Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 8)

Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Nguyên tác: Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố Nhạc và lời: Paul Simon Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Như Trang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca Đức: Giê-xu – Jesus

Tựa đề: Giê-xu Nguyên tác: Jesus Video: Violin Heart [divide style="2"] Lược dịch ý nghĩa lời bài hát Jesus Jesus! Jesus! Jesus!  Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho con. Ngài là Vua! Là Đấng Cứu Thế! Ngài là Con Đức Chúa Trời!  Ngài ban cho con Sự Sống, Chân Lý, Bình An. Con Đức Chúa Trời đã trở thành Con Người Để chúng con có thể chiêm ngưỡng Ngài: Là Đấng Cứu Thế của chúng con. Dấu kỳ, phép ...

Read more

Vì Duy Chính Chúa

Tựa đề: Vì Duy Chính Chúa Nguyên tác:  For You Alone Trình bày : Isaac Thái  [divide style="2"] Vì Duy Chính Chúa [G] Ngài là bình an của [Bm7] chính tâm hồn Ngài [Am] giúp con mỗi khi [D7] cần [G] Là nguồn cậy trông của [Bm7] con mỗi ngày Ngài [Cmaj7] dẫn con đến trước [D7] ngai Nơi [Em] ấy con biết Chúa [Bm7] đang chờ Nơi [Cmaj7] ấy con được tư [G] do Với [Am7] trọn cả tấm lòng con [G] thờ ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Cao Danh Chúa

Tựa đề:  Tôn Cao Danh Chúa Nguyên tác: Glorify Thy Name Nhạc và Lời: Donna Whobrey Adkins Lời Việt: Trương Văn Xê [divide style="2"] [one_half] Glorify Thy Name 1. Father, we love You We worship and adore You Glorify Thy Name in all the earth Glorify Thy Name Glorify Thy Name Glorify Thy Name in all the earth 2. Jesus, we love You We worship and adore You Glorify Thy Name in all the earth Glorify Thy N ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng

Tựa đề: Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng Nguyên tác: Jesus, Thou Joy of Loving Hearts Tựa đề: Jêsus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng Nguyên tác: Ber­nard of Clair­vaux, 12th Cen­tu­ry Lời Anh: Ray Palm­er, 1858 Nhạc: Nhịp đổi bởi John D. Olsen Tài Liệu: Ray Palm­er, 1858, in his Po­et­ic­al Works (New York: 1876). A Hymn­al for Use in the Eng­lish Church, by J. Grey, 1866 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số ...

Read more

Lê Ngọc Vinh: Ai Bên Đường

Tựa đề: Ai Bên Đường [divide style="2"] Tựa đề: At The Side-Walk Lời: MS. Lê Ngọc Vinh Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh [one_half] At The Side-Walk 1. AT side-walk, there is a poor blind man! At side-walk, here is a helpless lame! At side-walk, a demon possessed guy! The deaf, dumb, lep'r have no place to lean on At side-walk, Jesus brings joy to them At side-walk, Jesus does make them whole Only Him loves them and t ...

Read more

Vọng Cổ: Tiệc Thánh

Vọng Cổ: Tiệc Thánh Soạn giả: Lê Khiêm Trình bày: Kim Tử Long Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca Cổ Nhạc - Thư Viện Tin Lành [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Sunshine in My Soul – Ánh Dương Trong Tâm Tôi

Tựa đề: Ánh Thái Dương Nầy Nguyên tác: Sunshine In My Soul Lời: Eliza E. Hewitt Nhạc: John R. Swe­ney Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 207 [divide style="2"] [one_half] Sunshine In My Soul 1. There is sunshine in my soul today, More glorious and bright Than glows in any earthly sky, For Jesus is my Light. Refrain O there’s sunshine, blessèd sunshine, When the peaceful, happy moments roll; ...

Read more

Thánh Ca: Xin Chúa Ở Cùng Con – Abide With Me

Tựa đề: Abide With Me - Xin Chúa Bên Con Lời: Henry F. Lyte Nhạc: William H. Monk Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 210 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 450 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me ...

Read more

Thánh Ca: Lòng Tôi Được An Ninh

Tựa đề: Lòng Tôi Được An Ninh Nguyên tác: Jesus, I Am Resting Tựa đề: Lòng Tôi Được An Ninh Lời: Jean Sophia Pigott Nhạc: J. Mountain Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 279 [divide style="2"][one_half] Jesus, I Am Resting 1. Jesus! I am resting, resting In the joy of what Thou art; I am finding out the greatness Of Thy loving heart. Thou hast bid me gaze upon Thee, And Thy beauty fills my ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top