Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 14)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Được Sống

  Tựa đề: Được Sống  Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-42 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Được Sống để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít

Sứ điệp: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít Kinh Thánh: Thi Thiên 63:1-8  Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Bàn Tay Của Chúa

Buổi chiều ... tay Ðức Giê-hô-va đặt trên tôi (Ê-xê-chi-ên 33:22) Có thể đây là trường hợp bị trừng phạt; nếu như vậy, hãy tìm hiểu lý do của sự thăm viếng này; hãy nhận lấy ngọn roi và lắng nghe lời của Ðấng đã dùng đến nó.  Tôi không phải là người duy nhất đã bị đòn vào ban đêm, cho nên cần vui vẻ chịu đựng đau đớn và cố gắng chú tâm rút tỉa những bài học hữu ích từ đó. Nhưng tay Chúa có thể giáng xu ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Tin Của Viên Đội Trưởng

  Tựa đề: Đức Tin Của Viên Đội Trưởng  Kinh Thánh: Lu-ca 7:1-10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đức Tin Của Viên Đội Trưởng  để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Sự Khen Chê Trong Đời

Sứ điệp: Sự Khen Chê Trong Đời Kinh Thánh: Công Vụ 14:8-20 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tận Dụng Những Lời Chúa Hứa

“Xin thực hiện những gì Ngài đã phán” (II Sa-mu-ên 7:25) Những lời hứa của Ðức Chúa Trời không phải là những tờ giấy thừa để bỏ qua một bên. Ngài muốn chúng phải được sử dụng. Vàng của Ðức Chúa Trời không phải là tiền của người hà tiện, nhưng Ngài đã đúc nó để được đem ra trao đổi. Không có điều gì vui lòng Ðức Chúa Trời hơn là khi Ngài thấy những lời hứa của Ngài được lưu hành; Ngài rất thích khi thấy các ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chức Vụ Môn Đồ

  Tựa đề: Chức Vụ Môn Đồ  Kinh Thánh: Lu-ca 10:1-20 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Chức Vụ Môn Đồđể nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Thi Thiên 51 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sáng và Tối

Ðức Chúa Trời bèn phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối (Sáng 1:4) Có hai nguyên lý đang vận hành trong người tín hữu. Theo khuynh hướng tự nhiên chỉ có một nguyên lý bắt người ấy phải khuất phục mà thôi, đó là sự tối tăm; tuy nhiên bây giờ ánh sáng đã đến, cho nên hai nguyên lý đối nghịch với nhau. Hãy chú ý lời của Sứ đồ Phao-lô trong chương thứ bảy của thơ Rô-ma: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muố ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đặt Lại Vấn Đề

  Tựa đề: Đặt Lại Vấn Đề  Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:1-6 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đặt Lại Vấn Đề để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top