Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 12)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đấng Cứu Thế

Tựa đề: Đấng Cứu Thế Kinh Thánh: Ê-sai 53 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đấng Cứu Thế và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Kinh Thánh: Ê-sai 53:1-12 1. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 2. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ...

Read more

Rick Warren: Christmas Is for All People

...

Read more

Hãy Tôn Ngợi và Vinh Danh Chúa

Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã báo trước cùng mình (Lu-ca 2:20) Ðề tài mà họ ca ngợi là gì? Họ ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe, về tin vui lớn là một Cứu Chúa vì họ đã ra đời. Chúng ta hãy noi gương những người chăn chiên: Chúng ta hãy hát lên một bài ca cảm tạ vì chúng ta đã được nghe về Đức Chúa Jesus và sự cứ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin nhấn vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh để nghe bài giảng. ...

Read more

Đấng Lạ Lùng

Ai nấy nghe bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ (Lu-ca 2:18) Chúng ta sẽ không bao giờ phải lấy làm lạ về những việc kỳ diệu của Ðức Chúa Trời của chúng ta. Thật là khó phân biệt giữa thái độ kinh ngạc thánh khiết với sự thờ phượng đích thực; bởi vì khi linh hồn đã chìm ngập trong uy nghi của vinh quang Ðức Chúa Trời, dầu tấm lòng không thể tự diễn đạt thành bài ca hay thậm chí thốt thành lời trong khi cúi đầ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đạo Cứu Rỗi

  Tựa đề: Đạo Cứu Rỗi  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:1-23 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đạo Cứu Rỗi để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Emmanuel

Sứ điệp: Emmanuel Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:21-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Emmanuel và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] 21. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.” 22. Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, 23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ tha ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Tin Cứu Rỗi

    Tựa đề: Đức Tin Cứu Rỗi  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:1-4; Ê-sai 22; Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đức Tin Cứu Rỗi để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Công Bố Năm Hân Hỉ

Tựa đề: Công Bố Năm Hân Hỉ Kinh Thánh: Lê Vi Ký 25:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Công Bố Năm Hân Hỉ để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Năm Sa-bát 1. CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai, 2. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. 3. Ngươi sẽ canh tác r ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tạ Ơn Thiên Chúa

Sứ điệp: Tạ Ơn Thiên Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top