Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 7)

Thánh Ca Đức: Vì Chúng Ta

Tựa đề: Vì Chúng Ta Nguyên văn: Für uns [divide style="2"] [one_half] "Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!" Apostelgeschichte 4:12 Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben ein Urteil verdient. Wir alle brauchen Gnade. Für uns nahm Jesus die Sünde auf sich. Für uns ließ er sich schlachten. Für uns gilt ...

Read more

Lời Con Tạ Ơn – My Tribute – Pan Flute

Nguyên tác: My Tribute Trình bày: Brad White [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Hát Ha-lê-lu-gia

Tựa đề:  Cùng Hát Ha-lê-lu-gia Nguyên tác: Sing Hallelujah Sáng tác: Orien Johnson Lời Việt: Vĩnh Phúc (22/10/1983) Trình bày: Ca Đoàn Hội Thánh Hải Châu, Đà Nẵng [divide style="2"] Cùng Hát Ha-lê-lu-gia 1. Ca lên đi! Cây xanh, núi cao, sông dài, Hòa cùng ngàn nhịp sóng trên trên đại dương, Ngân nga dâng lên Chúa yêu thương lời ca Ha-lê-lu-gia! Ca lên đi! Muôn thiên sứ nơi thiên đàng, Hòa cùng lòng ngư ...

Read more

Thánh Ca: Tình Thương Lớn Lao – The Savior’s Love

Tựa đề: Tình Thương Lớn Lao Nguyên tác: The Savior's Love / I Stand Amazed Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 79 [divide style="2"] [one_half] The Savior's Love1. I stand amazed in the presenceOf Jesus the Nazarene,And wonder how He could love me,A sinner, condemned, unclean. Refrain:Oh, how marvelous! Oh, how wonderful!And my song shall ever be:Oh, how marv ...

Read more

Jesus Your Name

Nguyên tác: Jesus Your Name Sáng tác: Matt Redman Trình bày: Matt Redman [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tạ Ơn Cha

Ca khúc: Tạ Ơn Cha Sáng tác: Trần Tín Trình bày: H' Đuên và Y Bung [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Ban Cho Thêm Ơn – He Giveth More Grace

Tựa đề: Ngài Ban Cho Thêm Ơn Nguyên tác: He Giveth More Grace Lời: Annie Johnson Flint (1866- 1932) Nhạc: Hubert Mitchell Lời Việt: Đặng Đình Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý  (1992) - Bài Số 148 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ  (1998) – Bài Số 373 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài Số 895 [divide style="2"] [one_half] He Giveth More Grace 1. He giveth mor ...

Read more

Thánh Ca: Tại Chốn Trận Tiền

Tựa đề: Tại Chốn Trận Tiền Nguyên tác: At the Battle's Front Tựa đề: Tại Trận Tiền Lời: Lelia Naylor Morris, 1862-1929 Nhạc: Lelia Naylor Morris, 1862-1929 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 377 [divide style="2"][one_half] At the Battle's Front 1. I’ve enlisted for life in the army of the Lord, Though the fight may be long, and the struggle fierce and hard; With the armor of God and the ...

Read more

J. S. Bach: Wir danken dir, Gott, wir danken dir – BWV 29

Tựa đề: Chúng Con Tạ Ơn Đức Chúa Trời Nguyên tác: Wir danken dir, Gott, wir danken dir - BWV 29 Kinh Thánh: Thi Thiên 75   Sáng tác: Johann S. Bach [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Nguyên tác: I Surrender All Lời: Winfield S. Weeden Nhạc: Judson W. VanDeVenter [/one_half] [one_half_last] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. 2. All to Jesus I surrender; Humbly at His feet I ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top