Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 689)

Thánh Ca: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tựa đề: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế Nguyên tác: The God of Abraham Praise Lời: Thomas Olivers (1725-1799) trích từ thánh ca Do Thái: The Yigdal of Daniel ben Judah Nhạc: Giai điệu Do Thái. Hòa âm: Mayer Lyon (1751-1797). Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 3 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The God of Abraham Praise 1. The God of Abraham praise, who reigns en ...

Read more

Thánh Ca: Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tựa đề: Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng Nguyên tác: Praise to the Lord, the Almighty Lời: Joachim Neander (1680) Dịch Anh ngữ: Catherine Winkworth (1863) Nhạc: Stralsund Gesangbuch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 2 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Praise to the Lord, the Almighty 1. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation! O my soul, prai ...

Read more

Thánh Ca: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Tựa đề: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai Nguyên tác: Come, Thou Almighty King Lời: Charles Wesley Nhạc: Felice de Giardini Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 1 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Come, Thou Almighty King 1. Come, Thou almighty King, Help us Thy Name to sing, help us to praise! Father all glorious, o’er all victorious, Come and reign over us, An ...

Read more

Trong Diệu Kỳ Và Ngợi Ca

Ca khúc: Trong Diệu Kỳ Và Ngợi Ca Trình Bày: Sáng Tác: Vũ Đức Nghiêm Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng  [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Trong Diệu Kỳ[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bài Ca Cảm Tạ

Ca khúc: Bài Ca Cảm Tạ Trình Bày: Hagim Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng  [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Ca khúc: Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố Trình Bày: Zina Bya Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng  [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Bay Về Miền Bình Yên[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lên Đường Đi

Ca khúc: Lên Đường Đi Trình Bày: Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng  [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Sứ Mạng Đời Con[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Trở Về

Ca khúc: Trở Về Trình Bày: Isaac Thái Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng  [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Đời Người[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mau Về Bên Cha Dấu Yêu

Ca khúc: Mau Về Bên Cha Dấu Yêu Trình Bày: Thái Ngân Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng  [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Tình Yêu Tuyệt Vời[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chừng Nào Tôi Còn Sống

Ca khúc: Chừng Nào Tôi Còn Sống Trình Bày: Sáng Tác: Vũ Đức Nghiêm Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng Phổ biến với sự chấp thuận của Nguồn Hy Vọng  [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Trong Diệu Kỳ[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top