Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 11)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

  Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó Kinh Thánh: Lu-ca 22:7-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Thương Khó để nghe bài giảng.  [divide style="2"]   Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua (Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Gg 13:21-30) 7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Gốc Nho và Nhánh

Sứ điệp: Gốc Nho và Nhánh Kinh Thánh: Giăng 15:1-27; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Thương Khó Của Chúa

  Tựa đề: Sự Thương Khó Của Chúa Kinh Thánh: Lu-ca 22:39-55 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Thương Khó Của Chúa để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Chúa Cầu Nguyện trên Núi Ô-liu (Mat 26:36-46; Mác 14:32-42) 39. Ngài đi ra, và theo thường lệ, Ngài đi đến Núi Ô-liu, và các môn đồ cũng đi theo Ngài. 40. Khi đến nơi, Ngài nói với họ, “Hãy cầu nguyện để c ...

Read more

Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc: Đức Tin Và Việc Làm

Sứ điệp: Đức Tin Và Việc Làm Kinh Thánh: Giăng 14:1-7; Diễn giả: Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nỗi Thống Khổ Của Chúa

Sứ điệp: Nỗi Thống Khổ Của Chúa Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nỗi Thống Khổ Của Chúa và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Hứa Trung Tín: Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Sứ điệp: Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm Kinh Thánh: Giăng 15:7; Diễn giả: Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó

Bài Giảng: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó Kinh Thánh: Giăng 19:17-27 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Chúa Chịu Ðóng Ðịnh (Mat 27:33-44; Mác 15:22-32; Lu 23:33-43) 17. Ngài vác thập tự giá của mình đến nơi gọi là Ðồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.  18. Tại đó họ đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Có hai người khác cũng bị đóng đinh vào cây thập tự như Ngài; một người bên nầy và m ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bình An Trong Tâm Hồn

Sứ điệp: Bình An Trong Tâm Hồn Kinh Thánh: Giăng 14:1-7; Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Hóa Hình

  Tựa đề: Sự Hóa Hình  Kinh Thánh: Lu-ca 9:24-42 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Hóa Hình để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Tốt, Người Xấu và Người Tốt Hơn

Sứ điệp: Người Tốt, Người Xấu và Người Tốt Hơn Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:7; Phi-lê-môn 1 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top