Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 10)

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Sự Khen Chê Trong Đời

Sứ điệp: Sự Khen Chê Trong Đời Kinh Thánh: Công Vụ 14:8-20 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tận Dụng Những Lời Chúa Hứa

“Xin thực hiện những gì Ngài đã phán” (II Sa-mu-ên 7:25) Những lời hứa của Ðức Chúa Trời không phải là những tờ giấy thừa để bỏ qua một bên. Ngài muốn chúng phải được sử dụng. Vàng của Ðức Chúa Trời không phải là tiền của người hà tiện, nhưng Ngài đã đúc nó để được đem ra trao đổi. Không có điều gì vui lòng Ðức Chúa Trời hơn là khi Ngài thấy những lời hứa của Ngài được lưu hành; Ngài rất thích khi thấy các ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chức Vụ Môn Đồ

  Tựa đề: Chức Vụ Môn Đồ  Kinh Thánh: Lu-ca 10:1-20 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Chức Vụ Môn Đồđể nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Thi Thiên 51 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sáng và Tối

Ðức Chúa Trời bèn phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối (Sáng 1:4) Có hai nguyên lý đang vận hành trong người tín hữu. Theo khuynh hướng tự nhiên chỉ có một nguyên lý bắt người ấy phải khuất phục mà thôi, đó là sự tối tăm; tuy nhiên bây giờ ánh sáng đã đến, cho nên hai nguyên lý đối nghịch với nhau. Hãy chú ý lời của Sứ đồ Phao-lô trong chương thứ bảy của thơ Rô-ma: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muố ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đặt Lại Vấn Đề

  Tựa đề: Đặt Lại Vấn Đề  Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:1-6 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đặt Lại Vấn Đề để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hai Con Đường

Sứ điệp: Hai Con Đường Kinh Thánh: Thi Thiên 1 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện

Lời cầu nguyện của chúng thấu đến nơi ngự thánh của Ðức Giê-hô-va trên các tầng trời (II Sử Ký 30:27) Cầu nguyện là phương cách hữu hiệu của người tin Chúa trong bất cứ trường hợp nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc bạn không thể sử dụng gươm, bạn có thể chọn khí giới của sự cầu nguyện. Ðạn dược của bạn có thể bị ẩm ướt, dây cung của bạn có thể bị dãn, nhưng khí giới của sự cầu nguyện không bao giờ sai t ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Khôn Ngoan Thật

  Tựa đề: Sự Khôn Ngoan Thật  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:24-27 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Khôn Ngoan Thật để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sợ Ai? Ai Sợ?

Sứ điệp: Sợ Ai? Ai Sợ? Kinh Thánh: Thi Thiên 27 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top