Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 557)

Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi

Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Nguyên tác: Father of Heaven, Whose Love Profound Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Lời: Edward Cooper, 1805 Nhạc: Peter Ritter, 1792 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #242 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 39 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Father of Heaven, Whose Love Profound 1. Father of heaven, whose love profound A ransom for our soul ...

Read more

Thánh Ca: Tuần Vừa Qua

Tựa đề: Tuần Vừa Qua Nguyên tác: Safely Through Another Week Tựa đề: Tuần Vừa Qua Lời: John Newton, 1779 Nhạc: Lowell Mason, 1824 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #11 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 38 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Safely Through Another Week 1. Safely through another week God has brought us on our way; Let us now a blessing seek, Wai ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Tựa đề: Ngày Nghỉ Phước Hạnh Nguyên tác: O Day of Rest and Gladness Tựa đề: Ngày Nghỉ Phước Hạnh Kinh Thánh: Thi Thiên 118:24 Lời: Christopher Wordsworth, 1862 Nhạc: Lowell Mason, 1839 Tài Liệu: Gesangbuch d. Herzogl. Wuerttemberg. Hofkapelle,1784 The Lutheran Hymnal #9 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 37 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] O Day of Rest ...

Read more

Thánh Ca: Bóng Xế Sắp Khuất

Tựa đề: Bóng Xế Sắp Khuất Nguyên tác: Day Is Dying in the West Tựa đề: Bóng Xế Sắp Khuất Lời: Mary A. Lathbury, 1841-1913 Nhạc: William F. Sherwin, 1826-1888 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 36 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Day Is Dying in the West 1. Day is dying in the west; Heav’n is touching earth with rest; Wait and worship while the ...

Read more

Thánh Ca: Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Tựa đề: Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước Nguyên tác: Savior, Breathe an Evening Blessing Tựa đề: Nguyện Đêm Nay Christ Hà Phước Lời: James Edmeston, 1820 câu 1-4, Ed­ward H. Bick­er­steth, 1876. câu 5-6 Nhạc: George C. Stebbins, 1878 Tài Liệu: James Edmeston, Sac­red Lyr­ics, 1820 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 35 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Savi ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Gần Tàn Rồi

Tựa đề: Ngày Gần Tàn Rồi Nguyên tác: Now the Day Is Over Tựa đề: Ngày Gần Tàn Rồi Kinh Thánh: Châm Ngôn 3:24 Lời: Sabine Baring-Gould, 1865 Nhạc: Joseph Barnby, 1868 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #654 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 34 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Now the Day Is Over 1. Now the day is over, Night is drawing nigh; Shadows of the ev ...

Read more

Thánh Ca: Dương Quang Tâm Hồn

Tựa đề: Dương Quang Tâm Hồn Nguyên tác: Sun of My Soul, Thou Savior Dear Tựa đề: Dương Quang Tâm Hồn Lời: John Keble, 1820 Nhạc: Peter Ritter, 1792 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 33 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Sun of My Soul, Thou Savior Dear 1. Sun of my soul, Thou Savior dear, It is not night if Thou be near; Oh, may no earthborn clo ...

Read more

Thánh Ca: Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Tựa đề: Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài Nguyên tác: Abide With Me Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847) Nhạc: William Henry Monk. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 32 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comforts flee, Help of the helpless, O ...

Read more

Thánh Ca: Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai

Tựa đề: Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai Nguyên tác: When Morning Gilds the Skies Tựa đề: Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai Lời: Edward Caswall (1814-1878), 1854 Nhạc: Joseph Barnby (1838-1896), 1868 Tài Liệu: Ka­thol­isch­es Ge­sang­buch (Würz­burg, Ger­ma­ny: cir­ca 1744) (Beim frühen Mor­gen­licht) Hymns An­cient and Mod­ern (Lon­don: 1868) Yat­ten­don Hymn­al (Ox­ford, Eng­land: 1899) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành ...

Read more

Thánh Ca: Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung

Tựa đề: Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung Nguyên tác: Savior, Again to Thy Dear Name Tựa đề: Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung Kinh Thánh: Thi Thiên 110:2 Lời: John Ellerton, 1866 Nhạc: E. J. Hopkins, 1867 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal - Hymn #47 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 30 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Savior, Again to Thy Dear Name 1. Savior, ag ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top