sứ điệp: Hãy Đến Xem Kinh Thánh: Giăng  1:43-51 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Người Được Phước

Có một phụ nữ ở giữa đám đông cất tiếng nói: Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú! Ðức Chúa Jesus đáp: Những kẻ nghe và giữ lời Ðức Chúa Trời còn có phước hơn (Lu-ca 11:27,28) Một vài người nghĩ rằng được làm mẹ Đức Chúa Jesus là một vinh dự đặc biệt, vì họ cho rằng người mẹ có cái lợi là được nhìn thấu suốt vào lòng Ngài, là cách mà chúng ta không hy vọng có được. Giả thuyết trên có phần hữu ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đấng Em-ma-nu-ên

Tựa đề: Đấng Em-ma-nu-ên Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề để nghe bài giảng, [divide style="2"] Sự Tích Chúa Giáng Sinh 18. Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế nầy: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 19. Giô-sép chồng nàng là một người có tình nghĩ ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Sứ điệp: Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt Kinh Thánh: Giăng 1:14; Lu-ca 1:1-35 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Đến

Sứ điệp: Chúa Đến Kinh Thánh: Ê-sai 52:7-12; Lu-ca 4:14-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Chúa Đến và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Ê-sai 52:7-12 7. Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! 8. Tiếng những kẻ ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Không Quên Ân Huệ Chúa

Sứ điệp: Không Quên Ân Huệ Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Bài Giảng: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Diễn Giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Lễ Dâng Hoa Màu Ðầu Mùa 9. CHÚA phán với Mô-sê rằng, 10. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta ban cho các ngươi ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Kẻ Yêu Đời

Sứ điệp: Kẻ Yêu Đời Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 3:8-17 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (11/17/2019) Bài giảng bắt đầu tại 56:50 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top