Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 592)

Thánh Ca: Kíp Đến Tôn Thờ

Tựa đề: Kíp Đến Tôn Thờ Nguyên tác: Angels from the Realms of Glory Lời: James Montgomery (1771-1854) Nhạc: Henry Smart (1813-1879) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 57 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Angels from the Realms of Glory 1. Angels from the realms of glory, Wing your flight o’er all the earth; Ye who sang creation’s story Now proclaim Messia ...

Read more

Thánh Ca: Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Tựa đề: Kỷ Nguyên Thanh-Bình Nguyên tác: You May Have a Joy of Bells Tựa đề: Kỷ Nguyên Thanh Bình Lời: J. Edward Ruark Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1889 Tài Liệu: The Gospel in Song, 1926 (Timeless Truths) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 56 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] You May Have a Joy of Bells 1 You may have the joy-bells ringing in your heart ...

Read more

Thánh Ca: Cùng Đến Thờ Chúa

Tựa đề: Cùng Đến Thờ Chúa Nguyên tác: Adeste Fideles Lời: Latin - Khuyết Danh Nhạc: John Francis Wade Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Hỡi Môn Đồ Trung Tín Lời Việt: Vĩnh Phúc - Cùng Đến Thờ Chúa [divide style="2"] Lời Latin: Adeste Fideles 1. Adeste fideles læti triumphantes, Venite, venite in Bethlehem. Natum videte Regem angelorum: Venite adoremus, Venite adoremus, Venite adoremus. Dominum. 2. Deum de ...

Read more

Thánh Ca: Niềm Vui Cho Trần Gian

Tựa đề: Niềm Vui Cho Trần Gian Nguyên tác: Joy to the World! Lời: Isaac Watts Nhạc: George Frideric Handel Hòa âm: Lowell Mason [divide style="2"] Joy to the World! Lời Anh: Isaac Watts 1. Joy to the world! the Lord is come: Let earth receive her King; Let every heart prepare him room, And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven,and heaven and nature sing. 2. Joy to the earth! the Savio ...

Read more

Thánh Ca: Thiên Thần Hòa Ca

Tựa đề: Thiên Thần Hòa Ca Nguyên tác: Hark! The Herald Angels Sing Lời: Charles Wesley Nhạc: Felix Mendelssohn Hòa âm: William H. Cummings Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Kìa! Thiên Binh Cùng Trổi Hát Lời Việt: Vĩnh Phúc - Thiên Thần Hòa Ca Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 53 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Hark! The Herald Angels Sing 1. Hark! The ...

Read more

Thánh Ca: Quanh Đêm Luôn Ngày

Tựa đề: Quanh Đêm Luôn Ngày Nguyên tác: His Yoke Is Easy Tựa đề: Dòng Bình Tịnh Lời: Thi Thiên 23 Nhạc: Ralph E. Hudson (1843-1901) Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 52 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] His Yoke Is Easy 1. The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me down to lie In pastures green He leadeth me The quiet waters by. Re ...

Read more

Thánh Ca: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Tựa đề: Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường Nguyên tác: Guidance Tựa đề: Giê-hô-va, Xin Dẫn Tôi Trọn Đường Lời Wales: Williams Williams, 1745 Nhạc: R. Kelso Carter, 1891 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 51 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Guidance Peter Williams, 1771 1 Guide me, O my great Redeemer, pilgrim through this barren land; I am weak, ...

Read more

Thánh Ca: Nguyền Đưa Tôi Đi

Tựa đề: Nguyền Đưa Tôi Đi Nguyên tác: Lead Us, Heavenly Father Tựa đề: Nguyền Đưa Tôi Di, Hỡi Đức Chúa Cha Lời: James Edmeston (1791-1867), 1821 Nhạc: Johann M. Haydn, 1737-1806 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 50 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Lead Us, Heavenly Father 1. Lead us, heavenly Father, lead us o'er the world's tempestuous sea; g ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan Nguyên tác: God Will Take Care of You Lời: Civilla D. Martin Nhạc: Walter S. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 49 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed whate’er betide, God will take care of you; Beneath His wings of love abide, God will take care of you. Refrain: God will take care ...

Read more

Thánh Ca: Nương Mình Trong Cánh Chúa

Tựa đề: Nương Mình Trong Cánh Chúa Nguyên tác: Under His Wings Tựa đề: Nương Cánh Chúa Lời: William Orcutt Cushing, 1823-1902 Nhạc: Ira David Sankey, 1840-1908 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 48 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Under His Wings 1. Under His wings I am safely abiding, Though the night deepens and tempests are wild, Still I can ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top