Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 9)

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu – Lời Jrai

Nguyên tác: Nếu Dân Ta Khẩn Cầu Kinh Thánh: II Sử Ký 7:14 Nhạc và Lời:  Đặng Thu Vân Tựa đề Jrai: Tơdah Plei Pla Kâo Kơwưh Rơkâo Dịch sang lời Jrai: Siu H'Blup & Yuan Puih Trình bày: Siu H'Blup [divide style="2"] Tơdah Plei Pla Kâo Kơwưh Rơkâo  1. Kâo to tơut rơkâo ih, Ama pap brơi plei pla kâo. Hmâo lu bơngăt mnuih do răm rơngiă. Hrom hbit dlăng đi pơ Adai, pran jua hning rơngot bơrơđah Nu. Ơ ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow 1. I don't know about tomorrow I just live from day to day I don't borrow from its sunshine For its skies may turn to gray I don't worry o'er the future For I know what Jesus said An ...

Read more

Tôn Cao Danh Chúa

...

Read more

Thánh Ca: Great Is Thy Faithfulness – Thánh Chúa Thành Tín

Tựa đề: Thánh Chúa Thành Tín Nguyên tác: Great is Thy Faithfulness Lời: Thomas Chisholm  Nhạc: William M. Runyan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 43 [divide style="2"] [one_half] Great is Thy Faithfulness 1. Great is Thy faithfulness, O God my Father; There is no shadow of turning with Thee, Thou changest not, Thy compassions they fail not, As Thou hast been, Thou forever wilt ...

Read more

Thánh Ca: Quang Cảnh Tuyệt Vời

Tựa đề: Quang Cảnh Tuyệt Vời Nguyên tác: Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious Tựa đề: Quang Cảnh Tuyệt Vời Lời: Thomas Kelly, 1769-1854 Nhạc: H. J. Gauntlett, 1805-1876 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #222 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 116 [divide style="2"][one_half] Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious 1. Look, ye saints, the sight is glorious; See the Man of Sorrows now! From the fight re ...

Read more

Thánh Ca: Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Tựa đề: Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng Nguyên tác: Jesus, Savior, Pilot Me Tựa đề: Hỡi Jêsus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng Kinh Thánh: Thi Thiên 8:26 Lời: Edward Hopper, 1871 Nhạc: John E. Gould, 1871 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #649 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 86 [divide style="2"][one_half] Jesus, Savior, Pilot Me 1. Jesus, Savior, pilot me Over life's tempestuous sea; Unknown waves before me rol ...

Read more

Chúa Phán Con Thuộc Ngài

Tựa đề: Chúa Phán Con Thuộc Ngài Nguyên tác: Who You Say I Am Sáng tác: Hillsong United Lời Việt: Kairos Trình bày: Issac Thái Video: Nissi United (07/2018) [divide style="2"] [one_half] Who You Say I Am Who am I that the highest King Would welcome me?   I was lost but He brought me in Oh His love for me Oh His love for me Who the Son sets free Oh is free indeed I’m a child of ...

Read more

Ocean – Guitar

Nguyên tác: Ocean Sáng tác: Joel Houston, Matt Crocker, Salomon Lighthelm Guitar: Malin [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Christ Đến

Tựa đề: Jesus Christ Đến Nguyên tác: Christ Is Coming Tựa đề: Jêsus Christ Đến Lời: Godfrey Thring, 1823-1903 Nhạc: Henry Smart, 1813-1879 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 83 [divide style="2"][one_half] Christ Is Coming [/one_half] [one_half_last] Jêsus Christ Đến 1. Xưa Jêsus hạ giáng cách an bình Trên thiên cung hỉ hân phục sự Ra đời khiêm nhường cốt cứu dân mình Chúa phó thân chết t ...

Read more

Thánh Ca: One Day At A Time

Nguyên tác: One Day At A Time Sáng tác: Marijohn Wilkin and Kris Kristofferson [divide style="2"] One Day At A Time I'm only human, I'm just a man.  Lord! Help me believe in what I could be  And all that I am.  Show me the stairway, I have to climb.  Lord! For my sake, Teach me to take  One day at a time.  One day at a time Sweet Jesus!  That's all I'm asking fro ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top