Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 7)

Nguồn Sự Sống

Tựa đề: Nguồn Sự Sống Sáng tác: Lê Anh Đông Trình bày: Tiểu Linh & Phương Lý [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Đẹp Thay – Fairest Lord Jesus

Tựa đề: Jesus Đẹp Thay Nguyên tác: Fairest Lord Jesus Lời: Khuyết Danh Nhạc: Dân ca Silesia Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 13 [divide style="2"] [one_half] Fairest Lord Jesus 1. Fairest Lord Jesus, Ruler of all nature, O Thou of God and man the Son, Thee will I cherish, Thee will I honor, Thou, my soul's glory, joy and crown. 2. Fair are the meadows, fairer still the woodlands, Robed in the b ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Cao Danh Chúa

Tựa đề:  Tôn Cao Danh Chúa Nguyên tác: Glorify Thy Name Nhạc và Lời: Donna Whobrey Adkins Lời Việt: Trương Văn Xê [divide style="2"] [one_half] Glorify Thy Name 1. Father, we love You We worship and adore You Glorify Thy Name in all the earth Glorify Thy Name Glorify Thy Name Glorify Thy Name in all the earth 2. Jesus, we love You We worship and adore You Glorify Thy Name in all the earth Glorify Thy N ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con – You Are My All in All

Tựa đề: Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con Nguyên tác: You Are My All In All Sáng tác:  Dennis L. Jernigan Trình bày: Gaither Vocal Band [divide style="2"] [one_half] You Are My All In All You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Seeking You as a precious jewel Lord, to give up I'd be a fool You are my all in all Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Jesus, La ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi – I Will Praise Him

Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Tôi Nguyên tác: I Will Praise Him Nhạc và lời: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 19 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) - Bài số 79 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 32 [divide style="2"] [one_half] I Will Praise Him 1. When I saw the cleansing fountain Open wide for all my sin, I obeye ...

Read more

Thánh Ca: Tin Cậy Vâng Lời – Trust and Obey

Tựa đề: Tin Cậy Vâng Lời Nguyên tác: Trust and Obey Lời: John H. Sammis, 1887 Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 261 [divide style="2"] [one_half] Trust and Obey 1. When we walk with the Lord in the light of His Word, What a glory He sheds on our way! While we do His good will, He abides with us still, And with all who will trust and obey. Refrain: Trust and ob ...

Read more

Người Khách Lạ Ga-li-lê – The Stranger of Galilee

Tựa đề:  Người Khách Lạ Ga-li-lê Nguyên tác: The Stranger of Galilee Nhạc và lời:  Lelia N. Morris (1893) [divide style="2"] [one_half] The Stranger of Galilee Lelia N. Morris (1893) 1. In fancy I stood by the shore, one day, Of the beautiful murm’ring sea; I saw the great crowds as they thronged the way Of the Stranger of Galilee; I saw how the man who was blind from birth, In a moment was made t ...

Read more

Thánh Ca: Thi Thiên 150 – Hallelujah

Tựa đề: Thi Thiên 150 Nguyên tác: Psalm 150 - Hallelujah Nhạc: Louis Lewandowski (1821 – 1894) Hòa âm: Lorrain Kingsley Lời Việt: Vĩnh Phúc (04/1985) Trình bày: The DePaul Community Chorus Fall 2008 Concert in Chicago Nhạc trưởng: Stephen Blackwelder [divide style="2"] Thi Thiên 150 Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh danh Chúa Giê-hô-va. Vang rền trong nơi thánh. Dâng câu ca trên trời cao, cao ngất Ngàn muôn tiếng ca. ...

Read more

Thánh Ca Peru: Pecador ven al dulce Jesús – Miền Vinh Hiển

Tựa đề: Miền Vinh Hiển Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By Lời: Sanford Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 344 Trình bày: Trío Los Trigales, Peru [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a ...

Read more

Tôi Vẫn Tìm Đến Chúa Của Tôi

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top