Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 10)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Phục Sinh

  Bài Giảng: Sứ Điệp Phục Sinh Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Phục Sinh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 1. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ mờ sáng, Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác đến thăm mộ. 2. Thình lình một cơn động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn ...

Read more

Ravi Zacharias: He is Risen Indeed

Tựa đề: Chúa Thật Sự Đã Sống Lại Sermon: He is Risen Indeed Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Đức Chúa Jesus sống lại là một yếu tố quan trọng của niềm tin Cơ-đốc. Sứ đồ Phao Lô đã viết rằng nếu Đức Chúa Jesus không sống lại từ cõi chết, đức tin của những người tin Chúa chỉ là vô ích.   Trong bài giảng này, Tiến sĩ Ravi Zacharias đã giải thích những bằng chứng về sự kiện Đức Chúa Jesus đã sốn ...

Read more

Lễ Thương Khó: Hội Thánh Giám Lý San Diego

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Ngày 10/4/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Lee Strobel: Kẻ Vô Thần Trở Thần Người Rao Giảng Phúc Âm Của Chúa

Đề tài: Từ Vô Thần Đến Tin Nhận Chúa Diễn giả: Lee Strobel   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Trương Minh Giảng

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng Ngày 9/4/2020  Live video bắt đầu lúc 13:40 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương Ngày 9/4/2020 Video bắt đầu lúc 13:15 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Sài Gòn

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn Ngày 9/4/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ý Nghĩa Cái Chết Của Chúa Giê-xu

Tựa đề: Ý Nghĩa Cái Chết Của Chúa Giê-xu (2016) Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Greg Laurie: Thanh Tẩy Vào Mùa Xuân – Spring Cleaning

Sứ điệp: Thanh Tẩy Vào Mùa Xuân Message: Spring Cleaning Pastor: Greg Laurie [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bên Chân Thập Tự

Chương Trình Kỷ Niệm Sự Hy sinh Của Đức Chúa Jesus Tối 14/4/2017 - Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top