Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 7)

Ngoài Chúa Ra Con Chẳng Là Chi

Tựa đề: Ngoài Chúa Ra Con Chẳng Là Chi Sáng tác: Nguyễn Tiến [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Power of the Cross

...

Read more

Ân Điển Diệu Kỳ – Amazing Grace – Sáo

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng  Nguyên tác: Amazing Grace  Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And G ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Chín Mươi Chín Chiên

Tựa đề: Kìa Chín Mươi Chín Chiên Nguyên Tác: The Ninety and Nine Lời:  Elizabeth Clephane (1868) Nhạc: Ira D. Sank­ey Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 87 [divide style="2"] [one_half] The Ninety and Nine 1. There were ninety and nine that safely lay In the shelter of the fold. But one was out on the hills away, Far off from the gates of gold. Away on the mountains wild and bare. Away from the t ...

Read more

Thánh Ca: Dương Quang Tâm Hồn

Tựa đề: Dương Quang Tâm Hồn Nguyên tác: Sun of My Soul, Thou Savior Dear Lời: John Keble, 1820 Nhạc: Peter Ritter, 1792 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 33 [divide style="2"] [one_half] Sun of My Soul, Thou Savior Dear 1. Sun of my soul, Thou Savior dear, It is not night if Thou be near; Oh, may no earthborn cloud arise To hide Thee from Thy servant’s eyes. 2. When the soft dews of kindl ...

Read more

Thánh Ca: Truy Niệm Chúa

Tựa đề: Nhìn Cây Thập Tự Nguyên tác: Behold the Savior of Mankind Lời: Samuel Wesley, Sr. (1700) Nhạc: Hugh Wilson (1800) Hòa âm: Ralph E. Hudson (1885) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 93 và 500 [divide style="2"] [one_half] Behold the Savior of Mankind1. Behold the Savior of mankindNailed to the shameful tree!How vast the love that Him inclinedTo bleed and die for thee!2. Though far un ...

Read more

Tôi Là Ai

Tựa đề: Tôi Là Ai Nguyên tác:  Who Am I Nhạc & Lời: Casting Crowns và Mark Hall Lời Việt: Vĩnh Phúc (17/6/2014) Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] [one_half] Who Am I Who am I, that the Lord of all the earth Would care to know my name Would care to feel my hurt Who am I, that the Bright and Morning Star Would choose to light the way For my ever wandering heart Not because of who I am But beca ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Ôi! Con Đến Ngay

Tựa đề: Chúa Ôi! Con Đến Ngay Nguyên tác: I Hear Thy Welcome Voice Nhạc và Lời: Lewis Hart­sough (1828-1909) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam- Bài Số 170 [divide style="2"] [one_half] I Hear Thy Welcome Voice 1. I hear Thy welcome voice That calls me, Lord, to Thee, For cleansing in Thy precious blood That flowed on Calvary. Refrain I am coming Lord! Coming now to Thee! Wash me, cleanse me in the blood ...

Read more

Thánh Ca Bahnar: Trong Tay Chúa

Tựa đề: Trong Tay Chúa Nguyên tác: We're Not Stranger Anymore Nhạc và lời: Danny Lee Ca đoàn Hội Thánh Plei Brêng, Sắc tộc Bahnar, Tỉnh Gia Lai Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Khu Vực Gia Lai (2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Good Grace – Ân Điển Tuyệt Vời

Nguyên tác: Good Grace Sáng tác: Joel Houston Trình bày: Hillsong UNITED [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top