Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 11)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Khóc

Tựa đề: Chúa Khóc  Kinh Thánh: Giăng 11:1-44 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đềChúa Khóc để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jesus

Sứ điệp: Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jesus Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương Kinh Thánh: Giăng 12:20-26 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đừng Khóc

Tựa đề: Đừng Khóc  Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-17 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đừng Khóc để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn A-se: Ẩn Số Của Thời Gian

Sứ điệp: Ẩn Số Của Thời Gian Kinh Thánh: Giô-suê 10:12-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện

Ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết  (Giê-rê-mi 33:3) Câu nầy đã được dịch nhiều cách khác nhau. Có bản dịch rằng: “Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và được củng cố.” Một bản khác dịch rằng: “Những việc lớn được dành riêng.” Trong kinh nghiệm của người tin Chúa, có nhiều điều đặc biệt, được dành riêng cho người ấy. Tất cả những phát triển trong đờ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phục Vụ

    Tựa đề: Phục Vụ Kinh Thánh: Lu-ca 9:11-17 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Phục Vụ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tôi Là Chiên Của Chúa

Sứ điệp: Tôi Là Chiên Của Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 139 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Mạng

    Tựa đề: Sứ Mạng Kinh Thánh: Giăng 20:19-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sứ Mạng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Với Tôi

Sứ điệp: Chúa Với Tôi Kinh Thánh: Thi Thiên 139 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ảnh Hưởng Của Đời Sống

Bài Giảng: Ảnh Hưởng Của Đời Sống Kinh Thánh: Rô-ma 13:11-14 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ảnh Hưởng Của Đời Sống và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top