Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 9)

Dòng Huyết Tha Tội

Tựa đề: Dòng Huyết Tha Tội Sáng tác: Bùi Trung Nhơn. Trình bày: Trần Đình Tú & Isaac Thái. Hòa âm: Daniel Thái. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích. ...

Read more

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Nguyên tác: Crown Him with Many Crowns Lời: Matthew Bridges Nhạc: George Job Elvey (1816–1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 10 [divide style="2"] [one_half] Crown Him with Many Crowns 1. Crown Him with many crowns, The Lamb upon His throne; Hark! How the heav’nly anthem drowns All music but its own! Awake, my soul and sing Of Him Who died for thee, And hai ...

Read more

Khắc Ghi Ơn Ngài

Nguyên tác: Khắc Ghi Ơn Ngài Nhạc và lời: Tường Khanh Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam - Tina Huỳnh ...

Read more

Dân Ca Do Thái: Mão Gai – Wreath of Thorns

Nguyên tác: Wreath of Thorns Lời: Natan Yonatan (1972) Nhạc: Dân Ca Do Thái Trình bày: Ofir Ben Shitrit [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Thánh Ca: My Redeemer – Ngợi Khen Chúa

Tựa đề: Ngợi Khen Cứu Chúa Nguyên tác: My Redeemer Lời: Philip P. Bliss Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 11 [divide style="2"] [one_half] My Redeemer I will sing of my Redeemer, And His wondrous love to me; On the cruel cross He suffered, From the curse to set me free. Refrain: Sing, oh, sing, of my Redeemer, With His blood, He purchased me; On the cross, He sealed my par ...

Read more

Này Anh Thấy Không

Tựa đề: Này Anh Thấy Không Nhạc và lời: Lê Phước Thiện Trình bày: Tố Hoa [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Thủ – O Sacred Head Now Wounded

Tựa đề:  Thánh Thủ Lời Anh: O Sacred Head Now Wounded Nhạc:  Hans L. Hassler (1564-1612) Hòa âm:    Johann S. Bach (1685-1750) Lời Anh: Paul Gerhardt  và James W. Alexander Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca (1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 98. [divide style="2"] [one_half] Thánh Thủ 1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng? - Vì đảng ác nhân mỉa mai ...

Read more

Mùa Xuân Hạnh Phúc

Tựa đề: Mùa Xuân Hạnh Phúc Sáng tác: Bùi Trung Nhơn Trình bày: Thanh Tuyền Ebony [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Danh Jesus – All Hail Crown Him

Thánh Ca: Ngợi Danh Jesus Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus Lời: Edward Perronet Nhạc: John Rippon Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 8 [divide style="2"] [one_half] All Hail the Power of Jesus 1. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. 2. Ye chosen seed of ...

Read more

Từ Vùng Đồi Xa Ấy

Tựa đề: Từ Vùng Đồi Xa Ấy Nhạc và lời: Từ Vùng Đồi Xa Ấy Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top