Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 9)

Nửa Đời Thiếu Vắng Jesus

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Nửa Đời Thiếu Vắng Jesus Trình Bày: Isaac Thái Lời Việt: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Đời Người[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa Trình Bày: Thiên Ân Group Sáng Tác: Trần Anh Tuấn Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Vinh Thay Danh Jesus – Down At The Cross

Tựa đề: Vinh Thay Danh Jesus Nguyên Tác: Glory To His Name Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman Trình bày: Guy Penrod [divide style="2"] [one_half] Glory To His Name Down at the cross where my Savior died, Down where for cleansing from sin I cried, There to my heart was the blood applied; Glory to His Name! Refrain Glory to His Name, glory to His Name: There to my heart was the blood applied; Glory ...

Read more

Thánh Ca: My Redeemer – Ngợi Khen Chúa

Tựa đề: Ngợi Khen Cứu Chúa Nguyên tác: My Redeemer Lời: Philip P. Bliss Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 11 [divide style="2"] [one_half] My Redeemer I will sing of my Redeemer, And His wondrous love to me; On the cruel cross He suffered, From the curse to set me free. Refrain: Sing, oh, sing, of my Redeemer, With His blood, He purchased me; On the cross, He sealed my par ...

Read more

Thánh Ca Đức: Trên Ngọn Đồi Tại Palestine

Tựa đề: Trên Ngọn Đồi Tại Palestine Nguyên tác: Auf dem Hügel Palästinas Trình bày: Violin Heart [divide style="2"] [one_half] 1. Auf dem Hügel Palästinas, steht ein raues altes Kreuz. Für die ganze Welt zum Opfer, bracht der Vater seinen Sohn. Mit dem Dornenkranz gekrönet. Mit den Nägeln durchgebohrt. Hing am Kreuze mein Erlöser. Ganz allein in Seiner Not. 2. Oh warum hast Du erlitten, für die ganze Welt d ...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng – Violin & Piano

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 Trình bày: Condoleezza Rice (Piano) & Jenny Oaks Baker (Violin) [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I ...

Read more

Con Đường Thương Khó – Via Dolorosa

Tựa đề: Con Đường Thương Khó Nguyên tác: Via Dolorosa Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop Trình bày: Hagim [divide style="2"] [one_half] Via Dolorosa Down the Via Dolorosa In Jerusalem that day The soldiers tried to clear That narrow street But the crowd pressed in to see This Man condemned To die on Calvary He was bleeding from a beating, There were stripes upon His back And He wore a crown of thorns ...

Read more

Thập Tự Xưa – Old Rugged Cross – Piano

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

Nơi Đồi Gô-tha

Ca khúc: Nơi Đồi Gô Tha Lời: Bùi Trung Tuấn Nhạc: Châu Hoàng Phúc Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bài Ca Cảm Tạ

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Bài Ca Cảm Tạ Trình Bày: Hagim Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top