Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 649)

Thánh Ca: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Tựa đề: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn Nguyên tác: Great is Thy Faithfulness Lời: T. O. Chisholm Nhạc: William M. Runyan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 43 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Great is Thy Faithfulness 1. Great is Thy faithfulness, O God my Father; There is no shadow of turning with Thee; Thou changest not, Thy compassions, they fail not; As T ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Chúa Không Suy Lường

Tựa đề: Tình Yêu Chúa Không Suy Lường Nguyên tác: God Loved the World of Sinners Lost Tựa đề: Tình Yêu Thương Chúa Khôn Suy Lường Lời: Martha M. Stockton, 1871 Nhạc: W. G. Fischer, 1835-1912 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 42 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] God Loved the World of Sinners Lost 1. God loved the world of sinners lost And ruine ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố

Tựa đề: Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố Nguyên tác: A Mighty Fortress Lời: Martin Luther (1483-1546) Nhạc: Martin Luther (1483-1546) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 41 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] A Mighty Fortress 1. A mighty fortress is our God, A bulwark never failing; Our helper he amid the flood Of mortal ills prevaling. For still our ancient foe ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Tựa đề: Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay! Nguyên tác: Holy! Holy! Holy! Lời: John B. Dykes Nhạc: Reginald Heber Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 40 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Holy! Holy! Holy! 1. Holy, holy, holy! Lord God Almighty! Early in the morning our song shall rise to Thee; Holy, holy, holy, merciful and mighty! God in three Persons, bl ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi

Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Nguyên tác: Father of Heaven, Whose Love Profound Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Lời: Edward Cooper, 1805 Nhạc: Peter Ritter, 1792 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #242 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 39 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Father of Heaven, Whose Love Profound 1. Father of heaven, whose love profound A ransom for our soul ...

Read more

Thánh Ca: Tuần Vừa Qua

Tựa đề: Tuần Vừa Qua Nguyên tác: Safely Through Another Week Tựa đề: Tuần Vừa Qua Lời: John Newton, 1779 Nhạc: Lowell Mason, 1824 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #11 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 38 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Safely Through Another Week 1. Safely through another week God has brought us on our way; Let us now a blessing seek, Wai ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Tựa đề: Ngày Nghỉ Phước Hạnh Nguyên tác: O Day of Rest and Gladness Tựa đề: Ngày Nghỉ Phước Hạnh Kinh Thánh: Thi Thiên 118:24 Lời: Christopher Wordsworth, 1862 Nhạc: Lowell Mason, 1839 Tài Liệu: Gesangbuch d. Herzogl. Wuerttemberg. Hofkapelle,1784 The Lutheran Hymnal #9 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 37 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] O Day of Rest ...

Read more

Thánh Ca: Bóng Xế Sắp Khuất

Tựa đề: Bóng Xế Sắp Khuất Nguyên tác: Day Is Dying in the West Tựa đề: Bóng Xế Sắp Khuất Lời: Mary A. Lathbury, 1841-1913 Nhạc: William F. Sherwin, 1826-1888 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 36 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Day Is Dying in the West 1. Day is dying in the west; Heav’n is touching earth with rest; Wait and worship while the ...

Read more

Thánh Ca: Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Tựa đề: Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước Nguyên tác: Savior, Breathe an Evening Blessing Tựa đề: Nguyện Đêm Nay Christ Hà Phước Lời: James Edmeston, 1820 câu 1-4, Ed­ward H. Bick­er­steth, 1876. câu 5-6 Nhạc: George C. Stebbins, 1878 Tài Liệu: James Edmeston, Sac­red Lyr­ics, 1820 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 35 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Savi ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Gần Tàn Rồi

Tựa đề: Ngày Gần Tàn Rồi Nguyên tác: Now the Day Is Over Tựa đề: Ngày Gần Tàn Rồi Kinh Thánh: Châm Ngôn 3:24 Lời: Sabine Baring-Gould, 1865 Nhạc: Joseph Barnby, 1868 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #654 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 34 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Now the Day Is Over 1. Now the day is over, Night is drawing nigh; Shadows of the ev ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top