Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 7)

Thánh Ca: Thánh Chúa Siêu Việt – How Great Thou Art

Tựa đề: Lớn Bấy Duy Ngài Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây, Qu ...

Read more

J.S. Bach: Trường Ca Chúa Thăng Thiên – Ascension Oratorio – BWV 11

Tựa đề: Trường Ca Chúa Thăng Thiên  Nguyên tác: Lobet Gott in seinen Reichen -  Sáng tác: Johann Sebastian Bach Trình bày: Monteverdi Choir & English Baroque Soloists  Nhạc trưởng: John Eliot Gardiner Soprano: Hannah Morrison Mezzo-Soprano: Meg Bragle Tenor:  Nicholas Mulroy Bass: Peter Harvey Video Recording: London, Proms 2013 [divide style=" ...

Read more

W. A. Mozart: Symphony no. 40: I. Molto Allegro – Classical Guitar

Tác phẩm:  Symphony no. 40: I. Molto Allegro Tác giả: W. A. Mozart Classical Guitar: Drew Henderson &  Michael Kolk [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Như Cánh Chim Bay Lên – Violin

Tựa đề: Như Cánh Chim Bay Lên Nguyên tác: Flee As a Bird Lời: Mary Stanley Bunce Dana Shindler (1810-1883) Nhạc: Giai điệu Tây Ban Nha Hòa âm: Mary Stanley Bunce Dana Shindler Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist Việt Nam -  Bài Số 200 [divide style="2"] [one_half] Flee As a Bird 1. Flee as a bird to your mountain, thou who art weary of sin; Go to the clear flowing fountain where you may wash and be clean. H ...

Read more

Thánh Ca Ê-đê: Tin Cậy Vâng Lời

Tựa đề Ê-đê: Đăo Leh Anăn Gưt (#178) Tựa đề Việt Ngữ: Tin Cậy Vâng Lời Nguyên tác: Trust and Obey Lời: John H. Sammis, 1887 Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 261 [divide style="2"] [one_half] Trust and Obey 1. When we walk with the Lord in the light of His Word, What a glory He sheds on our way! While we do His good will, He abides with us still, And with ...

Read more

Tâm Linh Tôi Yên Ninh

Tựa đề: It Is Well With My Soul Tâm Linh Tôi Yên Ninh Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is well, with my soul, It is well, it is well, with my soul. 2. Though Satan s ...

Read more

Đấng Chết Rồi Sống Lại

Tựa đề: Đấng Chết Rồi Sống Lại Nhạc và lời: Bùi Trung Nhơn Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.   ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Chúa Siêu Việt – How Great Thou Art

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng s ...

Read more

Thánh Ca: Chỗ Kẽ Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Kẻ Đá Vững An Nguyên tác: He Hideth My Soul Lời:       Fanny J. Crosby (1820 - 195) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 267 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 103 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 262 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay

Tựa đề: Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay! Nguyên tác: Holy Holy Holy Lời: John B. Dykes Nhạc: Reginald Heber Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 40. Trình bày: Orchestra Hymns [divide style="2"] [one_half] Holy! Holy! Holy! 1. Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty! Early in the morning our song shall rise to Thee; Holy, Holy, Holy! Merciful and mighty! God in three Persons, B ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top