Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 9)

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi – I Will Praise Him

Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Tôi Nguyên tác: I Will Praise Him Nhạc và lời: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 19 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) - Bài số 79 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 32 [divide style="2"] [one_half] I Will Praise Him 1. When I saw the cleansing fountain Open wide for all my sin, I obeye ...

Read more

Thánh Ca: Tin Cậy Vâng Lời – Trust and Obey

Tựa đề: Tin Cậy Vâng Lời Nguyên tác: Trust and Obey Lời: John H. Sammis, 1887 Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 261 [divide style="2"] [one_half] Trust and Obey 1. When we walk with the Lord in the light of His Word, What a glory He sheds on our way! While we do His good will, He abides with us still, And with all who will trust and obey. Refrain: Trust and ob ...

Read more

Người Khách Lạ Ga-li-lê – The Stranger of Galilee

Tựa đề:  Người Khách Lạ Ga-li-lê Nguyên tác: The Stranger of Galilee Nhạc và lời:  Lelia N. Morris (1893) [divide style="2"] [one_half] The Stranger of Galilee Lelia N. Morris (1893) 1. In fancy I stood by the shore, one day, Of the beautiful murm’ring sea; I saw the great crowds as they thronged the way Of the Stranger of Galilee; I saw how the man who was blind from birth, In a moment was made t ...

Read more

Thánh Ca: Thi Thiên 150 – Hallelujah

Tựa đề: Thi Thiên 150 Nguyên tác: Psalm 150 - Hallelujah Nhạc: Louis Lewandowski (1821 – 1894) Hòa âm: Lorrain Kingsley Lời Việt: Vĩnh Phúc (04/1985) Trình bày: The DePaul Community Chorus Fall 2008 Concert in Chicago Nhạc trưởng: Stephen Blackwelder [divide style="2"] Thi Thiên 150 Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh danh Chúa Giê-hô-va. Vang rền trong nơi thánh. Dâng câu ca trên trời cao, cao ngất Ngàn muôn tiếng ca. ...

Read more

Thánh Ca Peru: Pecador ven al dulce Jesús – Miền Vinh Hiển

Tựa đề: Miền Vinh Hiển Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By Lời: Sanford Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 344 Trình bày: Trío Los Trigales, Peru [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a ...

Read more

Tôi Vẫn Tìm Đến Chúa Của Tôi

...

Read more

Thánh Ca: Miền Vinh Hiển

Tựa đề: Miền Vinh Hiển Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By Lời: Sanford Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 344 [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a dwelling place there. Refrain: In the swe ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow1. I don't know about tomorrowI just live from day to dayI don't borrow from its sunshineFor its skies may turn to grayI don't worry o'er the futureFor I know what Jesus saidAnd today I'l ...

Read more

Thánh Ca: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng – Since Jesus Came Into My Heart

Tựa đề: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng Nguyên tác: Since Jesus Came Into My Heart Lời: Rufus Henry McDaniel (1850-1940) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 215 [divide style="2"] [one_half] Since Jesus Came Into My Heart 1. What a wonderful change in my life has been wrought Since Jesus came into my heart; I have light in my soul for which long I have sought, S ...

Read more

Bước Với Chúa Yêu Thương

Tựa đề: Bước Với Chúa Yêu Thương Nguyên tác: I'll Go with God Nhạc và lời:  John Peterson Lời Việt: Vĩnh Phúc (05/10/1982) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 153 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1993) - Bài số 156 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1998) - Bài số 328   [divide style="2"] Bước Với Chúa Yêu Thương 1. Bước với Chúa yêu thương tôi đi muôn phương, kh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top