Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 608)

Thánh Ca: Một Ngày

Tựa đề: Một Ngày Nguyên tác: One Day Lời: J. Wilbur Chapman Nhạc: Charles H. Marsh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 85 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] One Day 1. One day when Heaven was filled with His praises, One day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, Dwelt among men, my example is He! Refrain: Living, He lov ...

Read more

Thánh Ca: Ánh Sáng Của Thế Giới

Tựa đề: Ánh Sáng Của Thế Giới Nguyên tác: The Light of the World Is Jesus Lời: Philip P. Bliss (1838-1876) Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 84 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The Light of the World Is Jesus The whole world was lost in the darkness of sin; The light of the world is Jesus; Like sunshine at noonday His g ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Christ Đến

Tựa đề: Jesus Christ Đến Nguyên tác: Christ Is Coming Tựa đề: Jêsus Christ Đến Lời: Godfrey Thring, 1823-1903 Nhạc: Henry Smart, 1813-1879 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 83 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Christ Is Coming [/one_half] [one_half_last] Jêsus Christ Đến 1. Xưa Jêsus hạ giáng cách an bình Trên thiên cung hỉ hân phục sự Ra đời k ...

Read more

Thánh Ca: Cung Điện Bằng Ngà

Tựa đề: Cung Điện Bằng Ngà Nguyên tác: Ivory Palaces (1915) Lời: Henry Barraclough (1891-1983) Nhạc: Henry Barraclough (1891-1983) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 82 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Ivory Palaces 1. My Lord has garments so wondrous fine, And myrrh their texture fills; Its fragrance reached to this heart of mine With joy my being thril ...

Read more

Thánh Ca: Hoa Huệ Trong Trũng

Tựa đề: Hoa Huệ Trong Trũng Nguyên tác: I Have Found a Friend in Jesus Lời: Charles W. Fry Nhạc: Wil­liam S. Hays [divide style="2"] I Have Found a Friend in Jesus 1. I have found a friend in Jesus, He’s everything to me, He’s the fairest of ten thousand to my soul; The Lily of the Valley, in Him alone I see All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He’s my comfort, in trouble He’s my stay; H ...

Read more

Thánh Ca: Chẳng Có Ai Như Jesus

Tựa đề: Chẳng Có Ai Như Jesus Nguyên tác: No, Not One! Kinh Thánh: Châm Ngôn 18:24; Hê-bơ-rơ 13:5 Lời: Johnson Oatman, Jr. (1895) Nhạc: George C. Hugg (1895) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 80 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] No, Not One! 1. There’s not a friend like the lowly Jesus, No, not one! No, not one! None else could heal all our soul’s diseas ...

Read more

Thánh Ca: Thương Sao Hi Kỳ

Tựa đề: Thương Sao Hi Kỳ Nguyên tác: The Savior's Love Lời: Charles H. Gabriel, pub.1905 Nhạc: Charles H. Gabriel, pub.1905 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 79 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The Savior's Love 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And wonder how He could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: Oh, ...

Read more

Thánh Ca: Vua Chăn Nuôi

Tựa đề: Vua Chăn Nuôi Nguyên tác: The King of Love My Shepherd Is Tựa đề: Vua Yêu Thương Chăn Giữ Tôi Lời: Henry W. Baker, 1868 Nhạc: John B. Dykes, 1868 Tài Liệu: Lutheran Worship #412 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 78 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The King of Love My Shepherd Is 1. The King of love my shepherd is, Whose goodness faileth never; I ...

Read more

Thánh Ca: Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Tựa đề: Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời Nguyên tác: Yesterday, Today, And Forever Lời: Albert B. Simpson (1890) Nhạc: James H. Burke (1890) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 77 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Yesterday, Today, And Forever 1. O how sweet the glorious message simple faith may claim Yesterday, today, forever Jesus is the same. Still He ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Không Đổi Dời

Tựa đề: Jesus Không Đổi Dời Nguyên tác: The Unchanged Healer Lời: R. Kelso Carter (1886) Nhạc: R. Kelso Carter (1886) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 76 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The Unchanged Healer 1. Jesus, Thou ever art the same, Today and yesterday are one; The glories of Thy mighty name Forever mark God's risen Son. Refrain For me the Lor ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top