Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 561)

Thánh Ca: Ngợi Con Thánh

Tựa đề: Ngợi Con Thánh Nguyên tác: Tựa đề: Ngợi Con Thánh Lời: Vô danh Nhạc: W. B. Bradbury, 1816-1868 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 71 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Ngợi Con Thánh 1. Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay Thiên sứ hát ngợi khen Cứu Chúa yêu thương lạ thay Lìa ngôi báu, Ngài vui sốn ...

Read more

Thánh Ca: Đấng Thánh Lâm Phàm

Tựa đề: Đấng Thánh Lâm Phàm Nguyên tác: Lời Việt: Mục sư Lê Đình Tươi (1942) Nhạc: John R. Sweney, 1887 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 70 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Đấng Thánh Lâm Phàm Lời Việt: Mục sư Lê Đình Tươi (1942) 1. Đêm vắng trời thanh canh khuya sao sáng, Có tiếng thiên thần báo vang, Mừng bấy bọn chăn bôn ...

Read more

Thánh Ca: Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm

Tựa đề: Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm Nguyên tác: Tựa đề: Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm Lời: Mục sư Phan Đình Liệu, 1930 Nhạc: Cổ điệu Na-uy, Thế kỷ 11 Tài Liệu: KoralBok #68 [divide style="2"] Lời Na Uy [/one_half] [one_half_last] Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm 1. Một thiên sứ đương đêm lặng canh thâm Báo cùng bọn chăn tin Chúa lâm phàm Trong Giu-đa, thành Bết-lê-hem Chúng nghe xong vội dời chân đến tầm ...

Read more

Âm Nhạc và Niềm Tin

Niềm tin Cơ Đốc là một niềm tin gắn liền với sự ca hát.  Người tin Chúa ca hát để ngợi khen Đức Chúa Trời, để bày tỏ đức tin của mình, để bộc lộ sự vui mừng khi được ở trong ân sủng lạ lùng của Chúa, để có thêm sức mạnh trong những nghịch cảnh, để nhận được sự an ủi trong những lúc buồn rơi nước mắt, để khích lệ nhau trên hành trình thuộc linh . . . Thánh ca đối với người tin Chúa không phải là việc dùng âm ...

Read more

Thánh Ca: Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành

Tựa đề: Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành Nguyên tác: Lời: Mục sư Phan Đình Liệu (1928) Nhạc: Trích từ Thánh Ca KoralBok của Hội Thánh Tin Lành Na Uy, xuất bản năm 1687 - Bài số 88. [divide style="2"] Lời Na Uy [/one_half] [one_half_last] Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành Lời Việt: Phan Đình Liệu (1928) 1. Này đêm Chúa Trời ban ơn lành, Xưa chưa hề có trong trần gian, Truyền Con Thánh Ngài lìa thiên đình, Đem thân vàng xuố ...

Read more

Thánh Ca: Mục Tử Thức Giữ Chiên

Tựa đề: Mục Tử Thức Giữ Chiên Nguyên tác: While Shepherds Watched Their Flocks Tựa đề: Mục Tử Thức Giữ Chiên Lời: A. Nahum Tate, 1702 Nhạc: George Kirbye Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 67 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] While Shepherds Watched 1. While shepherds watched their flocks by night, all seated on the ground, an angel of the Lord ...

Read more

Thánh Ca: Đêm Thánh

Tựa đề: Đêm Thánh Nguyên tác: Cantique de Noël Lời: Placide Cappeau (1808–1877) Nhạc: Adolphe Charles Adam (1803–1856) Lời Anh: John Sullivan Dwight Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Đêm Thánh Lời Việt: Vĩnh Phúc Trần Lưu Hoàng - Đêm Thánh [divide style="2"] Cantique de Noël Lời Pháp: Placide Cappeau (1808–1877) 1. Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle, Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous Pour eff ...

Read more

Thánh Ca: Reo Vang Hô-sa-na

Tựa đề: Reo Vang Hô-sa-na Nguyên tác: Hosanna Lời: Henri Abraham César Malan (1787-1864) Nhạc: Henri Abraham César Malan (1787-1864) [divide style="2"] Lời Pháp Hosanna 1. Hosanna ! Béni soit le Sauveur débonnaire Qui vers nous, plein d'amour, descend du sein du Père ! Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux Apporter aux humains, un salut glorieux ! un salut glorieux ! 2. Hosanna ! Béni soit l ...

Read more

Thánh Ca: Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Tựa đề: Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy Nguyên tác: While Shepherds Watched Tựa đề: Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy Lời: Nahum Tate, 1702 Nhạc: George F. Handel, 1685-1759 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 64 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] While Shepherds Watched 1. While shepherds watched their flocks by night, all seated on the ground, an angel of the Lord came ...

Read more

Thánh Ca: Không Chỗ Trong Quán

Tựa đề: Không Chỗ Trong Quán Nguyên tác: No Room in the Inn Lời: A. L. Skilton (1891) Nhạc: E. Grace Updegraff (1891) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 63 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] No Room in the Inn 1. No beautiful chamber, No soft cradle bed, No place but a manger, Nowhere for His head; No praises of gladness, No thought of their sin, No glory ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top