Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 15)

Cầu Nguyện

Lời cầu nguyện của chúng thấu đến nơi ngự thánh của Ðức Giê-hô-va trên các tầng trời (II Sử Ký 30:27) Cầu nguyện là phương cách hữu hiệu của người tin Chúa trong bất cứ trường hợp nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc bạn không thể sử dụng gươm, bạn có thể chọn khí giới của sự cầu nguyện. Ðạn dược của bạn có thể bị ẩm ướt, dây cung của bạn có thể bị dãn, nhưng khí giới của sự cầu nguyện không bao giờ sai t ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Khôn Ngoan Thật

  Tựa đề: Sự Khôn Ngoan Thật  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:24-27 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Khôn Ngoan Thật để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sợ Ai? Ai Sợ?

Sứ điệp: Sợ Ai? Ai Sợ? Kinh Thánh: Thi Thiên 27 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Khóc

Tựa đề: Chúa Khóc  Kinh Thánh: Giăng 11:1-44 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đềChúa Khóc để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jesus

Sứ điệp: Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jesus Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương Kinh Thánh: Giăng 12:20-26 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đừng Khóc

Tựa đề: Đừng Khóc  Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-17 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đừng Khóc để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn A-se: Ẩn Số Của Thời Gian

Sứ điệp: Ẩn Số Của Thời Gian Kinh Thánh: Giô-suê 10:12-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện

Ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết  (Giê-rê-mi 33:3) Câu nầy đã được dịch nhiều cách khác nhau. Có bản dịch rằng: “Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và được củng cố.” Một bản khác dịch rằng: “Những việc lớn được dành riêng.” Trong kinh nghiệm của người tin Chúa, có nhiều điều đặc biệt, được dành riêng cho người ấy. Tất cả những phát triển trong đờ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phục Vụ

    Tựa đề: Phục Vụ Kinh Thánh: Lu-ca 9:11-17 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Phục Vụ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tôi Là Chiên Của Chúa

Sứ điệp: Tôi Là Chiên Của Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 139 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top