Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 13)

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nơi Ẩn Náu Và Sức Mạnh

Sứ điệp: Nơi Ẩn Náu Và Sức Mạnh Kinh Thánh:  Thi Thiên 46 - BD2011 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại

Sứ điệp: Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chương trình bắt đầu vào lúc 6:00 am (PST) ngày 22/3/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp    ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tín Đồ Thật

Sứ điệp: Tín Đồ Thật Kinh Thánh: I Giăng 5:1-5; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chương trình bắt đầu vào lúc 10:30 am (PST) ngày 22/3/2020 [divide style="2"] I. ĐƯỢC TÁI SINH (c. 1) ĐỨC TIN: 1. Chấp nhận 2. Ký thác 3. Cam kết 4. Tôn thờ II. YÊU THƯƠNG (c. 2-3) 1. Yêu thương Chúa 2. Yêu thương nhau III. CHIẾN THẮNG (c. 4-5) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đừng Lo Lắng

Bài Giảng:  Đừng Lo Lắng Kinh Thánh: Rô-ma 6:1-14 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Đừng Lo Lắng và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2016) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tình Yêu Thật

Sứ điệp: Tình Yêu Thật Kinh Thánh: I Giăng 4:7-21; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp        ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Tựa đề: Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Kinh Thánh: Lu-ca 4:14-30 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Huyền Nhiệm Của Sự Tin Kính

Sứ điệp: Huyền Nhiệm Của Sự Tin Kính Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 3:14-16 BD2011 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống

Tựa đề: Sự Sống Kinh Thánh: Giăng 1:1-13 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Sống để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt 1. Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2. Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. 3. Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài. 4. Trong Ngài ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Làm Con Vua Thánh Trên Trời

Sứ điệp: Làm Con Vua Thánh Trên Trời Kinh Thánh: I Giăng 3:1-10; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Bài Giảng: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27-11-55 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh để nghe bài giảng.  [divide style="2"]     Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê 36. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đi với họ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ, “Hãy ngồi đây trong khi Ta lại đằng kia cầu nguy ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top