Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 6)

Chúa Gánh Thay Tôi

...

Read more

Thánh Ca: Đường Thương Khó

Tựa đề: Đường Thương Khó (Via Dolorosa) Tác giả: Billy Sprague & Niles Borop Trình bày: Hagim Video:  Ban Thanh Niên Gia Định [divide style="2"] Lời Việt: Trời chang nắng đường Dolorosa trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy, Quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông, Và người ta tranh nhau giành xem, Giê-xu mang thánh giá đi lên đồi Gô-tha. . . Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài. Lưng Ngài hằn từng lằ ...

Read more

Thánh Ca: Tình Thương Lớn Lao

Tựa đề: Tình Thương Lớn Lao Nguyên tác: I Stand Amazed (1905) Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 79 [divide style="2"] [one_half] I Stand Amazed (1905) Charles H. Gabriel 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And I wonder how he could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: How marvelous! How wonderful! And my song shall ever be: H ...

Read more

Thánh Ca Brazil: Jerusalem

Tựa đề: Giê-ru-sa-lem Nguyên tác: Jerusalem Trình bày: Cânticos Vocal, Brazil [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Tìm Đến Cứu Chúa

Tựa đề: Tìm Đến Cứu Chúa [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Chuyện Tế Nhị

Sứ điệp: Chuyện Tế Nhị Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:1-16 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Ngài Chờ Anh Đó

Tựa đề: Ngài Chờ Anh Đó Nhạc và lời: Hoàng Đức Trình bày: Hoàng Đức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2017) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Chúa! Bức Thành Kiên Cố – A Mighty Fortress

Tựa đề: Chúa! Bức Thành Kiên Cố Nguyên tác: A Mighty Fortress Lời: Martin Luther (1483-1546) Nhạc: Martin Luther (1483-1546) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 41 [divide style="2"] [one_half] A Mighty Fortress 1. A mighty fortress is our God, A bulwark never failing; Our helper he amid the flood Of mortal ills prevaling. For still our ancient foe Doth seek to work us woe; His craft and power are ...

Read more

You Say – Ngài Phán

Tựa đề: Ngài Phán Nguyên Tác: You Say Nhạc và lời: Lauren Daigle, Paul Mabury, & Jason Ingram Trình bày: Lauren Daigle [divide style="2"] You Say I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure up Am I more than just the sum of every high and every low Remind me once again just who I am because I need to know Ooh oh You sa ...

Read more

GMA Song of Year: You Say

Tựa đề: Ngài Phán Nguyên Tác: You Say Nhạc và lời: Lauren Daigle, Paul Mabury, & Jason Ingram Video: GMA Dove Award [divide style="2"] You Say I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure up Am I more than just the sum of every high and every low Remind me once again just who I am because I need to know Ooh oh You say I am l ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top