Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 545)

Thánh Ca: Mục Tử Thức Giữ Chiên

Tựa đề: Mục Tử Thức Giữ Chiên Nguyên tác: While Shepherds Watched Their Flocks Tựa đề: Mục Tử Thức Giữ Chiên Lời: A. Nahum Tate, 1702 Nhạc: George Kirbye Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 67 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] While Shepherds Watched 1. While shepherds watched their flocks by night, all seated on the ground, an angel of the Lord ...

Read more

Thánh Ca: Đêm Thánh

Tựa đề: Đêm Thánh Nguyên tác: Cantique de Noël Lời: Placide Cappeau (1808–1877) Nhạc: Adolphe Charles Adam (1803–1856) Lời Anh: John Sullivan Dwight Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Đêm Thánh Lời Việt: Vĩnh Phúc Trần Lưu Hoàng - Đêm Thánh [divide style="2"] Cantique de Noël Lời Pháp: Placide Cappeau (1808–1877) 1. Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle, Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous Pour eff ...

Read more

Thánh Ca: Reo Vang Hô-sa-na

Tựa đề: Reo Vang Hô-sa-na Nguyên tác: Hosanna Lời: Henri Abraham César Malan (1787-1864) Nhạc: Henri Abraham César Malan (1787-1864) [divide style="2"] Lời Pháp Hosanna 1. Hosanna ! Béni soit le Sauveur débonnaire Qui vers nous, plein d'amour, descend du sein du Père ! Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux Apporter aux humains, un salut glorieux ! un salut glorieux ! 2. Hosanna ! Béni soit l ...

Read more

Thánh Ca: Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Tựa đề: Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy Nguyên tác: While Shepherds Watched Tựa đề: Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy Lời: Nahum Tate, 1702 Nhạc: George F. Handel, 1685-1759 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 64 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] While Shepherds Watched 1. While shepherds watched their flocks by night, all seated on the ground, an angel of the Lord came ...

Read more

Thánh Ca: Không Chỗ Trong Quán

Tựa đề: Không Chỗ Trong Quán Nguyên tác: No Room in the Inn Lời: A. L. Skilton (1891) Nhạc: E. Grace Updegraff (1891) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 63 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] No Room in the Inn 1. No beautiful chamber, No soft cradle bed, No place but a manger, Nowhere for His head; No praises of gladness, No thought of their sin, No glory ...

Read more

Thánh Ca: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Tựa đề: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh Nguyên tác: O Little Town of Bethlehem Tựa đề: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh Lời: Philips Brooks, 1868 Nhạc: Dân Ca Na-uy Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 62 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] O Little Town of Bethlehem 1. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie! Above thy deep and d ...

Read more

Thánh Ca: Hỡi Bết-lê-hem Nhỏ Bé

Tựa đề: Hỡi Bết-lê-hem Nhỏ Bé Nguyên tác: O Little Town of Bethlehem Lời: Phill­ips Brooks Nhạc: Lewis H. Red­ner [divide style="2"] O Little Town of Bethlehem Lời Anh: Phill­ips Brooks 1. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie! Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by. Yet in thy dark streets shineth the everlasting Light; The hopes and fears of all the years are met in thee ...

Read more

Thánh Ca: Thoạt Đến Đêm Nọ

Tựa đề: Thoạt Đến Đêm Nọ Nguyên tác: It Came Upon the Midnight Clear Lời: Richard Storrs Willis Nhạc: Edmund H. Sears [divide style="2"] It Came Upon the Midnight Clear Lời Anh: Richard S. Willis 1. It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold: "Peace on the earth, good will to men, from heaven's all-gracious King." The world in ...

Read more

Thánh Ca: Đêm Yên Lặng

Tựa đề: Đêm Yên Lặng Nguyên tác: Stille Nacht Lời: Joseph Mohr Nhạc: Franz Xaver Gruber [divide style="2"] Stille Nacht Lời Đức: Joseph Mohr 1. Stille Nacht, heilige Nacht, Alles schläft; einsam wacht Nur das traute hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh! Schlaf in himmlischer Ruh! 2. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht Durch der Engel Halleluja, Tönt es ...

Read more

Thánh Ca: Bài Ca Máng Cỏ

Tựa đề: Bài Ca Máng CỏBài Ca Máng Cỏ - Away in a Manger - là một thánh ca giáng sinh nổi tiếng. Bài hát được xuất bản lần đầu vào năm 1885 tại Philadelphia trong cuốn Little Children’s Book for Schools and Families; đây là một tài liệu Trường Chúa Nhật của Hội Thánh Tin Lành Lutheran Hoa Kỳ. Sau đó, bài thánh ca được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng nói tiếng Anh khắp thế giới. Theo kết quả cuộc thăm dò củ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top