Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 633)

Thánh Ca: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Tựa đề: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Tựa đề: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Lời: Will­iam Will­iams, 1745 Nhạc: Walter Shirley (1725-1786) Tài Liệu: Hal­le­lu­iah (Bris­tol, Eng­land: 1745) Hymns on Var­i­ous Sub­jects (Car­mar­then, Wales: 1771) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 46 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Guide M ...

Read more

Thánh Ca: Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Tựa đề: Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm Nguyên tác: Lead, Kindly Light Tựa đề: Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm Lời: H. H. Newman, 1833 Nhạc: John B. Dykes, 1867 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 45 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Lead, Kindly Light 1. Lead, kindly Light, amid th’encircling gloom, lead Thou me on! The night is dark, and I am ...

Read more

Thánh Ca: Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Tựa đề: Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi Nguyên tác: Our God, Our Help in Ages Past Tựa đề: Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi Kinh Thánh: Thi Thiên 90 Lời: Isaac Watts, 1719 Nhạc: William Croft, 1708 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #123 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 44 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Our God, Our Help in Ages Past 1. Our God, our Help in ages past, Our ...

Read more

Thánh Ca: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Tựa đề: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn Nguyên tác: Great is Thy Faithfulness Lời: T. O. Chisholm Nhạc: William M. Runyan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 43 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Great is Thy Faithfulness 1. Great is Thy faithfulness, O God my Father; There is no shadow of turning with Thee; Thou changest not, Thy compassions, they fail not; As T ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Chúa Không Suy Lường

Tựa đề: Tình Yêu Chúa Không Suy Lường Nguyên tác: God Loved the World of Sinners Lost Tựa đề: Tình Yêu Thương Chúa Khôn Suy Lường Lời: Martha M. Stockton, 1871 Nhạc: W. G. Fischer, 1835-1912 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 42 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] God Loved the World of Sinners Lost 1. God loved the world of sinners lost And ruine ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố

Tựa đề: Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố Nguyên tác: A Mighty Fortress Lời: Martin Luther (1483-1546) Nhạc: Martin Luther (1483-1546) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 41 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] A Mighty Fortress 1. A mighty fortress is our God, A bulwark never failing; Our helper he amid the flood Of mortal ills prevaling. For still our ancient foe ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Tựa đề: Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay! Nguyên tác: Holy! Holy! Holy! Lời: John B. Dykes Nhạc: Reginald Heber Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 40 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Holy! Holy! Holy! 1. Holy, holy, holy! Lord God Almighty! Early in the morning our song shall rise to Thee; Holy, holy, holy, merciful and mighty! God in three Persons, bl ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi

Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Nguyên tác: Father of Heaven, Whose Love Profound Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Lời: Edward Cooper, 1805 Nhạc: Peter Ritter, 1792 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #242 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 39 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Father of Heaven, Whose Love Profound 1. Father of heaven, whose love profound A ransom for our soul ...

Read more

Thánh Ca: Tuần Vừa Qua

Tựa đề: Tuần Vừa Qua Nguyên tác: Safely Through Another Week Tựa đề: Tuần Vừa Qua Lời: John Newton, 1779 Nhạc: Lowell Mason, 1824 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #11 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 38 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Safely Through Another Week 1. Safely through another week God has brought us on our way; Let us now a blessing seek, Wai ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Tựa đề: Ngày Nghỉ Phước Hạnh Nguyên tác: O Day of Rest and Gladness Tựa đề: Ngày Nghỉ Phước Hạnh Kinh Thánh: Thi Thiên 118:24 Lời: Christopher Wordsworth, 1862 Nhạc: Lowell Mason, 1839 Tài Liệu: Gesangbuch d. Herzogl. Wuerttemberg. Hofkapelle,1784 The Lutheran Hymnal #9 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 37 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] O Day of Rest ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top