Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 13)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Công Bố Năm Hân Hỉ

Tựa đề: Công Bố Năm Hân Hỉ Kinh Thánh: Lê Vi Ký 25:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Công Bố Năm Hân Hỉ để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Năm Sa-bát 1. CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai, 2. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. 3. Ngươi sẽ canh tác r ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tạ Ơn Thiên Chúa

Sứ điệp: Tạ Ơn Thiên Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gia Đình Được Chúa Yêu

  Tựa đề: Gia Đình Được Chúa Yêu  Kinh Thánh: Giăng 11:1-57 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đềGia Đình Được Chúa Yêu  để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thân Thể Là Đền Thờ

Sứ điệp: Thân Thể Là Đền Thờ Kinh Thánh: Giăng 2:13-22 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tương Giao Với Chúa

Kế đó, Ðức Chúa Jesus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài (Mác 3:13) Tại đây chúng ta nhận thấy quyền tể trị của Chúa. Những tấm lòng thiếu kiên nhẫn có thể băn khoăn bực tức vì họ không được kêu gọi vào những vị trí cao trọng nhất trong mục vụ, nhưng bạn đọc có thể vui mừng vì Đức Chúa Jesus đã gọi những người Ngài muốn. Nếu Ngài đặt tôi làm người canh giữ cửa cho nhà Ng ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nỗi Lòng Của Chúa

Tựa đề: Nỗi Lòng Của Chúa Kinh Thánh: Giăng 17:11-26 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Nỗi Lòng Của Chúa để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 11. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. 12. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn gi ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Cầu Nguyện Như Hơi Thở

Sứ điệp: Cầu Nguyện Như Hơi Thở Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:3  Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Mạng Của Hội Thánh

Tựa đề: Sứ Mạng Của Hội Thánh Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sứ Mạng Của Hội Thánh để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 13. Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. 14. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Rượu Ngon

Sứ điệp: Rượu Ngon Kinh Thánh: Giăng 2:1-11 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Được Sống

  Tựa đề: Được Sống  Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-42 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Được Sống để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top