Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 588)

Thánh Ca: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Tựa đề: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi Nguyên tác: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi Lời: Khải Huyền 5:13b Nhạc: John D. Olsen [/one_half] [one_half_last] Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi, Cùng Chiên Con, Được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép, Cho đến đời đời! Cho đến đời đời! A-men, A-men, A-men! [/one_half_last][divide style="2"] Giai Điệu [divide style="2"] Nhạc Đệm [divide ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Cha

Tựa đề: Tôn Vinh Cha Nguyên tác: Gloria Patri Lời: Gloria Patri Nhạc: Christoph Meincke [/one_half] [one_half_last] Tôn Vinh Cha Ôi, tôn vinh thay Cha chí thánh, Con minh chánh, Linh quanh vinh, Ba Ngôi trọn lành. Ngài từ muôn muôn xưa vốn trước tiên. Hiện nay, mai sau mãi đứng nguyên, Không chút biến thiên! A-men, A-men. [/one_half_last][divide style="2"] Giai Điệu [divide style="2"] Nhạc Đệm [divide style ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời Nguyên tác: Praise Ye the Father Lời: Edwin O. Excell Nhạc: Charles Gounod Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 24 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Praise Ye the Father Lời: Edwin O. Excell Praise ye the Father! Let ev'ry heart give thanks to Him! Praise ye the Father, Who is ever kind and merciful! Praise ye the Fath ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Chân Thần

Tựa đề: Tôn Vinh Chân Thần Nguyên tác: Praise God, From Whom All Blessings Flow Lời: Thomas Ken Nhạc: Genevan Psalter - Thánh Ca Geneve (1551) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 23 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Praise God, From Whom All Blessings Flow Praise God, from Whom all blessings flow; Praise Him, all creatures here below; Praise Him above, ye ...

Read more

Thánh Ca: Ta Bước Lên Si-ôn

Tựa đề: Ta Bước Lên Si-ôn Nguyên tác: We're Marching to Zion Lời: Isaac Watts Nhạc: Robert Lowry Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 22 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] We're Marching to Zion 1. Come, we that love the Lord, And let our joys be known; Join in a song with sweet accord, And thus surround the throne. Refrain: We’re marching to Zion, Beautiful ...

Read more

Thánh Ca: Cứu Chúa Siêu Việt

Tựa đề: Cứu Chúa Siêu Việt Nguyên tác: Our Great Savior Tựa đề: Cứu Chúa Siêu Việt Lời: John Wilbur Chapman, 1910 Nhạc: Rowland H. Prichard, 1830 Tài Liệu: Hymns of Christian Life (1936) #227 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 21 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Our Great Savior 1 Jesus! what a friend for sinners! Jesus! lover of my soul; Friends may fai ...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Tựa đề: Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời Nguyên tác: Blessed Be Thy Name Tựa đề: Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời Lời: William H. Clark Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1888 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 20 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Blessed Be Thy Name 1. All praise to Him who reigns above In majesty supreme, Who gave His Son for man t ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Tôi

Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Tôi Nguyên tác: I Will Praise Him Lời: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919) Nhạc: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 19 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Will Praise Him 1. When I saw the cleansing fountain Open wide for all my sin, I obeyed the Spirit’s wooing, When He said, “Wilt thou be clean?” Ref ...

Read more

Thánh Ca: Danh Yêu Quí

Tựa đề: Danh Yêu Quí Nguyên tác: There Is No Name So Sweet on Earth Tựa đề: Danh Yêu Quý Lời: George W. Bethune, 1858 Nhạc: William B. Bradbury, 1861 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 18 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] There Is No Name So Sweet on Earth 1. There is no name so sweet on earth, No name so sweet in Heaven, The Name, before His wo ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Linh Năng Nguyên tác: O, For a Heart to Praise My God (1742) Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Linh Năng Lời: Charles Wesley (1707-1788) Nhạc: Carl Gotthelf Gläser (1784-1829) Tài Liệu: - Charles Wes­ley, Hymns and Sac­red Po­ems, 1742. - Col­lection of Hymns for the Use of the Peo­ple called Meth­od­ists, 1779. - Thom­as Ha­weis, Car­mi­na Chris­to, 1792 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top