Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 6)

Way Maker – Đấng Mở Đường

Tựa đề: Đấng Mở Đường Nguyên tác: Way Maker Sáng tác: Osinachi Joseph (a.k.a. Sinach) [divide style="2"] [one_half] Way Maker You are here, Moving in our midst I worship You I worship You   You are here, Working in this place I worship You I worship You   You are here, Moving in our midst I worship You I worship You   You are here, Working in this place I worship You I worship You   You ...

Read more

Tạ Ơn Cha

Tựa đề: Tạ Ơn Cha Nhạc và lời: Trần Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Ca Danh Jesus

Tựa đề: Ngợi Ca Danh Jêsus Nguyên tác: Tựa đề: Ngợi Ca Danh Jêsus Lời: Vô danh Nhạc: Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 537 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Ngợi Ca Danh Jêsus Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia Hát vang lừng vì đời đẹp tươi luôn nhờ Jêsus Ngày ngày mừng vui, tối tăm xa rồi Jêsus hằng ngày dẫn dắt lòng tràn ngập ánh dương [/one_half_last][di ...

Read more

Thánh Ca: Kìa, Chúa Đến!

Tựa đề: Kìa, Chúa Đến! Nguyên tác: Lo! Jesus Comes! Lời: Phoebe W. Palmer (1869) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1882) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 486 [divide style="2"][one_half] Lo! Jesus Comes! 1. Watch, ye saints, with eyelids waking, Lo, the pow’rs of heav’n are shaking, Keep your lamps all trimmed and burning, Ready for your Lord’s returning. Refrain Lo! He comes! Jesus comes; Lo! He com ...

Read more

Cảm Ơn Cha Mẹ

...

Read more

Con Đường Sự Sống

Ca khúc: Con Đường Sự Sống  Kinh Thánh: "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6 ) Sáng tác: Đoàn Trực Trình bày: Tố Uyên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2022) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ngài Đến Bên Tôi Giữa Muôn Khổ Đau

Ca khúc: Ngài Đến Bên Tôi Giữa Muôn Khổ Đau Sáng tác: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Tố Uyên "Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài." (Hê-bơ-rơ 11:6) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2022) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Người Nữ Đến Từ Nơi Cha

Ca khúc: Người Nữ Đến Từ Nơi Cha Sáng tác: Lý Phương Lê Trình bày: Phạm Đình Thái Ngân [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Notre Père – Lạy Cha Của Chúng Con

Tựa đề: Lạy Cha Của Chúng Con Nguyên Tác: Notre Père Nhạc và lời: Matt Marvane Trình bày: Matt & Sara Marvane [divide style="2"] [one_half] Notre Père Notre Père dans le ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton royaume vienne Nous voulons faire ta volonté Donne nous aujourd’hui Le pain dont nous avons besoin Le pardon est acquis Pour nous et pour notre prochain Gloire à Dieu, Gloire à ...

Read more

Thánh Ca: Xưng Danh Chúa

Tựa đề: Xưng Danh Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Xưng Danh Chúa Lời: Mose Lister Nhạc: Mose Lister Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 536 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Xưng Danh Chúa 1. Nguyện lòng con xưng Chúa cho người biết Là Jêsus Thiên Chúa luôn luôn tuyệt đối Xưng danh Chúa giáng thế làm người Mang gánh thay trên thập hình để cứu nhân loại. Điệp ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top