Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 14)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phúc Âm Của Tình Yêu

Sứ điệp: Phúc Âm Của Tình Yêu Kinh Thánh: Thi Thiên 84 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Phúc Âm Của Tình Yêu và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Thất Truyền

Sứ điệp: Nguy Cơ Thất Truyền Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 1:1-11 BD2011 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gia Đình Được Chúa Yêu

  Tựa đề: Gia Đình Được Chúa Yêu  Kinh Thánh: Giăng 11:1-57 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đềGia Đình Được Chúa Yêu  để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cầu Nguyện Cho Vũ Hán và Dịch Corona Virus

Vấn đề: Cầu Nguyện Cho Vũ Hán và Nạn Dịch Corona Virus Kinh Thánh:  Thi Thiên 91 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Orange, California [divide style="2"] Thi Thiên 91 1. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. 2. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. 3. Ngài sẽ giải cứu ngươi ...

Read more

Bông Trái Đầu Mùa

Chúng ta cũng là những người có trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh (Rô-ma 8:23) Quyền sở hữu hiện tại đã được công bố. Ngay chính lúc nầy, chúng ta đang có những trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh. Chúng ta có sự ăn năn là viên ngọc đầu tiên, có đức tin là viên trân châu vô giá, có hi vọng là ngọc bích của thiên đàng và có tình yêu là viên hồng ngọc quang vinh. Chúng ta đã được dựng nên mới trong Ðấng Christ nhờ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân – Chức Vụ

Tựa đề: Chức Vụ Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-26 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Chức Vụ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Người Què Ðược Chữa Lành 1. Một ngày kia Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2. Khi ấy một người què từ trong lòng mẹ đã được khiêng đến đó. Số là hằng ngày ông được người ta khiêng để bên cổng đền thờ, gọi là Cổng Ðẹp, để xin những ngư ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Chúc Tết

Sứ điệp: Lời Chúc Tết Kinh Thánh:  Dân Số Ký 6:22-27 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Mới Trong Chúa

Tựa đề: Người Mới Trong Chúa Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Người Mới Trong Chúa để nghe bài giảng. [divide style="2"] Chức Vụ Giải Hòa 11. Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không muốn lại nói về mình với anh c ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Một Bắt Đầu Mới – Phần II

Sứ điệp: Một Bắt Đầu Mới - Phần II Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Kiểm Điểm

Sứ điệp: Kiểm Điểm Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5 Chúa Nhật: 29/12/1996 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Kiểm Điểm và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top