Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 559)

Thánh Ca: Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh

Tựa đề: Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh Nguyên tác: There Is a Green Hill Tựa đề: Kìa Xem Ngọn Đồi Xanh Lời: Cecil F. Alexander, 1848 Nhạc: Hugh Wilson, 1764-1824 Tài Liệu: Hymns for Lit­tle Child­ren, 1848. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 90 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] There Is a Green Hill 1. There is a green hill far away, Outside a city wall, Where th ...

Read more

Thánh Ca: Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Tựa đề: Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve Nguyên tác: 'Tis Midnight, and On Olive's Brow Lời: William B. Tappan (1794-1849) Nhạc: William B. Bradbury (1816-1868) Tài Liệu: The Male Chorus #92 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 89 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] 'Tis Midnight, and On Olive's Brow 1 'Tis midnight; and on Olive's brow The star is dimmed that ...

Read more

Thánh Ca: Đường Đến Gô-gô-tha

Tựa đề: Đường Đến Gô-gô-tha Nguyên tác: Från örtagården leder till Golgata en väg Lời: Carl Gotthard Liander (1847-1916) Nhạc: Carl Gotthard Liander (1847-1916) [divide style="2"] Lời Thụy Điển Från örtagården leder till Golgata en väg (1887) 1. Från örtagården leder till Golgata en väg som Anden förbereder och tecknar steg för steg. Till paradis den vägen bär, men en smärtornas väg det är. 2. Av kärlek til ...

Read more

Thánh Ca: Kìa, Chín Mươi Chín Chiên

Tựa đề: Kìa, Chín Mươi Chín Chiên Nguyên tác: The Ninety and Nine Lời: Elizabeth Clephane (1868) Nhạc: Ira D. Sank­ey Tài Liệu: Sac­red Songs and So­los, 1874 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 87 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The Ninety and Nine 1. There were ninety and nine that safely lay In the shelter of the fold. But one was out on the hills awa ...

Read more

Thánh Ca: Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Tựa đề: Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng Nguyên tác: Jesus, Savior, Pilot Me Tựa đề: Hỡi Jêsus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng Kinh Thánh: Thi Thiên 8:26 Lời: Edward Hopper, 1871 Nhạc: John E. Gould, 1871 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #649 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 86 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Jesus, Savior, Pilot Me 1. Jesus, Savior, pilot me Over li ...

Read more

Thánh Ca: Một Ngày

Tựa đề: Một Ngày Nguyên tác: One Day Lời: J. Wilbur Chapman Nhạc: Charles H. Marsh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 85 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] One Day 1. One day when Heaven was filled with His praises, One day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, Dwelt among men, my example is He! Refrain: Living, He lov ...

Read more

Thánh Ca: Ánh Sáng Của Thế Giới

Tựa đề: Ánh Sáng Của Thế Giới Nguyên tác: The Light of the World Is Jesus Lời: Philip P. Bliss (1838-1876) Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 84 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] The Light of the World Is Jesus The whole world was lost in the darkness of sin; The light of the world is Jesus; Like sunshine at noonday His g ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Christ Đến

Tựa đề: Jesus Christ Đến Nguyên tác: Christ Is Coming Tựa đề: Jêsus Christ Đến Lời: Godfrey Thring, 1823-1903 Nhạc: Henry Smart, 1813-1879 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 83 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Christ Is Coming [/one_half] [one_half_last] Jêsus Christ Đến 1. Xưa Jêsus hạ giáng cách an bình Trên thiên cung hỉ hân phục sự Ra đời k ...

Read more

Thánh Ca: Cung Điện Bằng Ngà

Tựa đề: Cung Điện Bằng Ngà Nguyên tác: Ivory Palaces (1915) Lời: Henry Barraclough (1891-1983) Nhạc: Henry Barraclough (1891-1983) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 82 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Ivory Palaces 1. My Lord has garments so wondrous fine, And myrrh their texture fills; Its fragrance reached to this heart of mine With joy my being thril ...

Read more

Thánh Ca: Hoa Huệ Trong Trũng

Tựa đề: Hoa Huệ Trong Trũng Nguyên tác: I Have Found a Friend in Jesus Lời: Charles W. Fry Nhạc: Wil­liam S. Hays [divide style="2"] I Have Found a Friend in Jesus 1. I have found a friend in Jesus, He’s everything to me, He’s the fairest of ten thousand to my soul; The Lily of the Valley, in Him alone I see All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He’s my comfort, in trouble He’s my stay; H ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top