Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 10)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Trở Về

  Tựa đề: Trở Về Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Trở Vềđể nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện

Sứ điệp: Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:2-4 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích       ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Thờ Phượng

  Tựa đề: Thờ Phượng Kinh Thánh: II Sử Ký 7:12-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Thờ Phượng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị

Sứ điệp: Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị Kinh Thánh: Gia-cơ 2:1-13 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Người Nầy Tiếp Kẻ Tội Lỗi

Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi (Lu-ca 15:2) Xin chú ý đến sự hạ cố của sự kiện nầy. Người nầy - một nhân vật ngự trên tột đỉnh, cao hơn mọi người khác, một nhân vật thánh khiết, vô tội, không ô uế, và cách biệt với tội nhân – chính Người nầy lại tiếp kẻ có tội. Người nầy - Ðấng vốn là Ðức Chúa Trời đời đời chứ không phải ai khác, Ðấng mà khi xuất hiện các thiên sứ phải che mặt lại – chính Người nầy lại tiế ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hành Vi Của Tín Hữu

  Tựa đề: Hành Vi Của Tín Hữu Kinh Thánh: Giăng  14:1-31 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hành Vi Của Tín Hữu để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Người được Chọn

Sứ điệp: Những Người được Chọn Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:12-17 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   Xin chuyển tiếp nếu bạn thích       ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Hôn Nhân và Trách Nhiệm

Sứ điệp: Hôn Nhân và Trách Nhiệm Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Liên Hệ Lứa Đôi

Bài Giảng: Liên Hệ Lứa Đôi Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 2:18-24 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Liên Hệ Lứa Đôi để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Năm Mới, Người Mới, Quần Áo Mới

Sứ điệp: Năm Mới, Người Mới, Quần Áo Mới Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích       ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top