Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 12)

David Jeremiah: In the face of Coronavirus – Đối Diện Với Coronavirus

Tựa đề: Đối Diện Với Coronavirus Sermon: In the face of Coronavirus Kinh Thánh: II Sử Ký 20:12 Diễn giả: David Jeremiah Sunday - March 17, 2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Thomas Stebbins: Thế Gian Hay Thập Tự

Sứ điệp: Thế Gian Hay Thập Tự Diễn giả: Mục sư Thomas Stebbins Ngày 21/03/2008 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Nhật 29/3/2020: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Mục sư Nguyễn Mạnh Cường Chúa Nhật 29/03/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chúa Nhật 29/3/2020: Hội Thánh Orange, California

Tựa đề: Bóng Tối Của Cuộc Đời  Kinh Thánh: Thi Thiên 88 Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc Hội Thánh Tin Lành Orange [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Nhật 29/3/2020: Hội Thánh Thanh Lễ Westminster

Sứ Điệp: Rúng động  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:25-13:6 BD 2011 Giảng luận: MS Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Chúa Nhật 29/3/2020: Hội Thánh Sacramento, California

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Chúa Nhật 29/03/2020 Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó

Bài Giảng: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó Kinh Thánh: Giăng 19:17-27 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Chúa Chịu Ðóng Ðịnh (Mat 27:33-44; Mác 15:22-32; Lu 23:33-43) 17. Ngài vác thập tự giá của mình đến nơi gọi là Ðồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.  18. Tại đó họ đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Có hai người khác cũng bị đóng đinh vào cây thập tự như Ngài; một người bên nầy và m ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nơi Ẩn Náu Và Sức Mạnh

Sứ điệp: Nơi Ẩn Náu Và Sức Mạnh Kinh Thánh:  Thi Thiên 46 - BD2011 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại

Sứ điệp: Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chương trình bắt đầu vào lúc 6:00 am (PST) ngày 22/3/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp    ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tín Đồ Thật

Sứ điệp: Tín Đồ Thật Kinh Thánh: I Giăng 5:1-5; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chương trình bắt đầu vào lúc 10:30 am (PST) ngày 22/3/2020 [divide style="2"] I. ĐƯỢC TÁI SINH (c. 1) ĐỨC TIN: 1. Chấp nhận 2. Ký thác 3. Cam kết 4. Tôn thờ II. YÊU THƯƠNG (c. 2-3) 1. Yêu thương Chúa 2. Yêu thương nhau III. CHIẾN THẮNG (c. 4-5) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top